WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства - Реферат

Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства - Реферат

можуть застосовувати набуті знання як у роботі у середніх загальноосвітніх закладах, так і у вищій школі при викладанні відповідних гуманітарних дисциплін. Навчальний план курсу "Українознавство" розрахований на 72 години, 12 модулів. А саме: Модуль 1 = Вступ до спеціальності "Українознавство". Модуль 2 = Історія, етапи розвитку, історіографія та джерела українознавства. Модуль 3 = Україна - етнос. Модуль 4 = Україна - природа, екологія. Модуль 5 = Україна - мова. Модуль 6 = Україна - нація, держава. Модуль 7 = Україна - культура. Модуль 8 = Україна - художня словесність. Модуль 9 = Україна в міжнародних відносинах. Модуль 10 = Україна - ментальність, доля. Модуль 11 = Досвід та уроки буття українського народу. Україна - історична місія. Модуль 12 = Українознавство в навчально-виховному процесі. Щодо форми підсумкового контролю, то за результатами навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачі беруть участь у семінарських заняттях, "круглих столах", готують і захищають підсумкові роботи, складають залік, який охоплює всі розділи програми [13, 7-8].
Шості курси підвищення кваліфікації з українознавства педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області були проведені співробітниками НДІУ МОН України з 22.05 по 02.06.2006 р. в м. Чернігові на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЧОІППО). На цих курсах із слухачами було проведено, згідно навчального плану, цілісний комплекс лекційних і семінарських занять з курсу "Українознавство".
22 травня 2006 р. відбулося відкриття курсів. Потім слухачам було прочитано такі лекції: "Вступ до спеціальності "Українознавство", "Українознавство як система інтегративних знань про Україну і світове українство в усіх часо-просторових вимірах". "Предмет і завдання навчального курсу "Українознавство", "Теоретико-методологічні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни. Зміст і структура курсу. Концентри українознавства" (П.Кононенко), "Мова в системі українознавства" (А.Пономаренко), "Українознавство як інтегративне явище в навчально-виховному процесі" (В.Крижанівська). 23 травня відбулися такі лекції: "Основні етапи розвитку українознавства. Історична зумовленість становлення системи інтегративних знань про Україну і світове українство. Історіографія українознавства", "Українознавство і побудова національної держави в Україні" (Л.Токар), "Український етнос: витоки та основні етапи розвитку. Концепції і теорії етногенезу в українознавстві", "Ентонаціональна самоідентифікація українського народу. Проблеми, перспективи розвитку українського етносу в Україні і зарубіжних країнах. Сучасний стан та перспективи розвитку української етнології" (Ю.Фігурний). Опісля Ю.Фігурний провів зі слухачами курсів практичне заняття на тему: "Підготовка, написання і захист підсумкових робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації". 24 травня відбулася лекція "Мовні сайти в мережі Інтернет як складова частина українознавчих ресурсів" (А.Гривко). Треба відзначити та наголосити, що пані Антоніна спеціально для слухачів курсів підготувала цінне українознавче навчальне видання "Мовні сайти в мережі Інтернет як складова частина українознавчих ресурсів: Дидактичний матеріал /НДІ українознавства"// Упор. А.В. Гривко. - К.,2006. - 28 с. Воно було створене у межах інноваційних проектів НДІУ МОН України у відділі "Мова як українознавство" (завідувач А.Пономаренко), та, як зазначається у передмові, головне його завдання - короткий огляд українських Інтернет-сайтів, які або присвячені українській мові, або просто будуть корисними як мовознавцям, так і усім зацікавленим [7, 3-4]. Під час проведення лекції А.Гривко застосувала новітні інноваційні технології. В той же день відбулися ще такі лекційні заняття: "Українська словесність як художнє українознавство. Роль і місце художньої словесності в просторі українознавства як інтегративної науки", "Література як засіб самовисвітлення, самовираження, самозбереження національної ідентичності українства" (Л.Касян); "Українська культура як визначальний чинник в системі пізнання і самопізнання українського народу" (О.Семенюченко). 25 травня відбулися лекції: "Україна як суб'єкт міжнародних відносин та геополітичних процесів: історико-культурний та теоретико-методологічний аспекти", "Українська діаспора: шляхи збереження національної ідентичності українців за кордоном. Діяльність українознавчих центрів у діаспорі. Школи українознавства" (О.Галько), "Природа України в системі українознавства", "Природа як об'єкт людської практики і пізнання, взаємозалежність природи, духовність природи. Українознавча методологія у викладанні природничих предметів" (М.Кононенко). 26 травня були проведенні такі заняття на теми: "Цілісність екосистеми та цілісність людини. Роль природи у формуванні людини. Синтез природи і мистецтва", "Етносоціальне й етноестетичне в системі культурних і духовних цінностей. Творення людиною другої природи та особливості її світоглядного впливу" (В.Сніжко), "Досвід та історичні уроки як наукові категорії, синтезована форма прояву закономірностей історичного процесу", "Досвід та уроки буття українського народу в системі українознавства: етнонаціогенез та державотворення. Україна - історична місія" (П.Кононенко). Опісля Ю.Фігурний провів зі слухачами практичне заняття і консультацію щодо написання підсумкових робіт з прослуханого курсу "Українознавство". На цьому був завершений перший етап курсів - лекційний (22 - 26.05.2006 р.).
Другий етап - самостійна робота слухачів щодо підготовки та написання підсумкових робіт - тривав з 27 до 31 травня. Третій етап - завершальний (захист підсумкових робіт, проведення підсумкових "круглих столів", урочисте вручення сертифікаційних посвідчень) - відбувся 1 і 2 червня. 1.06.2006 р. під головуванням завідувача відділу філософії освіти та освітніх технологій В.Крижанівської був проведений "круглий стіл" "Українознавство в змісті національної освіти й виховання. Родина, школа, суспільство і українознавчі цінності". На ньому відбувся конструктивний обмін щодо перспектив впровадження і розвитку українознавства в національному навчально-виховному процесі. Після перерви розпочався захист підсумкових робіт. Комісія по захисту підсумкових робіт працювала під головуванням директора НДІУ МОН України професора П.Кононенка. До її складу входили такі співробітники НДІУ: В.Крижанівська, завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій; Ю.Фігурний, завідувач відділу української етнології; А.Пономаренко, завідувач відділу "Мова як українознавство";О.Галько, завідувач відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства; Л.Касян, науковий співробітник відділу національної культури; О.Семенюченко, молодший науковий співробітник відділу національної культури. Захист підсумкових робіт слухачами першої групи пройшов на доброму професійному рівні. 2 червня відбувся завершальний "круглий стіл" на тему: "Українознавство в загальноосвітньому навчальному закладі: проблеми, реалії, перспективи". Успішно завершився і захист підсумкових робіт слухачами другої групи. На

 
 

Цікаве

Загрузка...