WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського: сторінки історії та сьогодення - Реферат

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського: сторінки історії та сьогодення - Реферат

та актуальні проблеми (відділ музикознавства, керівник д-р. мист. А. І. Муха);
Історія української театральної культури (відділ театрознавства, керівник д-р. мист. Ю. О. Станішевський);
Історія українського кінематографу (відділ кінознавства, керівник д-р. філос. наук С. Д. Безклубенко);
Українська культура в міжнародних зв'язках (відділ мистецтва та народної творчості зарубіжних країн, керівник д. мист. О. К. Федорук);
Проблеми цілісності культури в перспективі українських художніх традицій (відділ етномистецтвознавства та культурології, керівник д-р. мист. І. М. Юдкін).
Успішно виконано ряд доручень органів державної влади з підготовки аналітичних та експертних оцінок щодо проектів законів України, забезпечення проведення мистецьких та культурних заходів загальнодержавного рівня. Поглибилась співпраця з Міністерством культури та мистецтв України, Управлінням культури Київської міської державної адміністрації. Вдосконалювалось співробітництво з вищими навчальними закладами мистецького профілю: розроблено та впроваджено нові тематичні плани, навчальні програми та лекційні курси.
Визнанням високого творчого потенціалу та наукового авторитету вчених є залучення О. К. Федорука та Н. М. Корнієнко до діяль-ності Комісії з присудження Національної премії імені Тараса Шевченка, премій в галузях культури і мистецтва (Н. П. Єрмакова, А. І. Муха, Б. М. Фільц, Г.В.Степанченко, Л. О. Пархоменко), керівних структур мистецьких організацій (Ю. О. Станішевський, Т. В. Кара-Васильєва, М. Р. Селівачов, М.О.Протас, О. О. Авраменко, О. Г. Рутковський, З. А. Чегусова). Понад 40 науковців входять до творчих спілок України (художників, письменників, композиторів, кінематографістів, театральних діячів, народних майстрів), забезпечуючи роботу конкурсів, концертів, прес-центрів, підготовку рецензій, експертних оцінок проектів, програм, театральних вистав, фільмів та інших культурно-мистецьких акцій. Т. В. Кара-Васильєва є секретарем Великої ради Національної спілки майстрів народного мистецтва, З. А. Чечусова, М.Р.Селівачов - члени бюро Секції критики та мистецтвознавства Київської організації Національної спілки художників, А. К. Терещенко - голова художньої ради Національної спілки композиторів, Б. М. Фільц, В. В. Кузик - члени правління Національної спілки композиторів, Ю. О. Станішевський - секретар Всеукраїнської музичної спілки, О. Г. Рутковський - член правління Національної спілки кінематографістів.
Інститут очолює розробку наукових проектів за участю Академії мистецтв України, Національної музичної академії, в рамках яких передбачено підготовку фундаментальних наукових праць з історії та теорії професійної і народної культури, багатотомних енциклопедичних видань, історії окремих видів мистецтва. Спільно з Національною музичною академією на Центром наукознавства ім. Г. М. Діброва при Президії НАН України створено постійно діючий семінар з теорії культури та наукознавства, у діяльності якого беруть участь викладачі вищих навчальних закладів України.
