WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Хортиця як дзеркало національної розрухи (спроба культурологічного аналізу) - Реферат

Хортиця як дзеркало національної розрухи (спроба культурологічного аналізу) - Реферат

гіркий приклад 30-річного застійного етапу вітчизняної культури, а й застережливий урок втрачати духовних цінностей. Ми коли щось і відроджували, то на рівні наших умінь і розуміння минулого. Так сталося і в Києві, і в інших регіонах держави. Відбудувавши Золоті ворота, поховали під "новенькою древністю" те, що збереглося після стінобитної техніки Батия і руйнівної дії часу. [7].
Історична реальність невідновлювана. Відтворення будь-яких історичних зниклих пам'яток завжди завершується макетами - частковим зображенням "відображувальної" культури [7].
У нашому випадку для відродження макету Запорозької Січі на о.Хортиця маємо обмаль письмових і археологічних даних. Цей мінімум ледве дозволяє при найвимогливішому ставленні відтворити більш-менш достойний макет ядра Запорозької Січі. Всі наявні проекти, крім львівського, для цього непридатні, а останній вимагає певної доробки та уточнення. Макет Січі має бути максимально наближений до оригіналу. І навіть при цьому макет лише в історичній перспективі розкриватиме зміст, архітектуру і художню форму оригіналу, зберігаючи подвійність їх відображення. Опредметнене в макеті буде все одно виявляти пережите і виміряне станом нашої культури. Макет Січі на Хортиці, чи то Чортомлицької, чи збірної за формою, виявиться все одно не відтворенням оригіналу. Його цінність визначатиметься знаннями, професійним умінням, а насамперед, відповідатиме рівню нашої історичної пам'яті.
Всі ми причетні і відповідальні за втрату матеріальних пам'яток і духовних цінностей козацтва. Все це викликає і буде викликати нестерпне бажання поколінь виявити найболючіші втрати, відродити втрачені ланки, що зв'язують минуле з сучасним.
З цього приводу проектантам доцільно нагадати про стан і використання археологічне відкритого на о.Хортиця давньоруського поселення XI - XIII ст., добре знаного вітчизняними літописцями під 1103, 1190 і 1223 рр. Частково законсервовані, ці археологічні об'єкти - оригінальний матеріал для музеєфікації. Найімовірніше, що у верхніх стратиграфічних шарах цього військового поселення будуть виявлені сліди перших козацьких твердинь на Запорожжі - якщо не часів Д.Вишневецького, то близьких до ранньої козацької доби. До того ж місцевість, де могла б розташуватися реконструйована Січ, найоптимальніше відповідала б вибору козаків. У такому комплексі вдалося б поєднати дві дотичні історичні епохи - давньоруського і ранньокозацького часів. Адже раннє козацтво з першими Січами на Запорожжі пов'язане з таким суспільним явищем, як бродництво - воєнізоване слов'янське населення Подунав'я, Причорномор'я, Подоння (ХІ - ХІІ ст.). Важко переоцінити значення органічного поєднання достовірного оригіналу з відтворюваним об'єктом Січі. Нинішні господарі Хортиці вважають неприйнятною цю пропозицію, мовляв - це зона абсолютної заповідності! Але ж вся Хортиця і є заповідною. Подібний досвід широко використаний у наших європейських сусідів: чехів, словаків, болгар. Такі орієнтири відображення "відновлюваної" культури народу мають бути і в відродженні культури й традицій козацтва. Документи, підписані Главою держави [5], мають на меті прискорення відродження, а не "макетування" історичних, патріотичних, культурних традицій, організацію взаємодії органів державної влади і козацьких товариств, розвиток національної культури.
Література:
1. Горобець В. Кам'янська Січ (1709 - 1711, 1730 - 1734) // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя, 1998.
2. Гурбик А. Томаківська Січ (70-ті роки XVIст. - 1593 р.) // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя,1998.
