WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Психотипові ознаки українських підлітків І. Конативні компоненти - Реферат

Психотипові ознаки українських підлітків І. Конативні компоненти - Реферат

переважно ті підлітки, які у відповідях на запитання №1 давали відповіді "наодинці" та "з батьками чи рідними". Приємно відзначити, що по-дорослому розважливу відповідь "з різними людьми по-різному" підтримала абсолютна більшість респондентів, причому з перевагою серед юнаків та киян. Розглядаючи цей варіант відповіді сукупно із наявним високим рівнем комунікабельності, дійдемо висновку, що з цікавими для себе людьми основна частина підлітків без проблем знайомиться і знаходить спільну мову. А та обставина, у відповідях на питання №5 жоден респондент не обрав варіант "до випадкових знайомих", дає підстави вважати, що підлітки, заводячи нові знайомства, поводяться достатньо стримано, обережно і раціонально.
5. Раціоналізм як мотивація у поведінці. Також на тяжіння до раціоналізму як мотивації у поведінці свідчить і розподіл відповідей на запитання № 10. Адже підлітковий вік, здавалося б, автоматично вимагав би надання переваг чуттєвому над раціональним. Але тільки чверть респондентів (з яких більшість, зрозуміло, дівчата) вважає, що людей найбільше об'єднують почуття взаємної симпатії. А 2/3 респондентів підтримують раціонально-прагматичні відповіді - "близькість інтересів" та "близькість поглядів на життя". Цей результат також слід вважати однією з несподіванок анкетування.
Підсумки
Проведений аналіз дає підстави для висновку, що розподіл контингенту нашої вибірки за відповідями на запитання №1 анкети не є випадковим, а обумовлюється приналежністю підлітків до різних за психотиповими ознаками груп. Обґрунтуватице припущення можна за допомогою наступних міркувань. В усіх різновидах своєї діяльності, крім дозвілля, підліток не є цілковито незалежним. Лише у дозвіллі він має змогу вільно вдовольнити інтереси і потреби свого "Я", може більш-менш вільно виявляти власні уподобання і уникати свідомо тих речей, які його не цікавлять. Отже, поведінка підлітка у час дозвілля визначає його приналежність чи, у разі несформованості психіки, тяжіння до певного психотипу.
Відповіді на перше запитання анкети розподілили підлітків на чотири основні групи:
- тих, хто полюбляє проводити дозвілля у родинному колі;
- тих, кому більше подобається у вільний час побути на самоті;
- тих, хто надає перевагу спілкуванню з друзями;
- тих, для кого найбільш прийнятним є дозвілля у веселій компанії.
Невеличка п'ята група з чисельністю менше 5% респондентів швидше за все з'явилася внаслідок надто конкретного розуміння питання (комусь подобається сидіти за комп'ютером (а це входить у ширше поняття "на самоті"), комусь подобається відвідувати спортивну секцію (а це різновид ширшого поняття "спілкування") тощо.
Із відповідей на інші запитання анкети випливає наявність як спільних поведінкових (а отже і психотипових) ознак всередині кожної з цих чотирьох груп, так і існування суттєвих відмінностей у цих ознаках для різних груп. І оскільки виявлені групи не мають чіткої прив'язки до статі та місця проживання респондентів, можемо припустити, що виявлений поділ є об'єктивно існуючим і універсальним. Зокрема, він має знайти відображення у когнітивних та емотивних компонентах психотипу, і якщо це буде виявлено у подальшому вивченні результатів нашого анкетування, матимемо підстави вважати, що наше припущення є цілком обґрунтованим.
Деталізуючи результати проведеного аналізу, зауважимо, що частина одержаних висновків може вважатися доведеною. Зокрема, до таких висновків належать:
1) суттєво послаблена роль родинних стосунків як виховного чинника і головного джерела психотипових ознак для сучасних підлітків;
2) основна частина підлітків вдовольняє свої потреби у проведенні дозвілля на доцільному і раціональному рівні;
3) не вдовольняються потреби у спілкуванні з однолітками серед провінційних дівчат;
4) серед юнаків чіткішим є поділ за схильністю до індивідуалізму і колективізму, ніж серед дівчат, більшою є частка індивідуалістів і більшою є схильність до проявів самостійності;
5) основна маса підлітків демонструє високий рівень комунікабельності і разом із тим - належну стриманість у встановленні нових знайомств.
Інша частина висновків ще потребує уточнення. Серед них:
1) всупереч поширеним уявленням, відносно невелика частина підлітків зловживає тривалими прогулянками з друзями і переглядом телепрограм;
2) викликає стурбованість зловживання у проведенні дозвілля четвертою, а частково - і третьою з перерахованих вище груп;
3) підлітки поділяються за схильністю до колективістської та індивідуалістичної поведінки приблизно у пропорції 2:1;
4) переважна частина підлітків схильна у поведінкових мотиваціях до домінування раціонального над чуттєвим.
Одержані тут висновки можна розглядати і в дещо іншому аспекті. Адже частина з них не відповідає усталеним уявленням про український психотип. Тож бодай на поведінковому рівні сучасні українські підлітки демонструють свою відмінність від такого собі самозаглибленого емоційного індивідуаліста [6], яким у найбільш узагальненому вигляді видавався психоетнічний портрет українця "батькам-засновникам" української етнопсихології. Але ж джерельна база цих досліджень формувалася понад століття тому, і за цей час українці встигли пережити три держави і чотири окупації, три війни, три голодомори і один недобудований соціалізм. Тоді українці були малоосвіченим селянським етносом, а зараз вони є цивілізованим європейським народом. То невже ж нинішня молодь має бути за своїми психоетнічними ознаками подібною до прапрадідів? Чи не логічним є припущення, що сьогоднішні українці значно відрізняються від попередніх поколінь, насамперед, своїм внутрішнім світом? Намагатимемося відповісти на ці питання у подальшому аналізі результатів нашого анкетування.
Література:
1. Кононенко П.П. Українознавство. К.: Либідь, 1996. С.27.
2. Савчук О. В. Соціально-психологічні передумови адиктивної поведінки підлітків. Веб-сторінка http://www.socd.univ.kiev.ua/NEWSARCH/2003FSP/ psy.htm#_Toc38286544.
1. 3.Звіт "Ціннісні орієнтації молоді". Веб-сторінка www.health.gov.ua/ health.nsf/441242b97e1ad79cc125678d003fbbe2/a504419996ff2fe9c22569fb00410a14?OpenDocument.
3. Шкільна короткозорість. Веб-сторінка www.moyadytyna.com.ua/ index.php?p=catalogue&parent=120.
5. Результати соціологічного дослідження "Телевізійні уподобання київських школярів". Веб-сторінка www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=15431083&cat_id=15054520.
2. 6. Хрущ О. Цінності та особливості українського національного характеру. Веб-сторінка newright.il.if.ua/hrushch.htm

 
 

Цікаве

Загрузка...