2003 року Інститут провів низку наукових конференцій, орієнтованих зокрема, й на виключно мистецтвознавчу проблематику. Особливо плідною була робота конференції "Українська художня культура: історія та сучасність", проведеної спільно з Національною музичною академією, Національною спілкою композиторів України. Актуальні та змістовні наукові доповіді були виголошені на конференції "Пам'яті Климента Квітки". Окрім того, Інститут виступив організатором таких важливих мистецтвознавчих акцій, як конференція "Філософія міфу: класичний та сучасний підходи", "круглий стіл" "Українське кіно. Ідентифікація у часі". Працівники Інституту традиційно активно брали участь у наукових заходах в Україні, Болгарії, Польщі, Росії, Франції, Сербії та інших країнах.
Упродовж 2003 року мистецтвознавці опублікували такі роботи:
Барабан Л. Людмила Старицька-Черняхівська. Тернистий шлях творчості. - К., Велес (4,9 д. а.);
Ревуцький Д. Микола Лисенко. Повернення до першоджерел. (Вступна стаття, упорядкування, коментарі В. В. Кузик) - К., Музична Україна (24,25 д. а.);
Загайкевич М. П. Богдана Фільц. Творчий портрет. - К., Тернопіль, Астон (8,2 д. а.);
Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми. - К., (9,55 д. а.);
Історія української архітектури (Науковий редактор В. І. Тимофієнко). - К., Техніка (60,1 д. а.);
Капельгородська Н. М., Глущенко Є. С. Український телефільм в контексті вітчизняної культури ХХ ст. - К., АВДІ (7,2 д. а.);
Капельгородська Н. М., Глущенко Є. С. Друге життя митця. - К., АВДІ (6 д. а.);
Корнієнко А. М. Самосвідомість: гра в театр (Соціологічний проект сучасника). - К., Поезія (3,9 д. а.);
Кушнірук О. П. Музична феєрія 1990-х. Статті, репортажі. - Луцьк, Надстир'я (12,35 д. а.);
Людмила Морозова. Альбом. (Автор-упорядник О. К. Федорук). - К., Львів, Видавництво М. П. Коця;
Метроритм - 1. - К., Б/в (20 д. а.);
Скляренко Г. Я. Яким Левич: живопис на перехресті часу. - К., Б/в (1,2 д. а.);
Степовик Д. В. Іконологія й іконографія: проблеми стилів у сакральному мистецтві. - Івано-Франківськ, Нова Зоря (45 д. а.);
Степовик Д. В. Українська ікона. Іконографічний досвід діаспори. - К., Балтія-друк (12 д. а.);
Степовик Д. В. Яків Гніздовський. Життя і творчість. - К., Видавництво ім. О. Теліги (24 д. а.);
Тимофієнко В. І. Архітектура і монумен-тальне мистецтво: Терміни і поняття. - К., Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва (23,6 д. а.);
Українсько-польські культурні взаємини ХІХ-ХХ ст. - К., - Львів, Видавництво М. П. Коця (15 д. а.);
Український театр (Науковий редактор А. М. Корнієнко). - К., ЛДЛ (37,24 д. а.);
Українське кіно: євроформат (Відповідальний редактор, автор коментарів, упорядник О. Г. Рутковський). - К., Альтер-прес (28,22 д. а.)
Українське кіно: ідентифікація у часі (Відповідальний редактор, автор коментарів, упорядник О. Г. Рутковський). - К., Альтер-прес (23,6 д. а.);
Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України кінця ХХ ст. 200 імен. Каталог-альбом. - К., Атлант UMS (74,25 д. а.);
Вийшли друком чергові випуски "Матеріалів з українського мистецтвознавства": "Пам'яті академіка О. Г. Костюка" (47,3 д. а), "На пошану А. І. Мухи" (25,11 д. а.), "Микола Леонтович і сучасна освіта та культура" (6,5 д. а.);
Науковий рівень, кадровий потенціал Інституту забезпечують можливість випрацювання нових методологічних підходів до аналізу особливостей розвитку культури та мистецтва в умовах глобалізаційних культурних перетворень. Водночас відсутність належних фінансових можливостей для систематичного дослідження сучасних мистецьких процесів у регіонах України, а особливо в зарубіжних країнах, спричиняє помітну фрагментарність наукових оцінок багатьох мистецьких явищ і тенденцій. Проблемою залишається видання фундаментальних та узагальнюючих праць. Однак Інститут загалом адаптувався до роботи в нових умовах, що відкриває перед нимнові перспективи наукового розв'язання важливих проблем гуманітарної науки.

 
 

Цікаве

Загрузка...