WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Матеріали до нового видання каталога хорової спадщини А. Л. Веделя - Реферат

Матеріали до нового видання каталога хорової спадщини А. Л. Веделя - Реферат

таредакції, накопичено певний досвід у користуванні каталогами. Усе це робить необхідним видання його в новій редакції. Тож пропонована стаття покликана стати підготовчим етапом у роботі над виданням. Мета розвідки обумовлює необхідність вирішення низки завдань, а саме:
- узагальнити окремі важливі проблеми, які мають бути розв'язані в наступному виданні каталогу;
- доповнити каталог знайденими за шість років творами;
- внести додаткову інформацію про окремі твори (знайдені друковані та рукописні джерела, редакції, уточнення параметрів твору, зазначених у Покажчику);
- запропонувати новий варіант подачі першого розділу каталога (хорові концерти).
Серед проблем, пов'язаних зі складанням каталогу творів Артемія Веделя, наріжними є такі:
1) неповнота даних про творчу спадщину композитора, а відтак необхідність продовження пошукової роботи, спрямованої а) на віднайдення творів, які з часом загубилися, б) на виявлення текстів (передусім друкованих) творів, які відомі з інших джерел (наприклад з рукописних або й з друкованих, але неякісних);
2) досить розповсюджене явище помилкового визначення авторства щодо творів другої половини XVIII ст., що обумовлює необхідність перевірки авторської приналежності ряду композицій, які донедавна вважалися творами А. Веделя.
Вихідною інформацією для пошукової роботи, звичайно, є згадки в літературі про твори композитора та їх окремі нотні джерела, а також рекламні оголошення видавництв. Так, складений у 1992 р. список видань, що підлягають розшуку, включав 25 позицій [3, с. 237-240]. Інформація про нерозшукані твори подавалася в ряді публікацій з метою її ширшого оприлюднення [4, с. 23; 1, с. 6, 8-11, 13, 14, 16-20, 25-28, 30, 32, 34; 118].
Разом з тим не можна виключати і можливість віднайдення творів, про які сьогодні інформація взагалі відсутня. Підтвердженням цього є досить значна група творів, які не згадуються в літературі, а проте існують у друкованих та рукописних джерелах. Так, в "Анотованому покажчику" 1997 року представлено 24 таких твори, серед них - 10 концертів та 14 дрібніших композицій [див. також: 6, с. 119]1.
За період, що минув з часу видання "Анотованого покажчика", було віднайдено два духовні концерти А. Веделя - "Заступник мой, почто мя забил єси" та "Скажи мі, Господи, кончину мою". Інформацію про ці твори, отриману з монографії Ігора Соневицького [12], було вміщено у Покажчику [1, с. 14]. Перший концерт І. Соневицький згадував як незнайдений твір, про існування якого він дізнався з рекламних оголошень видавництва журналу "Музыка и пение". Другий концерт був відомий досліднику, адже у своїй книжці він подає його параметри, а саме: тональність (до мінор), кількість частин (4), обсяг (короткий), літературне першоджерело (псалом 38) та темпи частин (Adagio. Allegro. Adagio. Allegro) [12, с. 140]. Крім цього, про видання концерту повідомлялося в рекламному оголошенні товариства "Нотно-книжное дело" [3, с. 230].
Обидва концерти було виявлено у ГЦММК ім. М. Глінки (Москва). Автор статті висловлює щиру вдячність кандидату мистецтвознавства, старшому науковому співробітнику Інституту мистецтвознавства АН Росії Антоніні Лебедєвій-Ємеліній за повідомлення про надходження до архіву ГЦММК бібліотеки Неаполітанського і про можливу наявність у ній згаданих творів, а також кандидату мистецтвознавства, доценту НМАУ ім. П. І. Чайковського Олені Шевчук за надання рукописних копій нотних текстів, завдяки чому сьогодні ми можемо не лише включити повну інформацію про ці концерти до нової редакції каталогу, а й аналізувати їх. Два "нових" концерти А. Л. Веделя досить виразно репрезентують стиль композитора і є важливою ланкою еволюції його концертної творчості. Тож їх розгляд має стати темою окремої публікації.
У згаданій колекції Неаполітанського О. Ю. Шевчук також виявлено твір "Плачу і ридаю" (соль мінор), про публікацію якого повідомлялося у рекламному оголошенні видавництва товариства "Нотно-книжное дело" [3, с. 230; 1, с. 32 та ін.]. Знайдений текст твору опубліковано у виданні "Духовно-музыкальная хрестоматия под ред. М. А. Лагунова. - Вып. 4. - СПб., 1911. У рукописному ж каталозі спадщини А. Веделя, складеному А. В. Лебедєвою-Ємеліною, інформація про цей твір подається за іншим друкованим джерелом - "Духовно-музыкальные песнопения разных авторов". Б. р., Б. м. [9, с. 200]2.
На нинішньому етапі підготовки повного каталогу хорової спадщини А. Веделя центральною і найбільш складною є проблема авторства цілого ряду творів, передусім концертів. Як відомо, непорозуміння з атрибуцією духовно-музичних творів другої половини XVIII ст. є досить розповсюдженим явищем. Зокрема, М. Рицарєва вказує на випадки невірного визначення авторства творів М. Березовського, С. Дегтярьова, Т. Траетта [11, с. 125, 127]. Щодо творчості А. Веделя ця проблема є надзвичайно актуальною [3, с. 184]. Так, А. Митропольський, подаючи список відомих йому творів композитора, зазначав: "Вказують ще на декілька номерів з іменем Веделя, але їх приналежність йому є сумнівною, оскільки багато творів, що йому приписуються, не в дусі творчості Веделя" [10, с. 255]. На серйозність проблеми авторства та можливі підходи до її вирішення неодноразово зверталася увага в публікаціях, присвячених творчості А. Веделя [2, с. 19; 3, с. 185, 236; 6, с. 124-125; 7, с. 88].
З часу виходу "Анотованого покажчика творів Артема Веделя" накопичено значну інформацію з приводу згаданої проблеми. Проте остання потребує окремого коментаря. З огляду на сьогоднішній стан її дослідження, у пропонованому варіанті каталогу концертів ряд творів винесено в рубрику "Концерти з сумнівним авторством". Частину з них уже сьогодні з більшою вірогідністю можна віднести до творчої спадщини С. Дегтярьова.
До другого видання каталога творів А. Веделя необхідно внести інформацію про нові видання, а також про віднайдені протягом останніх 6 років джерела. Так, в "Анотованому покажчику" 1997 року концерт "Приклони, Господи, ухо Твоє" був поданий з посиланнями лише на рукописні джерела [1, с. 10]. До нового варіанта каталогу концертів внесено видання за редакцією І. Г. Єльцова, текст якого було отримано через мережу Інтернет Андрієм Мокрицьким. Внесено також інформацію про віднайдені автором статті у відділі мистецтв Львівської Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України львівські видання двох концертів А. Веделя: "Услиши, Господи, глас мой" (1909) та "Гласом моїм" (1937), що розширить наші знання про розповсюдження творчості А. Веделя в Західній Україні [13, с. 126-128]. До пропонованого варіанта каталогу концертів введено і деяку іншу нову інформацію, зокрема про концерт "Боже, Боже мой, вонми мі", отриману з ГЦММК ім. М. Глінки (кількість частин і тактів) тощо.
Тому пропонується новий, у порівнянні з опублікованим Покажчиком, порядок концертів, які тепер розташовуються за алфавітним принципом. Це додасть зручності в користуванні каталогом, проте аж ніяк не означатиме встановлення остаточної нумерації концертів.

 
 

Цікаве

Загрузка...