WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська освіта у світовому часо-просторі - Реферат

Українська освіта у світовому часо-просторі - Реферат

видавництво відповідного профілю та забезпечити цією літературою бібліотечну мережу.
3. Слід кардинально збільшити фінансування освіти та науки до рівня, який дозволив би не тільки зберегти кадровий склад, а й поповнити його найобдарованішою молоддю, забезпечити дослідників сучасною науковою апаратурою. Відомо, що капіталовкладення в освіту та науку забезпечують високу якість трудових кадрів, створення та розвиток сучасних технологій, а в кінцевому підсумку - гідний рівень життя майбутніх поколінь.
4. Для забезпечення реальної віддачі капіталовкладень у науку, позабюджетного фінансування науки та освіти, затребуваності молодих фахівців із фізико-математичною підготовкою необхідно створити систему взаємної зацікавленості освіти, науки та виробництва на підставі як вітчизняного досвіду, так і досвіду високорозвинених країн, де така система діє.
5. Реформувати державне управління освітою та наукою. Необхідно забезпечити високий рівень якості управлінських рішень, що неможливо без організації системи зворотного зв'язку, яка б враховувала потреби та думки тих, хто безпосередньо працює в цій галузі.
6. Вдосконалити нормативно-правову базу, що регулює сферу науки та освіти. Ця база повинна усувати штучні перешкоди на шляху прогресивного розвитку, створювати для цього клімат максимального сприяння.
7. Необхідно інтегрувати сферу освіти до системи міжнародних стандартів. Це стосується впровадження визнаних у світі критеріїв її роботи, методик викладання, використання сучасної зарубіжної навчально-методичної та науково-популярної літератури (для цього її необхідно перекласти та видати масовими накладами). Це питання особливо загострилося після приєднання України до Болонського процесу.
8. Нарешті, гострою та невідкладною є потреба створити систему підтримки талановитої молоді від шкільної лави до працевлаштування та забезпечити належні умови життя. Без подібної системи, яка успішно функціонує в найрозвиненіших країнах світу, не можна сповна залучити потенціал молодого покоління до виконання пріоритетних завдань, що стоять перед керівництвом держави та всіма громадянами на новому етапі демократичних перетворень, науково-технічного зростання та побудови громадянського суспільства".
Так широко цитуємо авторитетних педагогів і науковців фізико-математичного циклу предметів тому, що вони повністю суголосні стану й проблемам суспільно-гуманітарних наук: історії, мови, українознавства, літератури, філософії, до того ж - у площині підготовки й аспірантів та докторантів, у системі перепідготовки кадрів. Закономірно про освіту як фундамент національного суверенітету, безпеки, будучини держави, про її шляхи в Україні до Болонського процесу настійливо наголошує й академік НАН, ректор Національного університету "Київський політехнічний університет" М.З.Згуровський, науковці та педагоги Харкова, Львова, Донецька, Кіровограда, Одеси.
А з цієї критеріальної позиції так оцінюють становище й фахівці української мови, історії, права, зокрема вчителі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т.Шевченка.
Формування уявлення про мову як феномен (аналіз підручників для початкових класів)
Варзацька Л.О., Голокозакова Ж.Г., Паламар Л.М. Рідна мова й мовлення: 1 кл.: Підручник для 1 класу трирічної початкової школи. К.: Бліц, 1996. - 384 с.
Автори підручника звертають увагу на опис особливостей української мови, її порівняльних характеристик та ознак у віршованій та розповідній формах у висловах відомих українських письменників, прислів'ях і приказках про мову, що має на меті прищеплення любові та поваги до рідного слова. Автори наголошують на його значенні в усіх аспектах життя людини. Цей критерій у підручнику реалізовано у відповідності до освітньо-виховних вимог вікового цензу учнів.
Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. чотирирічної початкової школи: - 8-е вид. - К.: Освіта, 2001. - 272 с.
У підручнику майже не надано місця особливостям української мови, її вирізняльним характеристикам та ознакам. Подається лише загальна інформація про мову як засіб людського спілкування (Впр. 40, стор. 21).
Рідна мова й мовлення: Підручник для 2 кл. чотирирічної початкової школи / Л.О.Варзацька, Н.М.Дика, Н.В.Паціра, Л.А.Саінкова. За ред. П.П.Кононенка - К.: Равлик, 1997. - 352 с.
Завдання та вправи спрямовані на розвиток моральних якостей, цінностей, виховання любові до рідної землі, хліба, праці, вироблення шанобливого ставлення до матері (батьків) - елементи родинного виховання (педагогіки). Завдання та вправи сприяють розширенню світогляду, світобачення. Приділена увага культурі мовлення, розвитку навичок і вміння працювати в колективі. Вправи та завдання дають змогу реалізувати можливості для організації самостійної роботи дитини. Розвивальна функція навчального матеріалу повністю реалізована. Крім того, вправи та завдання підручника сприяють становленню логічного мислення, пам'яті, уваги та уяви дитини. Багато уваги приділено природі, формуванню естетичного смаку, відчуття прекрасного, деякі вправи подані в комплексі з зображувальними видами діяльності. Прослідковується зв'язок з географією, природознавством, українознавством, етнологією.
Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. чотирирічної початкової школи: - 8-ме вид. - К.: Освіта, 2001. - 272 с.
Вправи та завдання сприяють розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, уяви, фантазії. Недостатньо уваги приділяється завданням, які сприятимуть чіткій вимові. Прослідковується зв'язок з географією, астрономією, математикою, народознавством.
Рідна мова й мовлення: Підручник для 2 кл. чотирирічної початкової школи / Л.О.Варзацька, Н.М.Дика, Н.В.Паціра, Л.А.Саінкова. За ред. П.П.Кононенка - К.: Равлик, 1997. - 352 с.
Підручник логічно продовжує зв'язок мовної освіти з народознавством,ознайомленням із народними прислів'ями, приказками, щедрівками, колядками, веснянками, народними піснями, християнськими святами, звичаями та обрядами, народними прикметами. Так само позитивним видається й подальше застосування практики "обігрування в особах", апробованої у підручнику для 1 кл. цих же авторів; використання моделі дитячого вертепу, звернення до минулого наших предків (подаються уривки з легенд, літописів з поясненнями походження та значення імен слов'янських богів), подано уривки віршів відомих українських поетів про Україну, описи природи, вирізняльні особливості української культури й побуту. В аспекті міжпредметних зв'язків задля досягнення українознавчої мети запропоновано цілеспрямоване звернення до уроків історії у вигляді аксіологічно зорієнтованих текстів про розквіт Київської держави, життя українських гетьманів, давньоруських князів, козаків, знання про українську символіку, старовинні міста України тощо.
Рідна мова: Підручник для 3 кл. / М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко. - К.: Освіта, 2003. Ч.I. - 126 с. Ч.II. - 110 с.
У підручнику не досить завдань, які б давали уявлення про мову як феномен, більшість з них спрямована на формування знань про мову лише як про лінгвістичну систему. Крім

 
 

Цікаве

Загрузка...