3. Гуржій О. Олешківська Січ (1711 - 1728 рр.) // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя, 1998.
4. Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка. - Львів, 1904.
5. Заходи щодо відродження Українського козацтва // Урядовий кур'єр. - 17.10.2000. - №190 (1872).
6. Збережем у тую славу. Збірник документів та матеріалів. - К.: Рідний край, 1997.
7. Иконников А. О ценностях подлинных и мнимых // Наше наследие. - 1990. - № 3.
8. Ільїнський В. Запорозькі Січі за матеріалами археологічних досліджень: Хортицька Січ // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. - Вип. 2.
9. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. - Дніпропетровськ: Січ, 1991.
10. Лист Запорізького обкому КПУ і облвиконкому першому секретареві ЦК КомпартіїУкраїни П.Ю.Шелесту та Голові Ради Міністрів УРСР І.П.Козанцю з приводу створення Державного заповідника історії запорозького козацтва на о.Хортиця, 17 серпня 1965 р. // Збережемо тую славу. Збірник документів та матеріалів. - К.: Рідний край, 1997.
1. 11.Лист дирекції заповідника Заступнику Представника Президента України по Запорізькій області М.М.Горошку № 275 від 09.07.93 р. "Про будівництво січової церкви на о.Хортиця".
2. 12.Мицик Ю., Станіславський В., Щербак В. Чортомлицька Січ // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя, 1998.
3. 13.Падалка Л.В. К вопросу о существовании Запорожской Сечи в первые времена Запорожского Казачества.
4. 14.Панащенко В. Нова Січ (1734 - 1775 рр.) 149 - 189. // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя, 1998.
5. 15.Пономаренко Н., Сергієнко Г. Запорозька Січ (1775 - 1828 рр.) // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя, 1998.
6. 16.Постанова Президії ЦК Компартії України про увічнення пам'ятних місць, пов'язаних з історією запорозького козацтва від 31.08.1965 р. // бережемо тую славу. Збірник документів та матеріалів. - К.: Рідний край, 1997.
7. 17. Постанова Ради Міністрів УРСР про увічнення пам'ятних місць, зв'язаних з історією запорозького козацтва від 18.08.1965 р., № 911 / / Збережемо тую славу. Збірник документів та матеріалів. - К.: Рідний край, 1997.
8. 18. Путевые записки Эриха Лассоты, отправленного Римским императором Рудольфом II к запорожцам в 1594 г. / Перевод и примечание Ф.Бруна. - СПб., 1873. ; Дневник Эриха Лассоты из Стеблева, перевод К.Мельник, редакция В.Антонович // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. - Вып. І. - К., 1890.
9. 19. Смолій В. Конкретна сторона дій // Збережемо тую славу. Збірник документів та матеріалів.
10. 20. Сокульский А., Шевченко Т., Бодянский О. Раскопки славянского поселення на о.Хортица // Археологические открытия. - М., 1976.
11. 21. Сокупьський А. Кількість і порядок Запорозьких Січей // Народна пам'ять про козацтво. - Запоріжжя, 1991.
12. 22. Сокульський А., Щербак В. Предтеча козацької твердині на Запорожжі // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя, 1998.
13. 23. Телегін Д. Січі запорозьких козаків Низового Дніпра. - К., 1991.
14. 24. Телегін Д.Я. Часи козацькі - Січі Запорозькі. - К., 1997.
15. 25. Указ Президента України "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва" від 4 січня 1995 року.
16. 26. Щербак В. Базавлуцька Січ (1593 - 1638 рр.) // Козацькі Січі. - К. - Запоріжжя, 1998.
17. 27. 3варницкий Д. (Яворницкий) Запорожье в остатках старины и преданиях народа - СПб., 1888. - Ч. І, II. - Репр. видання. - К.: Веселка, 1995.
18. Tagebuch des Erich Lassota von Steblau. Nach einer Handschrift des Gersdorff - Weicha'schen Bibliothek zu Baussen herausgegeben und mit Einletung und Bemerkungen begleitet von Reinhold Schottin. - Halle: Vertag von E.Emil Barthel, 1866.

 
 

Цікаве

Загрузка...