WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Явище “українська музична періодика” та його формування в ХІХ столітті - Реферат

Явище “українська музична періодика” та його формування в ХІХ столітті - Реферат


Реферат на тему:
Явище "українська музична періодика" та його формування в ХІХ столітті
Звернення до проблеми становлення і розвитку української музичної періодики є актуальним сьогодні з огляду принаймні на дві обставини. По-перше, осмислення названої проблеми вписується в річище наукознавчих досліджень, що в загальнонауковому знанні ХХ ст. утворили достатньо масштабну галузь. Проте історіографічний напрямок українського музикознавства на межі ХХ і ХХІ ст. перебуває лише в процесі становлення. По-друге, оглядові роботи, присвячені зазначеній проблемі, репрезентують собою один із багатьох аспектів узагальнення великого пласта нововідкритих протягом 90-х рр. ХХ - перших років ХХІ ст. фактологічних даних, що стосуються української музичної культури. Водночас робіт, спеціально присвячених розгляду національної музичної періодики, досі не існує. Немає аналогічних статей у шеститомній російській "Музыкальной энциклопедии", "Літературній енциклопедії", преса окремих періодів розглядається в "Енциклопедії українознавства. Лише в останні роки було заплановано ввести узагальнюючу статтю про національну музичну періодику в "Українську музичну енциклопедію", підготовка якої до друку на даному етапі триває.
Разом з тим поняття "музична періодика" залишається недостатньо чітко визначеним. Усталеним є розуміння його як сукупності періодичних видань, спеціально присвячених питанням музичної культури, серед яких, наприклад журнал "Музика", щорічник "Українське музикознавство". Однак історично склалось так, що публікації про музичну культуру з'являлись не лише у фахових виданнях. У ХІХ ст., якому присвячена дана стаття, таких видань в Україні практично не існувало, хоча наявним був величезний масив публікацій з питань української музики. Він був уміщений переважно на сторінках найрізноманітніших за своїм профілем періодичних видань, за винятком власне фахових. Отже, очевидно, тлумачення змісту поняття "музична періодика" потребує певного його розширення й диференціації. Потрібно уточнити й зміст поняття "українська музична періодика", що співвідноситься не лише з поняттями "періодика", "музична періодика", але й із поняттями "українська культура", "українська музична культура", котрі на сучасному етапі зазнали суттєвих корективів, порівняно з радянським часом. Не існує систематизованої емпіричної бази й бібліографії для вивчення національної музичної періодики. Тим більше в сучасній музикознвчій думці відсутнє концепційне осмислення обраного предмета розгляду.
Звернення до даної теми вперше в українському музикознавстві визначило розгляд її в єдності двох аспектів, а саме: логічного й історичного. Перший передбачав уточнення меж і змісту понять "музична періодика" і "українська музична періодика", другий - розкриття конкретно-історичного стану обраного явища в ХІХ ст., коли воно проходило етапи формування й становлення. Водночас невивченість предмета дослідження обумовила приділення особливої уваги джерелознавчому ракурсу його розкриття - створенню певної панорами українських музичних періодичних видань ХІХ ст. (з наведенням окремих прикладів надрукованих у них матеріалів про українську музичну культуру, прізвищ ряду авторів таких матеріалів), бібліографії для опрацювання названої теми (крім першоджерел, у ній враховувались відомості про українські музичні періодичні видання, розосереджені в різного роду матеріалах - спеціальних бібліографічних публікаціях, бібліографічних додатках до різного роду книжкових видань, документальній частині статей у енциклопедіях, роботах, присвячених українській пресі, посиланнях у музикознавчих працях, коментарях і примітках видань вибраних праць вітчизняних музикознавців, великій кількості інших публікацій). Безумовно, ті близько 150 назв періодичних видань, які наводяться в даній розвідці, є лише частиною надзвичайно масштабної панорами національної музичної періодики вказаного часу. Існує також величезна кількість опублікованих і рукописних, здійснених в Україні і за її межами, джерел, з яких можна дізнатись про ті чи інші українські періодичні видання ХІХ ст. Незначна їх частина, що лягла в основу цієї статті, наведена нижче, в бібліографічному додатку до неї. Отже, в зазначеній розробці започатковано побудову систематичної фактологічної бази й бібліографії до вказаної теми. Досягнення їхньої вичерпності може бути завданням спеціального довідкового видання. Автором також зроблено перший крок на шляху пояснення наявної фактологічної основи - намічено зв'язок між особливостями еволюції української музичної періодики й логікою розвитку вітчизняного музикознавства зазначеного періоду і, ширше - інфраструктури в межах музичної культури, найбільш щільно пов'язаної з даною галуззю знання.
Сукупність періодичних видань ХІХ - початку ХХІ ст., в яких друкувались статті про музичну культуру, свідчить, що поняття "музична періодика" виступає у вузькому і широкому сенсах. У вузькому - це спеціальні, фахові музичні періодичні видання. У широкому - сукупність періодичних видань, репрезентуючих різні галузі культури, в яких друкувались матеріали з питань музичної культури. Отже, музична періодика в широкому сенсі містить у собі музичну періодику у вузькому сенсі, включає водночас ряд інших груп видань - таких, що стосуються мистецтва або художньої культури в цілому, їх окремих сфер (театрального мистецтва, художньої літератури), загальнонаукової думки або її різних галузей (історії, фольклористики, етнографії), одночасно мистецтва й науки (художньої творчості й історії, історії й літератури), найрізноманітніших проблем духовної культури (релігійних, філософських), суспільного життя (економічних, громадсько-політичних), у ХХ ст., імовірно, світу техніки тощо. У музичній періодиці виокремлюються різні типи видань - газети, журнали, щорічники, різного роду періодичні збірники наукових статей, матеріалів конференцій та ін.
Стан музичної періодики в різні історичні періоди, різних географічних регіонах визначається низкою факторів, які у свою чергу можуть зазнавати впливу стану музичної періодики. Серед таких факторів - стан музикознавчої думки, всієї інфраструктури в межах музичної культури, з якою найбільш безпосередньо пов'язане музикознавство (включає, крім музичної періодики, музичну практику, мережу музикознавчих відділів і кафедр у професіональних музично-освітніх закладах, інші осередки розвитку музикознавчої думки, кадрову ситуацію в галузі музикознавства, музичні бібліотеки), музично-культурного й музично-театрального життя (наявність театрів, виконавців, особливості репертуару, інтенсивність гастролей та ін.), особливості історико-культурного, політико-ідеологічного, фінансового (загальна економічна ситуація в країні, величина державних дотацій на культуру, видавничу справу та

 
 

Цікаве

Загрузка...