WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу - Реферат

Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу - Реферат

України", діяльність якої тривала впродовж 1918 - 33 рр. Враховуючи світовий досвід укладання біографічних словників і розуміючи всю складність створення подібних видань в Україні, культурні надбання якої репрезентовано у широкому спектрі поліетнічного розмаїття представників тих народів і національностей, хто працював на українській землі, та з метою визначення оптимальних шляхів укладання УБТ в Інституті було розроблено пакет науково-методичних документів. Вирішальну роль у цьому відіграли теоретичні розробки засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень, доктора історичних наук, професора В.С.Чишка (1951 - 2003), узагальнені ним у монографії "Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України" (К., 1996). Завдяки зусиллям цього ученого і талановитого організатора науки біографічні дослідження в Україні відокремились у самостійну галузь історичного знання й окрему історичну дисципліну.За його безпосередньої участі науковцями Інституту було вирішено найскладніше завдання - вироблено Концепцію УБТ та Критерії відбору персонал/й. Так, згідно з Концепцією, УБТ - це багатотомне енциклопедичне видання, у якому репрезентовано біографії видатних діячів української землі, української діаспори, представників усіх національних меншин, що мешкають на території України, а також фахівців у галузі української історії як в Україні, так і поза її межами. Нижня хронологічна межа чітко не визначена - вона торкається періоду формування українського етносу, який випереджає час виникнення Української держави. До цього періоду належать імена легендарних та напівлегендарних героїв, мандрівників, державних діячів і політиків, які залишили у своїх споминах опис подій на землях, географічне розташованих на території сучасної України. Верхня обмежується сучасністю, а конкретно - датою смерті того чи іншого діяча.
При виробленні Критеріїв відбору імен до УБТ основоположним став принцип визначення рівня належності того чи іншого діяча (українця або не українця за походженням) до української культури. Положення Критеріїв мали носити універсальний характер щодо "національного внеску" представників різних національних культур в українську культуру, заради запобігання тих дискримінаційних похибок, які мали місце у біографічних словниках, виданих за радянських часів. Геополітичний стан України протягом багатьох століть сприяв розвиткові активних економічних, політичних і культурних її зв'язків з іншими країнами. В Україні знайшли для себе другу батьківщину переселенці з Росії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії. На сьогоднішній день наша країна вважається однією з найбільш поліетнічно розвинених держав, на її території проживають понад 15 млн. осіб інших національностей - греки, євреї, білоруси, чехи, поляки, вірмени тощо [2].
У процесі роботи над Критеріями виникла ще одна проблема, яка викликала гарячі дискусії серед науковців. Вона пов'язана саме з протиріччям підходів у розробці біографічних словників: традиційного етнокультурного розуміння українства (визначальним стає етнічний фактор) та нового сучасного державницького у трактуванні питань етнокультурності та поліетнічності (вирішальною є територіальна ознака). УБТ, побудований за принципами сучасної історичної науки, використовуючи європейський досвід, більшою мірою слов'янської біографістики, враховує ці протилежні точки зору і залучає до словника представників, умовно поділених на 3 групи:
1. Діячі української історії, національно-визвольного, суспільно-політичного та культурно-освітнього рухів, регіональні та місцеві діячі, а також діячі з різних галузей освіти, науки, культури, релігійного життя, військової справи, державного будівництва та управління, економічного життя тощо - як етнічні українці, так і представники інших національностей.
2. Діячі української діаспори, участь яких в українських політичних, економічних, культурно-освітніх, наукових, релігійних організаціях, спілках і фондах зарубіжжя та їхній внесок в українську та світову культуру отримали визнання української і світової громадськості.
3. Діячі іноземного походження, які жили певний час в Україні, відігравали активну роль у суспільно-політичному, господарському та культурному житті українства або своєю активною діяльністю справили на нього помітний вплив, а також ті іноземці, хто був тісно пов'язаний з видатними діячами української історії й культури, займався дослідженням, популяризацією та підтримкою українства за кордоном. [3]
На сторінках УБТ мають бути представлені імена багатьох видатних учених, поетів та письменників, театральних діячів, художників і музикантів, діячів національно-визвольного руху, чиї документи тривалі роки були "надбанням" українських та союзних спецхранів, державних та власних архівів, а також мали закордонну прописку. Наприклад, у Центральному державному архіві громадських об'єднань (ЦДАГО) зберігається понад 35 тис. справ періоду 1919 - 1950 рр. переважно репресованих діячів у Києві та Київській області. Винятково важливою вважається обробка особових архівів та документів, що містять біографічну інформацію, але які й досі не опубліковані - листи, щоденники, мемуари, спогади. На велику дослідницьку роботу очікують документи, що збереглися в районах української політичної та трудової еміграції, еміграційних урядах УНР, ЗУНР, УГВР, архівах українських політичних партій та об'єднань, громадських організацій, культурно-просвітницьких центрах.
Наступний етап роботи Інституту полягав у відпрацюванні системи програмно-комп'ютерного забезпечення біографічних досліджень і розробці власної, оригінальної моделі комп'ютерної бази даних УБТ (БД), що сьогодні існує як БД "Національної біографістики". БД "Національна біографістика" складається з трьох інших: БД "Персоналії" (структурована за певною схемою біографічна інформація на окрему особу); БД "Джерела біографічних досліджень" (анотована біобібліографія видань) та БД "Автори біографічних досліджень" (відомості про науковців-дослідників, бібліографія праць у галузі біографістики,

 
 

Цікаве

Загрузка...