WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу - Реферат

Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу - Реферат

місце роботи, посада, адреса тощо). Усі ці комп'ютерні БД зорієнтовані на вимоги сучасних комунікаційних стандартів, вони можуть працювати як у режимі стаціонарної мережі (пов'язані між собою), так і обмежено-автономному.
Створена БД "Національної біографістики" забезпечує, по-перше, здобування раціонального та швидкого введення та виведення на електронні носії величезного масиву біографічної та біобібліографічної інформації, утому числі, створення оригінал-макетів видань, пошук та друкування окремих позицій БД і структурованих текстових файлів за заданою схемою; по-друге, - можливість проведення подальшої аналітичної дослідницької роботи, біографічних розвідок, доповнень, уточнень тощо за допомогою вже накопиченої в ній біографічної та біобібліографічної інформації; по-третє, - реальність здійснення Internet-версії "Матеріалів до Українського біографічного словника", яку в майбутньому передбачено розгорнути на Internet-порталі "Академічна наука України", над розробкою якого працює Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
Початковий етап створення УБТ - це підготовка його Алфавітного словника з переліком імен за певною формою (як зразок - прізвище, ім'я, по батькові, дати життя особи, галузі діяльності і коротка дефініція ) до кожного тому словника. Сьогодні вже підготовлено до друку Алфавітний словник УБТ на літери А і Б (близько 6.000 імен) і структуровано на паперових та електронних носіях біографічну інформацію на всі літери алфавіту, яка постійно поповнюється новими іменами і біографічними даними вже існуючих записів БД "Персонали". Співробітники Інституту вже підготували понад 350 статей на літеру А для "Матеріалів до Українського біографічного словника", присвячених маловідомим діячам вітчизняної історії і культури, які мають пройти апробацію у відповідних установах НАН України.
Виходячи з завдань високого рівняскладності та відповідальності, співробітники Інституту дійшли висновку, що створення УБТ було б передчасним без попередньої апробації науково-теоретичних праць в історичній науковій періодиці та біографічних матеріалів у різних тематичних, галузевих, регіональних біографічно-енциклопедичних виданнях України. Так було започатковано друкований орган Інституту - збірник наукових праць "Українська біографістика. Biographistika Ukrainika" (1996, 1999), де вперше публікувались науково-методичні рекомендації та інструкції, а також відпрацьовувались біографічні статті за певною формою і стилем написання з урахуванням і вироблених загальних вимог, і специфіки виду діяльності того чи іншого діяча, чиє ім'я запропоновано для внесення в УБТ. 1997 р. було опубліковано Іменний покажчик біографічного словника "Греки в Україні". За методологією Інституту у наступні роки вийшли друком роботи: "Греки в истории Крыма. Краткий биографический справочник". - Симферополь: Таврия Плюс, 1998; "Деятели крымско-татарской культуры (1921 - 1944 гг.): Биобиблиографический словарь"/ Гол. ред. і уклад. Д.П.Урсу. - Симферополь: Доля, 1999; Туркевич В. Д. "Хореографічне мистецтво України у персоналіях". - К., 1999; Микола Плав'юк. Україна - життя моє / Кер. проекту і заг. ред. В.Ляхоцький. - К. 2002. - У 3-х тт.; Постійна комісія УАН-ВУАН для складання Біографічного словника діячів України (1918 - 1933) / Упоряд. С.М.Ляшко. - К.: НБУВ, 2003. Значна кількість статей дістала опрацювання і визначила коло прихильників цього жанру у наукових та художньо-публіцистичних журналах, таких як "Київська старовина", "Український історичний журнал", "Народна творчість та етнографія", "Пам'ять століть", "Зерна", "Дніпро" та ін. У 2001 - 2002 рр. співробітниками Інституту було підготовлено понад 700 статей для видання "Золоті імена України" - меморіальний альманах "Видатні діячі України минулих століть", інформаційно-іміджевий альманах у 6-ти томах "Золота книга української еліти" та меморіальний альманах у 2-х томах "Народжені Україною".
Співробітники ІБД НБУВ співпрацюють з іншими підрозділами бібліотеки, у фондах яких містяться великі масиви біобібліографічної інформації: Інститутом рукопису, Інститутом архівознавства, Сектором естампів і репродукцій, Відділом формування музичного фонду, Довідково-бібліографічним відділом, Центром бібліотечно-інформаційних технологій тощо. Неабияку інформаційну та фахову підтримку надають установи НАН України - Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Інститут сходознавства ім. А.Є.Кримського, Інститут українознавства ім. І.П.Крип'якевича; обласні архіви, державні музеї, установи освіти, міські бібліотеки Львова, Одеси, Дніпропетровська, Маріуполя, Полтави, Харкова, Сімферополя та багато ін.
З метою координації біографічних досліджень у регіонах України, об'єднання зусиль учених, фахівців з історії культури та аматорів-біографістів 1999 року було утворено Українське біографічне товариство (УБТ) - всеукраїнську громадську організацію, незалежну від будь-яких політичних партій, рухів або організацій, яка має свої філії та відділення у 19 областях України, контакти з українською діаспорою Америки, Канади й Австралії.
Високу місію покладено сьогодні на тих, хто розпочав в Україні цю важливу і благородну справу - створення УБТ, що покликаний відтворити ідею відродження багатовікової історії і культури України в портретах її видатних представників. Життя людини, вписане в історичний контекст, завжди залишає свій слід на землі. Чи дістануть задуми зі створення УБТ реального втілення, чи стане УБТ тим пам'ятником духовної культури для сучасників і майбутніх поколінь, чи залишить він по собі добру пам'ять - питання часу.
Література:
1. Чишко В.С. Біографічна традиція і наукова біографія в історії та сучасності України. - К., 1996. - С.147.
2. Чишко В.С. Загальні проблеми біографістики // Українська біографістика. - К., 1999.- Вип.2. - С.14.
3. Попик В.І., Романова Н.П. Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника // Українська біографістика. - К., 1999.- Вип.2.- С.18 - 19.

 
 

Цікаве

Загрузка...