WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українознавство як функціональна та невід’ємна складова прикладної лінгвістики - Реферат

Українознавство як функціональна та невід’ємна складова прикладної лінгвістики - Реферат

освітянського ринку праці тощо.
Випускник кафедри прикладної лінгвістики може працювати організатором-управлінцем, а тому повинен володіти, як мінімум, 2-3 іноземними мовами, знатися на менеджменті, економіці, методиці управлінської діяльності. Формування професійних умінь і навичок лінгвіста-інформатика передбачено змістом комп'ютерно-лінгвістичних практик (про концепцію однієї з них йдеться у доповідях викладачів нашої кафедри).
Випускники мають бути високоосвіченими, культурними. Саме тому вводяться нові спеціалізації, впроваджуються нові освітні технології, форми та методи навчання, викладаються такі дисципліни, як риторика, психологія навчання та самоменеджмент студента, адміністративний менеджмент, текстова діяльність, теорія комунікацій та ін. З'явився відчутний попит на лінгвістів, які працюють у сферах реклами, публічної політики. Ці напрями об'єдналися в діяльності піарівських агентств різної форми, які надають послуги з просування на політичному ринку як окремих політиків, так і політичних партій і рухів. Вони займаються організацією передвиборних кампаній, встановлюють зв'язки з громадськістю, створюють моніторинг стану суспільної свідомості тощо. Реагуючи на потреби сьогодення, на кафедрі прикладної лінгвістики з'являються спецкурси: "Мова реклами в західних засобах масової інформації", "Pиblic Relations" та ін.
Продовжуються дослідження в галузях комп'ютерного перекладу, лексикографії; удосконалюються комп'ютерні засоби обробки та збереження мовних даних; складаються автоматичні словники для різних типів користувачів; активно розвивається соціолінгвістика.
Ми шукаємо такі методи навчання, які були б орієнтовані на формування у студента умінь і навичок наукового самостійного пошуку, здобування знань для професійного, інтелектуального зростання особистості.
Велика увага приділяється науковій роботі як викладачів, так і студентів. Проведено першу науковуконференцію "Прикладна лінгвістика в ХХІ ст.: лінгводидактичні та культурологічні аспекти". Разом з TESOL - Україна (Асоціацією викладачів англійської мови в Україні) та Міжнародним центром впровадження програм ЮНЕСКО проведені наукові конференції з актуальних проблем викладачів іноземної мови як мови фаху в умовах глобалізації університетської освіти. Викладачі кафедр виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Проводиться щорічна міжуніверситетська студентська конференція "Молодь, наука, сучасність: лінгвістичні, економічно-правові та морально-етичні аспекти". Великим здобутком колективу є випуск першого номера журналу "Українознавець" [ 1, 199-202].
Щодо цього, П.П.Кононенко наголошував: "У житті завжди є належні підстави для радості. На цей раз причиною піднесеного настрою є вихід у світ першого номера журналу "Українознавець" - друкованого органу Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України та кафедри українознавства факультету прикладної лінгвістики Університету "Львівський Ставропігіон". Радісно й тому, що журнал, редагований лауреатом премії ім. академіка І.П.Крип'якевича, членом-кореспондентом Міжнародної академії наук Євразії, професором, доктором історичних наук Віктором Святославовичем Ідзьо, вийшов надзвичайно актуальним, змістовним і оформленим за найвищими стандартами. Науковці, освітяни, громадськість одержали ще одне авторитетне джерело знань про Україну і світове українство.
Не менш радісно, що журнал став свідченням справжньої скоординованої співпраці колективів Києва (Інститут українознавства), Москви (Український університет у Москві) та Львова (Університет "Львівський Ставропігіон"), що є добрим знаком можливості ефективного співробітництва всіх міжнародних центрів та сил українознавства. А це важливо й тому, що українство, його історія, мова, культура, освіта, наука - феномени всепланетарні та потребують комплексного, системного дослідження та висвітлення.
Вихід журналу "Українознавець" є знаменною віхою всіх професійно-патріотичних сил, котрі чують виклики часу й реально дбають про успіхи державотворення в Україні та про розуміння своєї ролі у здійсненні своєї історичної місії. Віриться, що добрий початок матиме гідне продовження" [4, 1].
Тільки така цілеспрямована робота кафедри українознавства та прикладної лінгвістики, як і всього колективу факультету прикладної лінгвістики, дасть можливість забезпечити мовну політику нашої держави необхідним арсеналом засобів: словниками, підручниками, україномовними інформаційними системами, комп'ютерними системами для мовних комунікацій. Наше завдання - підготувати спеціаліста (лінгвіста-інформатика і перекладача) - майбутнього громадянина України, українознавця, фахівця з української історії, мови та літератури, який сам уже зможе знайти такі оптимальні шляхи навчання та виховання, які врахували б його потреби, нахили, інтереси, уподобання, прагнення, бажання, мотиви поведінки при спільному впровадженні здобутих знань з українознавства та прикладної лінгвістики [1, 199-202]. Таким чином, українознавство як функціональна та невід'ємна складова прикладної лінгвістики прискорить підготовку фахівців на факультеті прикладної лінгвістики, передбачить можливість удосконалення навчального процесу, що диктується нинішніми змінами в усій структурі гуманітарної науки, яка стає ключовим фактором у системі Міністерства освіти та науки України [3, 187-189].
Література:
1. Борзенко С. Факультет прикладної лінгвістики Університету "Львівський Ставропігіон" (інформація). "Науковий Вісник" Українського Університету Москви. - М., 2006. - Т.Х.
2. Ідзьо В. Передмова головного редактора // "Українознавець". - Львів, 2005. - Випуск І. - С.2-3.
3. Ідзьо В. Концепція кафедри українознавства факультету прикладної лінгвістики Університету "Львівський Ставропігіон"(1.02.2005р.) // "Науковий Вісник" Українського Університету Москви. -М., 2006. - Т.Х.
4. Кононенко П. Переднє слово // "Українознавець". - Львів, 2006. - Випуск ІІ. - С.1.

 
 

Цікаве

Загрузка...