WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Український етнос як один важливих концентрів українознавства - Реферат

Український етнос як один важливих концентрів українознавства - Реферат

особливості його територіальних державно-політичних та етнічних спільнот, тому ментальність постає перед нами у вигляді ієрархії ідей, поглядів, уявлень про світ, оцінок і самооцінок, способів світосприйняття і висловлювання думок. На його думку, ментальність та її ієрархія формування в процесі етногенезу, етнічних процесів і міжетнічних контактів і водночас особливості її формування визначаються соціально-економічними, історичними,політичними та ідеологічними чинниками. Разом з тим він стверджує, що існує два типи ментальності. Перший тип - національна ментальність, специфічна соціальна, політична, ідеологічна та побутова практика населення країни, способи сприймання і розуміння ним зовнішніх і внутрішніх обставин свого життя. Саме вона передає особливості психічного стану і світогляду людей, котрі живуть у складі певного моноетнічного чи поліетнічного державно-політичного утворення. Національна ментальність складається під впливом соціально-політичних, ідеологічних та інших чинників і може змінюватись упродовж двох - трьох поколінь, її зміни добре фіксуються в домінуючих життєвих настроях, характерних особливостях світовідчуття і світосприйняття, у системі моральних і естетичних цінностей та вимог, у принципах виховання, у формах взаємин між людьми, у ставленні до природи, праці, у політичній культурі тощо. Яскравий приклад - формування ментальності "совєтських людей". Але головне те, на думку дослідника, що національна ментальність ігнорує ту частину ідей, поглядів, уявлень про світ, смаки, моральні й естетичні цінності, способи висловлювання та передавання думок і відчуттів, світогляд, навички, поведінку, загалом культуру, що стали традиційними і складають суть етнічної культури. Отже, другий тип - це етнічна ментальність, сформована в процесі етногенезу, особливості психічного складу, традиційного світогляду, світовідчуття і світосприйняття членів етнічної спільноти. Вона формується під впливом спадкових етнопопуляційних, геопсихологічних, історичних, етногенетичних, політичних, культурно-міфологічних та інших чинників упродовж усього періоду зародження, становлення і розвитку того чи іншого етносу.
Так, Михайло Тиводар стверджує: "Такий зміст і характер етнічної ментальності засвідчується навіть частковим аналізом менталітету українців. Так, багатство земель України сприяло формуванню в українців закоханості в природу, ліризму, споглядального і спокійного характеру. Водночас багатство землі не вимагало від українця надзусиль для виживання, а тому в них недостатньо розвинена соціальна і політична активність. Але при цьому вони працелюбні, якщо їм робота до душі. Історичні чинники та політичні реалії сформували войовничість українців козацької доби, схильність до військової служби, порядків, доблесті. Впродовж другої половини XVIII - XIX ст. політичне та національно-культурне і соціальне поневолення спричинило формування в значної частини українців таких негативних рис, як атрофованості національних почуттів, етнонаціональне ренегатство (зрадництво), відсутність національної гордості і т.п. Загалом для ментальності українського етносу характерні такі системотворчі властивості, як: а) зосередженість на проблемах особисто-родинного світу; б) закоханість у природу рідного краю, рідної землі; в) анархічний індивідуалізм, що проявляється в безпідставних претензіях на отаманство та недостатньо розвинені національно-державницькі устремління; г) перевантаження в поведінці і діях емоційного, чуттєвого над вольовим, інтелектуальним, розумним і практичним і т.ін."
Отже, українському етносу, щоб не розчинитися (не асимілюватися) в середовищі інших народів, треба зберігати і посилювати позитивні ментальні якості і позбутися по можливості негативних - цим самим ми забезпечимо собі поступальний розвиток і місце серед інших людських спільнот.
Таким чином, головними ознаками українського етносу є: мовна спільність, а саме - функціонування в його середовищі рідної мови; наявність власної споконвічної етнічної території; самобутня традиційна культура, у тому числі і її мілітарна складова; існування етнічної і національної самосвідомості, самоназва, менталітет, стереотипи поведінки тощо. Усі ці основні етнічні властивості українців сприяли і сприятимуть збереженню їхньої самобутності.
Проте будь-який етнос, а нас цікавить насамперед український, який консервується і самоізолюється, не розвиваючись у загальноцивілізаційному поступу, приречений на виродження, а в майбутньому - розчинення в середовищі інших, більш потужних та амбітних людських спільнот, які разом з тим будуть краще пристосовані до історичних, політичних, економічних, націокультурних реалій сьогодення і завтрашнього дня. Яке місце українців у цьому процесі? Це питання зовсім не риторично-споглядальне, а навпаки - конкретно-аналітичне. Чи підніметься український етнос на вищий ступінь свого розвитку і самовдосконалення та займе гідне місце серед політичних націй III тисячоліття, чи, врешті-решт, розчиниться в російсько-азійському безбережному океані?
Українцям не треба боятися глобалізації. Навпаки, ми вважаємо, що глобалізаційні процеси дають ще один шанс українському етносу вибратись із застійного болота, у якому він зараз перебуває. Глобалізація - це не панацея від усіх бід, це не абсолютне щастя для всіх людських соціумів і особистостей, вона має свої негативні риси, проте її найбільший позитив - підтягнення відстаючих у своєму розвитку етнічних спільнот до рівня розвинених демократій європейського, американського чи японського типу. Ми не ідеалізуємо перераховані вище варіанти розвитку, але саме на цей проміжок часу вони увібрали в себе багато найкращого за всю історію земної цивілізації гомо сапієнс.
Саме тому українцям для власного поступального розвитку треба вчитися і розвиватися та інтегруватися у загальноцивілізаційні процеси. Зауважимо, при цьому не треба сліпо і тупо все копіювати і переймати, шлях - тільки творче опрацювання, переосмислення і врахування власних вітчизняних реалій і особливостей.
Отже, що чекає український етнос уже сьогодні і який він шлях обере завтра? Саме ми, науковці-українознавці насамперед повинні допомогти всім українцям, від пересічного громадянина до керівників країни, усвідомити вагомість вибору і нарешті посприяти в міру своїх сил і можливостей здолати всі перешкоди на шляху поступального руху вперед і самовдосконалення народу. Проведемо паралелі між народом Сполучених Штатів Америки й українським етносом, порівнюючи їх етнонаціональні процеси. Вчений Михайло Степико пише: "Проте зауважимо, що періодом існування нації етногенез не "вичерпується", можливі й інші стадії соціоцивілізаційнрї зрілості людства. Приклад американської нації показує якраз і часовий ("тимчасовий") характер існування нації, і "вічний" (історичний) - буття етносу. Не випадково термін "плавильний тигель", який вживався для характеристики етнонаціональних відносин у США, замінено не більш

 
 

Цікаве

Загрузка...