WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська освіта у світовому часо-просторі - Реферат

Українська освіта у світовому часо-просторі - Реферат

С.Кульчицького та Ю.Лебедєвої (10 - 11 класи), С.Кульчицького та Ю.Шаповала (10 - 11 класи) тощо. На жаль, підручники не завжди добре відредаговані й іноді містять фактичні помилки. Опрацювання окремих тем за підручником може нагадувати роботу над помилками. Іноді підручники для 11 класу пишуться під політичну кон'юнктуру, а вона, як відомо, може мінятися. Відомий скандальний випадок, коли перше видання підручника Ф.Турченка та ін. був заборонений судом через позов Ю.Звягільського, який заперечував твердження авторів підручника про свою причетність до організації страйків у Донбасі.
Іншим недоліком є перевантаженість підручників для старших класів фактами, причому автори дуже рідко використовують у тексті засоби виділення головної інформації, яку учням необхідно запам'ятати.
Нарешті, автори недооцінюють можливий психолінгвістичний вплив тексту підручника на учня. Часто в підручниках для середніх класів вживаються фрази на кшталт "татари спалили", "татари забрали в ясир", "поляки знищили" тощо замість "військо хана" або "королівське військо". Просто анекдотично може виглядати, наприклад, фраза "польське військо було оточене біля Зборова", адже військо складалося з німецьких найманців, посполитого рушення (ополчення) шляхти, українських воєводств і очолювалось королем із шведської династії. Таке вживання етнонімів на підсвідомому рівні може формувати у дітей негативне ставлення до сучасних представників інших націй та народів і суперечить принципу толерантності у вихованні.
Аналіз підручників із всесвітньої історії для 8 - 11 класів дозволяє зробити висновок, що ряд авторів врахували рекомендації нової редакції Програми історії та в нових виданнях спробували пристосувати їх до завдань сьогодення. Це, перш за все, відноситься до таких підручників, як "Всесвітня історія" І.Бірюльова для 8 класу за ред. Ф.Турченка (Київ: "Ґенеза", 2006). Підручник містить необхідний інформативний матеріал, документальні та ілюстративні джерела, проблемні запитання і завдання за 12-бальною системою оцінювання знань, словник термінів і понять, рубрику "Для допитливих".
Значно перспективнішим стало нове видання підручника М.Рожика "Всесвітня історія" для 10 класу (Київ: "Ґенеза", 2004). У ньому з'явилися різноманітні тестові завдання, чітко визначений понятійний апарат курсу всесвітньої історії для 10 класу.
Слід також відзначити підручник П.Полянського "Всесвітня історія" для 10 класу (Київ: "Ґенеза", 2003), автор якого один із перших по-новому підійшов до висвітлення тем курсу всесвітньої історії. Зокрема, підручник містить достатній ілюстративний та джерельний матеріал, пошуковим і проблемним є характер запитань і завдань, що вміщені після параграфів, автор наводить протилежні оцінки одних і тих самих історичних фактів чи постатей, не нав'язуються авторські висновки, що дає можливість учням самостійно робити свої узагальнення. Проте підручник містить ряд друкарських помилок у текстовому матеріалі.
Проблемний принцип висвітлення матеріалу покладений в основу підручника Т.Ладиченко "Всесвітня історія" для 10 класу (Київ: А.С.К., 2005). У підручнику зроблена спроба подати матеріали, що дають уявлення про становище простої людини в суспільстві та її ставлення до подій історії. Деякий ілюстративний матеріал подається в поєднанні з асоціативними уявленнями. До кожної теми підібрані різноманітні тестові завдання.
Проте загальним недоліком усіх підручників із всесвітньої історії є:
- недостатня інтегрованість матеріалу всесвітньої історії з курсом історії України;
- відсутність українознавчого аспекту у висвітленні тем з курсу всесвітньої історії ( до речі, він не закладений і в новій Програмі історії 12-річної школи);
- недостатня кількість в підручниках невербальних джерел інформації (таблиць, схем, графіків, історичних фото, карикатур тощо), які б давали учням змогу приділяти більшу увагу самостійній роботі, науково-пошуковим дослідженням, сприяли б виробленню критичного мислення. Підручник повинен бути не об'єктом, а суб'єктом навчання;
- майже відсутнє висвітлення в історії життя простої людини, її побуту, вподобань, оцінок подій, що відбувалися навколо неї. Викладання матеріалу на уроках історії повинно зводитися не до абстрагованої характеристики, а до висвітлення історичного процесу через долі реальних людей, тому на допомогу вчителю і учням повинні прийти і нові підручники. В цьому плані хочеться сказати хороше слово про навчальний посібник з історії України та всесвітньої історії для 10 класу: Ю.Комаров, В.Мисан, А.Осмоловський, С.Білоножко, О.Зайцев "Історія епохи очима людини", але він, на жаль, єдиний;
- доречно, мабуть, розглянути питання і про створення хрестоматій, книг для читань з різних курсів всесвітньої історії як додатків до підручників, що дало б можливість в деякій мірі "розвантажити" підручники і дати більшу можливість учням для самостійної пошукової роботи, організації на уроках творчих занять, практичних семінарів тощо.
У підсумку можна запропонувати такі рекомендації:
1. Внести корективи до програм з історії:
- добитися справжньої інтеграції курсів всесвітньої історії та історії України;
- скорегувати вивчення інтегрованого курсу історії для 6-го класу з метою поглиблення вивчення ролі давньоукраїнського населення у світовій історії;
- відбивати українознавчі аспекти у висвітленні тем з курсу всесвітньої історії;
-збільшити кількість годин, відведених на вивчення ключових і контраверсійних тем новітньої історії України;
- врахувати ці корективи при підготовці видання підручників для 12-річної школи.
2. При підготовці видання підручників для 12-річної школи потрібно жорстко дотримуватися певних вимог:
- підручники, рекомендовані МОНУ, мають бути добре відредаговані з метою уникнення фактичних та друкарських помилок;
- при написанні підручників слід уникати перевантаженості фактами, формат подачі матеріалу має бути доступним для сприйняття, основна інформація або висновки - виділятися;
- підручники обов'язково повинні містити документальні матеріали, таблиці, схеми, графіки, історичні фото, карикатури тощо;
- при написанні підручників необхідно враховувати психолінгвістичні аспекти.
Аналогічну картину маємо і стосовно інших суспільно-гуманітарних предметів. Як зазначає учитель-методист правознавства УГЛ В.В.Назаров, є високого рівня програми й підручники, як програма І.І.Котюка з правознавства, яка "враховує найповніші досягнення теоретико-правових поглядів на державно-правові явища та зміни, що відбулися у правовій системі України". І.І.Котюк працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і в УГЛ. Його підручник добре синтезує зв'язок середньої і вищої школи, освіти й науки, набування і особистого здобування знань та переконань. Тому закономірно, що і студенти, і ліцеїсти виконують проекти, котрі становлять реальний науковий і суспільний інтерес, сприяють формуванню гуманістично-патріотичного світогляду.
І це - закономірність.
Коли б наші теоретики з АПН та кафедр ВНЗ поцікавилися досвідом УГЛ і українською НВК "Українська гімназія" у

 
 

Цікаве

Загрузка...