WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Психофізичні особливості впливу музики на людину і питання освіти - Реферат

Психофізичні особливості впливу музики на людину і питання освіти - Реферат


Реферат на тему:
Психофізичні особливості впливу музики на людину і питання освіти
Для того, щоб з висоти третього тисячоліття з можливою повнотою осягнути всю глибину впливу музики на людину, розкрити механізми і висвітлити результати чудодійної сили музичного мистецтва, необхідно передусім звернутись до існуючої в сучасній фізичній науці інформаційної картини світу й визначення місця людини в ній. Вчені стверджують, що людський організм є одночасно приймачем і аналізатором різних інформаційних струмів оточуючого світу, і сама людина виступає носієм інформації. Власне ж інформація як фундаментальна сутність природи - універсальна якість предметів, істот, явищ, процесів, що знаходять прояв у здатності сприймати внутрішній стан і вплив оточуючого середовища, осмислювати одержані відомості й передавати наслідки обробки іншим предметам, істотам, явищам, процесам. Отже, інформацією пронизані всі матеріальні об'єкти й процеси, а весь оточуючий нас простір утворює інформаційне поле. Більше того, життя на Землі було б неможливим, якби живі істоти не сприймали інформацію, що надходить із зовнішнього світу, не вміли її обробляти та обмінюватися нею з іншими живими істотами.
Останні наукові дослідження обґрунтовують дві форми надходження інформації до людського мозку, які визначаються рефлективним і континуальним мисленням. В першому випадку людина одержує вербальну інформацію, вона мислить словами, часом перетворюючи слова в образи. Проте вербальний спосіб передачі інформації має порівняно невеликий інформаційний вміст. Він потребує активного втручання мозкових структур для декодування, переосмислення, доповнення й упорядкування прийнятої інформації. І як наслідок - незнання мови робить одержану інформацію безплідною для створення образу.
За умов континуальної свідомості процес мислення відбувається не засобами мовлення, не словами, а образами. Образне мислення характеризується незрівнянно більшим об'ємом надходженням інформації до людського мозку за одиницю часу.
Цікаво, що готовність до сприйняття й обробки певної інформації виявляється у дитини ще за кілька тижнів до появи її на світ. На цей період коркові клітини основних відділів мозку - зорового, слухового й шкірного - дозрівають до такого стану, що вже здатні проявити певні функціональні якості. Вченими було з'ясовано, що на 32-ому тижні утробного життя дитина сприймає звукові подразнення. При цьому на сильні звуки вона реагує певними рухами, зокрема скороченням мімічних м'язів. Якщо в перші тижні життя дитині ще складно розрізняти звуки, дистанційовані на півтори октави, то вже з плином часу вона засвідчує здатність більш чіткої диференціації. (Та найголовніше, що перші умовні рефлекси утворюються в людини саме на звук, а вже згодом на світло).
За свідченням С. Гальперіна, у 3-3,5 місяці дитина розрізняє звуки, відстань між якими сягає октави - децими; в 4,5 місяці -великої септими - нони; наприкінці 5-го місяця - збільшеної кварти - великої сексти. Вже на 3-4-му місяці дитина вирізняє звукове джерело і намагається віднайти його зором. Найінтенсивніше процес звуковисотного диференціювання відбувається на початку шостого і наприкінці сьомого місяців. На початку цього періоду дитина вже спроможна вирізняти велику секунду, а до кінця сьомого місяця - 1/2-3/4 тона. Надзвичайно рано, в період між другим і четвертим місяцями, у немовляти вже сформований механізм диференціювання тембрових і ритмічних параметрів звуків, що уможливлює розпізнавання голосу та інтонацій матері, інших близьких людей (вимови, темпу, ритму, чергування голосних і приголосних тощо).
Важливо, що головним джерелом і водночас основним стимулом диференціювальних процесів, вдосконалення сенсорних систем дитини в цілому і на їх фундаменті - мислення - є зовнішні впливи (підкреслення наше - Н. С.).
