WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українознавство як функціональна та невід’ємна складова прикладної лінгвістики - Реферат

Українознавство як функціональна та невід’ємна складова прикладної лінгвістики - Реферат

вищезгаданих наук.
У галузі фундаментального та професійно орієнтованого українознавства діяльність кафедри українознавства має забезпечити успішну фахову діяльність студента у майбутньому. Ці знання базуються на формуванні під час навчання вмінь та навичок саме в практичному використанні історичної та філологічної науки, культурології, передусім, у практичному використанні прикладної лінгвістики.
Таким чином, від отримання знання на кафедрі українознавства залежить здійснення у майбутньому професійної діяльності фахівця-лінгвіста.
Знання, отримані на кафедрі українознавства, передбачають вміння:
- вести діалог з історії, філології, культурології у необхідному колі професійного спілкування;
- обґрунтувати свою точку зору з українознавчих аспектів у будь-якій професійній ситуації;
- адекватно розуміти професійно орієнтовану мову;
- вирішувати будь-які практичні українознавчі завдання.
Для реалізації програмукраїнознавства розроблені технології навчання, які ґрунтуються на використанні найсучасніших методик (як вітчизняних, так і закордонних), передових засобів навчання, - нових підручників, посібників з українознавства, аудіо-, відео- та Інтернет-матеріалів, різних видів українознавчої наочності.
Технології українознавства передбачають залучення матеріалів (підручників, аудіо- та відеоматеріалів), які мають українознавче спрямування як основу набуття студентами знань про нашу країну, історію, мову, культуру. Українознавство у контексті лінгвістичних досліджень вивчає також побут, історіографію, релігієзнавство.
Концепція вивчення українознавства на факультеті прикладної лінгвістики передбачає забезпечення високого рівня самостійної роботи в галузях як української історії, літератури, культури, так і лінгвістики.
При вивченні циклів українознавства головною метою є оволодіння основами української історії, літератури та культури на кваліфікаційному рівні, щоб забезпечити всі необхідні знання для вивчення основ контрастивної лінгвістики.
Для успішного розв'язання завдань українознавства, які пов'язані з розвитком нових лінгвістичних технологій, необхідне гармонійне поєднання трьох головних компонентів: вільного знання історії, літератури, мови, досконалого володіння комп'ютерною технікою, обізнаності з головними аспектами сучасної української культурології.
Роль сучасного українознавства полягає у формуванні, вивченні та використанні інформаційних потоків, які базуються на рідній українській історії, мові, культурі, з використанням спеціалізованої структурно-лінгвістичної бази.
Чільне місце займають такі аспекти:
- українознавча база даних;
- українознавчі Інтернет-ресурси;
- вивчення та формування нових українознавчих баз даних як фахівцями-професіоналами, так і початківцями-студентами;
- введення у безперервний українознавчий процес навчання нових освітніх та наукових програм.
Важливий напрямок розвитку кафедри українознавства на факультеті прикладної лінгвістики в Університеті "Львівський Ставропігіон" - наукові дослідження та публікації наукових досліджень у фаховому журналі "Українознавець". Крім того, випускники цього факультету зможуть продовжити вдосконалювати знання на кафедрі як пошукачі або аспіранти. Для підготовки фахівців необхідно передбачити функціонування всіх електронних носіїв інформації як в Україні, так і поза її межами, бо програми кафедри українознавства ґрунтуються на вивченні світового досвіду. Адже відомо, що кафедри українознавства створені й активно функціонують в Польщі при Варшавському Університеті, в Українському університеті у Москві, в Українському Вільному Університеті в Мюнхені. Українознавтво розвивається в українській системній освіті у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині. Створена Світова науково-методична рада українознавців, яку очолює академік П.П.Кононенко. Ця Рада бере шефство над кафедрами українознавства, надає їм всебічну допомогу, проводить форуми та щорічні міжнародні наукові конференції українознавців.
Сьогодні українознавство орієнтується на профільний державний заклад - Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, який координує діяльність усіх світових українознавчих кафедр, створює українознавчі програми для конкретних кафедр, робить все можливе, щоб система підготовки спеціаліста (лінгвіста-інформатика і перекладача) мала високий фаховий рівень.
Термін "прикладна лінгвістика" багатоаспектний, багатозначний. Часто під цим терміном мають на увазі виключно методику викладання іноземних мов. Інші - замість терміна "прикладна лінгвістика" застосовують терміни: "комп'ютерна лінгвістика", "інженерна лінгвістика", "обчислювальна лінгвістика" та ін. Але, на нашу думку, поняття "прикладна лінгвістика" ширше, ніж інші терміни.
Прикладна лінгвістика має здатність збільшувати й активізовувати контакти лінгвістики з найрізноманітнішими науками, що дозволяє вирішувати проблеми соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгводидактики, теорії перекладу, теорії масової комунікації, текстології, проблеми моделювання мови з мовою знаходження одиниць презентації в лінгводидактичних цілях. Це термінознавство, практична стилістика, лексикографія тощо. Прикладна лінгвістика сьогодні -діяльність щодо прикладання наукових знань про будову і функціонування мови у різних сферах практичної діяльності людини.
Розвиток її зумовлений соціальним замовленням суспільства.
Колектив факультету розуміє, що має вирішувати багато проблем, серед них:
- створення авторських освітньо-професійних програм;
- розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників;
- впровадження комплексу методичного забезпечення навчального процесу;
- впровадження інновацій у навчальний процес, пошук нових форм і методів роботи;
- вирішення питань конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
Виходячи з усього вищесказаного, необхідне відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, вдосконалення існуючих відповідно до комп'ютеризації

 
 

Цікаве

Загрузка...