WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Український етнос як один важливих концентрів українознавства - Реферат

Український етнос як один важливих концентрів українознавства - Реферат

пересічної особистості в суспільно-політичному житті. Українці нерідко славилися своїм загостреним індивідуалізмом і нехтуванням загальнонародних інтересів. Цю негативну рису української ментальності влучно характеризують народні паремії (приказки і прислів'я). Наприклад: "Моя хата скраю, я нічого не знаю", "Своя сорочка ближче до тіла" тощо. Можливо, це негативна риса українського психічного характеру і спричинилася до їх невдач у державному будівництві. І навпаки: завдяки тоталітарній колективістській психології росіяни створили спочатку могутню Російську, а потім Радянську імперії, а зараз знову намагаються відновити колишню велич і міць імперської держави. Чи це їм вдасться, покаже час. З цього прикладу випливає нагальний висновок,що тільки збалансоване поєднання індивідуальних і колективістських якостей громадян дає змогу державі (як об'єднанню національно-свідомих громадян) сподіватися від пересічної особистості працьовитості, мужності, відваги, самопожертви в ім'я власних сподівань та інтересів рідної країни.
Тут нам теж можуть стати у пригоді козацькі надбання і особливо традиції Запорізької Січі. Ця козацько-християнська республіка об'єднувала під своїми корогвами різноманітний люд - і колективістів й індивідуалістів. Проте згуртувавши їх докупи, Січ створювала з них непересічну людину - запорожця. Саме запорізький козак, залишаючись завжди самим собою, зі своїми позитивними і негативними рисами характеру, у відповідальний, конкретно-історичний момент ставав не тільки вправним і професійним воїном, а й творцем нового типу держави, суспільних відносин.
Ми не закликаємо до творення нової української етнонаціональномілітарної спільноти (подібної до "совків" - "совєтського народа" штучно створеного інтернаціонального "коктейлю-конгломерату" етносів) Ні! Не можуть бути всі українці й українки - козаками та козачками, та це й не потрібно. Хоча такі козацькі риси як: мужність, хоробрість, чесність, войовничість, шляхетність тощо, - тільки б посилили національну ментальність.
Люди від природи неоднакові а всезагальної рівності ніколи не було і не буде, проте в цивілізованому суспільстві сила одних підтримується чи компенсується розумом інших. Нам дуже хочеться, щоб слова "Україна", "українці" пов'язували не лише з Чорнобильською техногенною катастрофою, з країною тотальної корупції, з київським футбольним клубом "Динамо", чи з вправним нападаючим Андрієм Шевченком і з мужніми боксерами - братами Кличками... А насамперед, щоб асоціювалися з демократично-правовою державою, з країною мудрих керівників, працьовитих трудівників, умілих підприємців, чарівних жінок, вправних воїнів. Нехай буде менше словесної патетики і більше реальних справ. Ми сподіваємося і віримо в те, що український етнос знайде в собі достатньо сил і наснаги, щоб стати європейською політичною нацією і, нарешті, побудувати розквітлу Українську Самостійну Соборну Державу!
Література:
1. Кононенко П.П. Українознавство. - К.: Либідь, 1996. - С. 11.
2. Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. - Луцьк: Вежа,1999. - С.15 - 17.
3. Тиводар М.Етнологія. - Ужгород, 1998. - С. 56,64.
4. Кононенко П.П. "Свою Україну любіть". - К.: Твім інтер, 1996. - С. 3.
5. Залізняк Л.Л. Від склавинів в до української нації. - К.: Бібліотека українця, 1997. - С. 39.
6. Кононенко П.П. Українознавство... С. 87.
7. Тиводар М. Цит. праця. С. 80.
8. Залізняк Л.Л. Походження українського народу. - К.: бібліотека українця, 1996. - С. 3 - 4.
9. Залізняк Л.Л. Від склавінів... С. 62.
10. Петров В.В. Етногенез слов'ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика. - К.: Наук, думка, 1972. - С. 203.
11. Залізняк Л.Л. Від склавінів ... С. 62.
12. Мавродин В.В. Образование древнерусского государства й формирование древнерусской народности. - М.: Высшая школа, 1971, - С.157 - 170; Мавродин В.В. Происхождение русского народа. - Л. ЛГУ, 1978. - С. 3 - 8, 112 - 147. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. - К.: Наук, думка, 1989. - С. 180 - 191; Толочко П.П. Київська Русь. - К.: Абрис, 1996 - С. 246 - 255; Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. - СПб: Алетейя,1998. - С. 405 - 431. Котляр М.Ф. Історія давньоруської державності. - К.: КСУ, 2002. - С. 212 - 225.
13. Фігурний Ю. Київ - головний державотворчий центр України, осердя формування і становлення національного війська ( від княжих часів до сьогодення) // Українознавство. Число 1 (6)2003. - С. 266.
14. Залізняк Л.Л. Від склавінів ... С.63 - 64.
15. Баран В.Д. Баран Я.В. Походження українського народу. - К.: ІМФЕ ім. Рильського, 2002. - С. 308 - 313.
16. Залізняк Л.Л. Від склавінів ... С. 82 - 83.
17. Кононенко П.П. Українознавство ... С. 87.
18. Мостяєв О.І. Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) Автореф. дис...канд. філософ, наук. - К., 1998. - С. 12 - 13.
19. Тиводар М. Цит. Праця. С. 110 - 111.
20. Там же. С. 111.
21. Нельга О.В. Теорія етносу - К.: Тандем,1997. - С. 298.
22. Кононенко П.П. Кононенко Т.П. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, перспективи. Історична місія. - К.: Наук. вид. центр. "Наша культура і наука", 1999. - С. 12.
23. Єрмоленко С. Українська мова як концентр країнознавства. // Наука самопізнання народу: б. Матеріалів і наук, праць. На пошану 70-річчя Петра Кононенка. - К.: Веселка, 2002. - С. 89.
24. Тиводар М. Цит. праця. С. 113.
25. Паучок В.К. Етногенез українського народу і становлення національної символіки. - Тернопіль, 1993 - С. 105.
26. Онищенко І.Г. Етно- та націоненез в Україні (Етнополітологічний аналіз). - К.: Четверта хвиля, 1997. - С. 189.
27. Рудницький С. До основ українського націоналізму. - Відень, Прага 1923. - С. 162.
28. Тиводар М. Цит. праця. С.117.
29. Штоквиш О. Мілітарна складова етнічної культури // Життя етносу: соціокультурні нариси. - К., 1997. - С. 162.
30. Тиводар М. Цит. праця. С. 119 - 120.
31. Онищенко І.Г. Цит. праця. С. 203.
32. Тиводар М. Цит. праця. С. 123 - 124.
33. Там же ... С. 122.
34. Нельга О. В. Курс лекцій з етнології. - К.:КВГУ, 1995. - С. 132.
35. Тиводар М. Цит. праця. С. 129 - 131.
36. Там. же. С. 130 - 131.
37. Степико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз). - К.: Тов. "Знання", КОО, 1998. - С. 123.
38. Там же ... С. 123.
39. "Житимемо у ліберальній імперії?" //Дзеркало тижня № 40 (4650, 16 жовтня 2003 р.) - С.2.
40. Степико М.Т. Цит. праця. С. 199.
41. Онищенко І.Г. Цит. праця. С. 177 - 178.
42. Степико М.Т. Цит. праця. С. 200.
43. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і перспективи. Історичний нарис. Обухів, "ГНИП", 2003. - С. 3.
44. Степико М.Т. Цит. праця. С. 200.
45. Кононенко П.П. Українознавство... С.85.

 
 

Цікаве

Загрузка...