Наперед зазначимо, що поступово із загальною еволюцією людини, із розвитком вербального, а отже, логічного мислення, саме останнє стає превалюючим у процесі інформаційного взаємообміну.
Вербальне мислення стає фундаментом для розвитку абстрактного мислення і закладає підвалини комунікативних відносин. Науково доведено, що права півкуля головного мозку людини відповідає за образне мислення й емоції. І на противагу їй - логічне й абстрактне мислення (яке в процесі еволюції посіло провідне місце) контролюється лівою півкулею. Поступово в ході еволюції права півкуля спочатку у чоловіків, а згодом і в жінок, починає все інтенсивніше пригнічуватися діяльністю лівої. З плином часу людське суспільство все більше й більше користується логікою, ніж емоціями та інтуіцією.
Разом з тим, комплексні наукові дослідження та численні історичні свідчення підтверджують, що танці, пісні та звукове інтонування з'явились набагато раніше, ніж мова. Це дає підстави припустити, що власне музика була первісною мовою людства. У процесі серйозних наукових спостережень було з'ясовано, що близько двох третин мікроскопічних волосків у внутрішньому вусі людини здатні реагувати на звуки широкого музичного діапазону - від 3000 до 20000 герц. Це свідчить на користь гіпотези, що з незапам'ятних часів люди спілкувались між собою в основному за допомогою високочастотного інтонування. Існують численні наукові факти, що ця первісна "пісня" складалась переважно з інтонацій по 2-3 звуки, які були зрозумілі кожному.
В 70-х роках ХХ століття відомий американський композитор і диригент Леонард Бернстайн разом із педагогом Гарвардського університету Говардом Гарднером здійснили наукове дослідження зразків первісних мотивів людства і з'ясували, що практично кожна людина спроможна сприйняти, зрозуміти й відтворити тризвуковий мотив.
Без перебільшення, музика була й залишається чи не єдиною мовою, зрозумілою для всього людства, засобом спілкування й порозуміння між різними народами в сучасному світі, адже вона містить універсальні складові, що однаковою мірою впливають і на живі істоти, і на так звану "неживу" матерію. Музика є універсальним засобом інформаційного обміну між людьми, незалежно від їх расової, національної, соціальної та релігійної приналежності, рівня освіченості та фінансової забезпеченості.
Символічно, що американський космічний корабель "Вояджер" ніс на своєму борту магнітні записи саме музичних творів Й. С. Баха та Л. Бетховена, джазових та рокових композицій, фольклорної аутентики різних країн на випадок зустрічі з представниками позаземних цивілізацій.
Сучасна наука, яка різнобічно вивчає феномен людини, підійшла до усвідомлення того, що розвиток творчої уяви дитини, її здатність викликати струм образів є запорукою позбавлення дитячої психіки від внутрішніх психологічних бар'єрів, якими переобтяжена людська особистість у дорослому віці і які нерідко стають на заваді всебічного розкриття емоційного та інтелектуального потенціалу при формуванні індивідуальності. І тут саме музиці як найдосконалішому й водночас найприроднішому засобу "видобування" цього струму образів належить пальма першості. Характерно, щоне тільки виконання музичних творів, а навіть пасивне прослуховування музики (особливо є цінним і дієвим сприйняття "живого" виконання) гармонізує й збалансовує взаємодію окремих ділянок мозку, і - що є найціннішим - всебічно сприяє розвитку творчої уяви.
Отже, музика якнайприродніше сприяє утворенню імпульсів, які спричинюють виникнення, рух і зникнення образів. Водночас їй під силу зупинити, миттєво зафіксувати образ у творчій уяві, проаналізувати його і в одну мить "відправити" у небуття.
Цікавими й гідними уваги виявилися проведені вченими Монреальського неврологічного інституту дослідження впливу музики різних жанрів на людський мозок. Під час експерименту здійснювалося сканування роботи мозку за допомогою позитронного емісійного томографа. Одержані томограми яскраво засвідчили, що з

 
 

Цікаве

Загрузка...