WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Душу, тіло ми положим за свою свободу! (П. Чубинський) - Реферат

Душу, тіло ми положим за свою свободу! (П. Чубинський) - Реферат

випуски). Загальна назва матеріалів: "Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край снаряженной императорским русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования собрания д.чл. П.П. Чубинським. С.-Петербург", крім того було видруковано ще й "Календарь Юго-Западного края".
Ще після виходу перших томів у 1873 р. Російське географічне товариство нагородило Павла Платоновича золотою медаллю, оцінивши його працю у "нагромадженні колосального матеріалу для вивчення побуту, юридичних звичаїв та народного життя південно-західного краю". Міжнародний конгрес у Парижі в 1879 р. присудив П.Чубинському за всі сім томів "Трудів" також золоту медаль. Те саме було зроблено і в Росії присудженням Уварівської премії.
Перший том "Трудов" мав два випуски і різниця між їх виходами з друку п'ять років, це сталося через велику кількість матеріалу, який потрібно було детально систематизувати: приказки, прислів'я, документи про чаклунство в Україні, народна космогонія тощо.
Другий вийшов з друку передостаннім - у 1878 р. Увесь том - польові записи: триста нових текстів казок, більшість яких - героїчний український епос. Цікава заувага Павла Платоновича, що розповіді про "реальних" чорта, упиря, мерця, русалку, лісовика страшні. Але ж поетичний вимисел казки подає їх у зовсім іншому світлі: людина стоїть над ними, перемагає їх, спостерігаємо звільнення людини від страху та небезпеки.
Третій том - дані про народний календар з обрядами та звичаями, які є поетичним висвітленням психогенетичного коріння землеробської свідомості українського етносу.
У 1877 р. побачив світ четвертий том з унікальними записами родинних обрядів та звичаєвих традицій українців. Важливе місце займає весільний обряд. У кожного народу він є концентрованою картиною світу, наочно висвітлене життя етносу, його світоглядні засади. Представлено 1943 весільні пісні з 4000, зібраних експедицією.
Четвертий та п'ятий томи - це зразки класичних робіт з народознавства. П'ятий том має 1209 с. і 1884 словесні тексти, в упорядкуванні його взяв безпосередню участь відомий учений, глибокий аналітик Микола Іванович Костомаров. Тут зібрані інтимні, гумористичні, сатиричні, соціально-побутові українські пісні тощо.
Усі п'ять перших томів побудовані на висвітленні фольклорного матеріалу. Фольклор є реальним втіленням народного життя і здійснюється цей процес лише національною мовою - тому фольклор має здатність до життя, подальшого відтворення і вдосконалення лише доки живе мова. Не буде фольклору без рідної мови і не буде живої, розвиненої мови без фольклору. Адже
Не спопелить, не стерти.
Серця й Слова -
Найвищі дива з див,
Вінець існуючих у Космосі гармоній…
П.Кононенко
Шостий том - узагальнення зібраних експедицією матеріалів традиційного звичаєвого права. Аналіз цієї галузі народознавства унікальний, він оригінальний для світової практики. Це є фундамент правничого українознавства, а з іншого боку - це ініціювання досліджень з народної психології в українознавстві. Лише за цей том Павлу Платоновичу Чубинському мали б присвоїти наукове звання. Ще в 1862 р. після закінчення юридичного факультету Петербурзького університету, П.Чубинський розробив програму збору матеріалів про народні правові норми та звичаї і з того часу досліджував цю тему. Програма не була виконана повністю, проте частково її результати опубліковані 1869 р. у Санкт-Петербурзі під назвою "Очерк народных юридических обычаев и понятий в Малороссии". Вивчаючи в Архангельській губернії традиції народного звичаєвого права, П.Чубинський долучив до роботи П.Єфименка і результати цієї діяльності було опубліковано в 1869 р. в "Известиях Русского географического общества" у п'ятому томі, а рецензію на звіт - у четвертому томі.
П.Чубинський задекларував у своїй роботі зі звичаєвого права, що на основі природних моральних критеріїв та раціонального громадського співжиття етнос здатен виробити такі правові норми, які регулюють людські стосунки як у родині, так і в межах громади, суспільства і здатні виходити на міжетнічні взаємини. "Право не неизменно, оно развивается: историческая жизнь, географические и экономические условия дают характер обычаям и понятиям данного народа".
Сьомий том має два випуски. У другому випуску певне місце відведене характеристиці звукових, граматичних та діалектичних особливостей української мови. Дано характеристику антропологічних даних українців з проаналізованих матеріалів лікарських карток рекрутських комісій. Як перший, так і другий томи стосуються спостереження психоетнічних особливостей поляків, євреїв, росіян та українців в умовах конкретного регіону на території України, їхні психоадаптаційні можливості, які сприяють порозумінню з сусідніми етносами, а також консервативні риси, які заважають взаєморозумінню.
Трохи було розглянуто побут етнічних німців, чехів, греків та циган в Україні. Але крім українців глибоко було розглянуто побут євреїв. Вперше було проаналізовано психоетнічні особливості, поведінкові традиції тощо євреїв в Україні, а головне - розглянуто ті консервативні, архаїчні риси, які заважають цьому етносу жити спільним життям із сусідами, а не дистанціюватися і сприймати місце свого проживання як тимчасове і не варте уваги. Павло Платонович спробував розглянути єврейський етнос в Україні неупереджено, тобто так, як розглядається український чи польський, російський чи німецький - і критично, й аналітично. Тоді існувала певна упередженість (вона існує і сьогодні) і про неї говорив відомий класик сіонізму, філософ, політичний діяч (народжений в Одесі) Зеєв Жаботинський. Він вважав, що існує стан, в якому обговорення найнезначнішого питання стосовно євреїв виголошується антисемітизмом і вважав це комплексом меншовартості, а від такого хворобливого світосприйняття може вилікувати повноцінне національне відчуття, адекватне почуттям інших народів. Так от, більше ніж за 50 років до висловлювань З.Жаботинського П.Чубинський зібрав і проаналізував у 7-му томі великий обсяг етнографічного матеріалу стосовно єврейського етносу в Україні.
"Більшої солідарності та більшої замкненості ніж у євреїв - складно зустріти. Вони є status instatu […] гоніння та зневаги зробили з євреїв фанатиків. Проте у українців, наприклад, ця риса відсутня." Матеріали про свята також свідчать про відсутність релігійного "фанатизму" в українського народу, а далі автор веде мову про дуже важливу і специфічну психоетнічну особливість: "Оторванность от земли, бродячая жизнь отучили от тяжелого, но честного труда и развили стремление к легкой наживе. Торговля, - как дающая деньги, единственное оружие и силы для евреев, - сделалась не только необходимостью, но и любимым занятием, что, в то же время легко объясняется восприимчивостью и живостью характера евреев. Нелюбовь к труду и склонность к обману, это- два наиболее сильных, порожденных историей, недуги евреев. Более благомыслящие евреи видят эти недуги и скорбят об них." Говорячи про цих сучасних, а не зашорених

 
 

Цікаве

Загрузка...