WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу - Реферат

Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу - Реферат


Реферат на тему:
Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу
Однією з найважливіших українознавчих проблем сьогодення є дослідження тих етапів розвитку українського суспільства, які є знаковими з точки зору його національного самовизначення. Культурне відродження того чи іншого народу безпосередньо пов'язане зі зверненням до його історії, усталених духовних цінностей, етнічної культури, у яких відтворюється спадкоємність часів, здійснюється інтеграція минулого і сучасності але разом з тим відбувається соціалізація моделі майбутнього. Кожна епоха додає до карти історії імена тих її визначних представників, які уособлюють образ цієї епохи, формуючи і розгалужуючи генетичне дерево нації. У цьому розумінні підготовка Українського біографічного словника (УБТ), який є однією з форм відтворення, дослідження й розвитку персоніфікованої історії України, здійснюється як з метою суттєвого поповнення і систематизації наукових знань в окремих галузях людської діяльності, так і виступає незаперечною умовою та невід'ємною частиною духовної культури народу, що забезпечує збереження в пам'яті нащадків відомих і незаслужено забутих імен, формування сьогоднішнього гуманістичного потенціалу українського суспільства.
Історія української біографістики нараховує понад тисячу років, її коріння вплетено у давнину Київської Русі. Сама ж ідея створення біографічного словника в Україні виникла в середині XIX ст. Вона була підготовлена стрімким злетом української гуманітарної науки в середині XIX ст. і пов'язана з іменем свідомого патріота української землі, громадського діяча і видатного вченого, фундатора української історичної школи, професора Київського університету Св. Володимира - В. Антоновича. Першу спробу підготовки фундаментального біографічного словника було розпочато В. Антоновичем та групою науковців (Г. Берло,
І.Каманін, М.Грушевський, В.Щербина, С.Єфремов та ін.) вже в 90-ті рр. XIX ст. На жаль, за політичних умов цю роботу було припинено. Цілком закономірно, що саме 1918 р., на етапі "першого" відродження української державності, цю ідею підхопили А.Кримський, Д.Багалій, Г.Павлуцький. Є.Тимченко. У складі Української академії наук було утворено Постійну Комісію для укладання Біографічного словника діячів українського народу та української землі. У 20-ті рр. члени Постійної комісії під керівництвом В.Модзалевського, згодом - П.Стебницького, М.Могилянського провели значну джерелознавчу роботу, склали список, який нараховував понад 50 тис. імен і який став основою картотеки персоналій; розробили теоретичні та методичні підходи підготовки багатотомного біографічного словника з урахуванням тих складних історичних, економічних і культурно-політичних процесів, що відбувалися на українських землях протягом століть. Та знов-таки, підготовленому до видання першому тому Біографічного словника (літери А і Б) не судилося побачити світ: 1933 року він був знищений, Постійну комісію розпущено, а деяких її членів репресовано [1].
У наступні десятиліття біографічна робота в Україні припиняється, а її центр зміщується в українську діаспору та на сусідні слов'янські землі. Україна перша серед слов'янських держав (окрім Росії, де в XIX ст. було видано Російський біографічний словник) започаткувала біографічно-дослідницький напрям у галузі гуманітарних наук. 1932 року ідея створення біографічного словника знаходить своє втілення на ґрунті польської національної культури, де у Кракові спочатку створюється Біографічна комісія, а в 1935 року вийшов перший том Польського біографічного словника (сьогодні він складає 35 томів). На початку 80-х рр. створюється Біографічний інститут у словацькому м. Мартин, де вже видано 5 томів Словацького біографічного словника. У 1990-ті рр. історико-біографічний напрям досліджень поступово охоплює сусідню Словенію. Тут видано 4 зошити до першого тому Словенського біографічного словника.
Лише на сучасному етапі здобуття Україною незалежності відкрилися нові можливості для науковців щодо виконання цієї масштабної й актуальної роботи зі створення біографічного словника та загального розвитку історико-біографічного жанру, опанування його різних літературних, публіцистичних та науково-енциклопедичних видів функціонування, характерних для даного періоду. Завдяки численним популярним, романтично-піднесеним, почасти аматорським газетним і журнальним біографічним нарисам і документальним публікаціям кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст., українській історії було повернуто її людський вимір зі своїм іменем і своїм обличчям.
1 квітня 1993 р. у структурі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України (НБУВ) було утворено спочатку Відділ (як підрозділ Інституту рукопису НБУВ), а наступного року - Інститут біографічних досліджень - національний науково-дослідний центр України, пріоритетним завданням якого є створення багатотомного ретроспективного Українського біографічного словника. Разом з тим, виконання такого масштабного проекту стає можливим лише за умови реалізації комплексної програми розвитку біографічних досліджень, яка передбачає:
розробку теоретичних та науково-методичних проблем української біографістики;
опрацювання і систематизацію біографічної та біобібліографічної інформації, наукову обробку і підготовку матеріалів до біографій діячів України й української землі;
створення комп'ютерних баз даних біографічної та біобібліографічної інформації, розробку та впровадження комп'ютерних технологій в українську біографістику;
підготовку регіональних, тематичних, хронологічних біографічних та біобібліографічних словників, довідково-енциклопедичних видань;
підготовку та видання УБТ;
координацію досліджень у галузі української біографістики.
Створення в Україні Інституту біографічних досліджень (ІБД НБУВ) стало своєрідним символом відновлення історичної справедливості рівно через 60 років після закриття аналогічної установи - Постійної комісії УАН-ВУАН по укладанню "Біографічного словника діячів

 
 

Цікаве

Загрузка...