WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Про напрямки розвитку паливно-енергетичного комплексу України - Реферат

Про напрямки розвитку паливно-енергетичного комплексу України - Реферат

споживача. Для виробника - орієнтир у конкурентній боротьбі. Але на жаль, у нас немає конкурентної боротьби, оскільки все ще можна не сплачувати за електроенергію, чи сплачувати не в повному обсязі.
За цих умов не може бути надлишку виробничих потужностей, не має необхідності знижувати ціну для боротьби з конкурентами: тариф встановлений, на цьому рівні буде спожито все.
В існуючих умовах тариф - це "робочий рівень". Тому головна мета вітчизняних виробників електроенергії - переконати регулюючий орган підвищити цінові обмеження. Знаходження зони необхідної достатності зводиться до стримування регулюючим органом - Національною комісією регулювання електроенергетики - намагань генерації до постійного підвищення тарифів.
Покращенню становища значною мірою можуть посприяти деякі організаційні заходи:
- створення інституту відкритих фінансових експертиз, що мали б акредитацію у НКРЕ;
- і економічна звітність енергокомпаній;
- встановлення прозорої процедури прийняття рішень про перегляд тарифу на основі обґрунтовуючих матеріалів, представлених ініціатором;
- організація відкритого доступу до реалізації названих процедур для засобів масової інформації та для участі в цьому процесі споживачів електроенергії (або тих, хто репрезентує їхні інтереси на енергоринку).
Перші три пункти не потребують особливих фінансових витрат і не мають викликати особливих заперечень. Четвертий пунктторкається більше соціальних аспектів нашого суспільства.
Наполегливе та послідовне виконання запропонованих заходів буде сприяти вирішенню проблем у такому важливому для держави процесі, яким є ціноутворення в електроенергетиці.
Екологічні аспекти. Стратегія розвитку ПЕК в екологічному плані повинна реалізовуватися в умовах цілого ряду обмежень. Так, Україна підписала і зобов'язалась виконувати більше 20 міжнародних конвенцій, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, а також понад 10 двосторонніх угод. Серед них - Монреальский протокол по збереженню озонового шару (1988р.), Нью-Йоркська конвенція 00Н про зміну клімату (1992р.) і Кіотський протокол (1997р.) до цієї конвенції'. Зазначеними документами передбачається застосування жорстких обмежень викидів у повітряний басейн, а саме, зменшити на 40% викиди оксидів сірки відносно до їх рівня у 1990р. Окрім того, до середини наступного (2004р.) року необхідно досягти зменшення викидів двоокису сірки на всіх стаціонарних джерелах до рівня вимог, встановлених для сучасного обладнання. Має бути скорочено вміст твердих часток у димових газах теплових електростанцій (ТЕС) більш ніж на порядок. За даними вчених (3) скорочення вмісту твердих часток має відбутися в 16 - 50 разів (залежно від конкретного об'єкта) за рахунок оновлення обладнання та зміцнення технологічної дисципліни.
До ключового зовнішнього обмежувального фактора, яким є транскордонне забруднення повітряного басейну, має додатися внутрішній. Особливо це стосується стану справ у сфері використання природних ресурсів, що склався безпосередньо в країні. За системологічними оцінками (6) наша промисловість сьогодні використовує води вдвічі більше, ніж житлово-комунальний сектор, тобто населення країни. Тільки енергетика споживає води більше за весь наш комунальний сектор. При цьому енергетична галузь досить динамічно розвивається, задовольняючи внутрішні потреби, і, в першу чергу, подальший розвиток промисловості, а також здійснюючи постачання електроенергії за кордон. Будуються додаткові блоки АЕС, використання прісної води на яких в 1,8 рази більше, ніж на ТЕС. Тобто енергетика, яка стимулює розвиток промисловості, і промисловість, яка потребує додаткового розвитку енергетики, в цілому стають конкурентами у забезпеченні населення країни найнеобхіднішим ресурсом - питною водою. Не секрет, що на відміну від електростанцій, населення у цілому ряді населених пунктів з різних причин, обмежується у водопостачанні. Тому проблема переходить в ранг загроз національним інтересам і національній безпеці України.
У зв'язку з цим перспектива подальшого розвитку ПЕК і його складової електроенергетики повинна вписуватися в екологічні обмеження, які можна подолати:
- встановленням оптимальної потужності нашого ПЕК;
- кардинальним зниженням водомісткості в технологічній системі комплексу;
- оптимізацією функціонування системи "генерація-споживання"
- переходом на зворотне і замкнене водопостачання в ПЕК та маловідходні технології у всіх сферах промисловості;
- розвитком енергозбереження та використання поновлювальних джерел енергії.
Соціальні аспекти. Аналіз показує, що вартість усіх матеріалів і послуг, які створюються в Україні, розподіляється таким чином: виробниче споживання - 60%; споживання населенням - 19%; витрати ресурсів на державне управління, нагромадження капіталу, експорт - 21%. Таке високе виробниче "самоїдство" системи виробництва потребує термінової і корінної перебудови економіки на користь підсистеми "споживання населенням".
Замість ресурсовитратного механізму у виробничій сфері повинен прийти новий, який має спрямованість на значно нижчі норми витрат ресурсів. І для цього є великі резерви. Проведені дослідження (енергоаудит у межах двох районів Полтавської області) показали реальні можливості щодо ефективного використання й утилізації існуючих ресурсів (7). Таке використання дає змогу на 70 - 80% , а у деяких випадках - і повністю задовольнити внутрішні потреби району в енергоспоживанні. Увага до місцевих ресурсів має стати стратегічним курсом, бо надає можливість вирішувати такі важливі завдання:
- підвищувати надійність роботи регіональних мереж (особливо в періоди надзвичайних ситуацій, наприклад, обледеніння тощо), забезпечивши безперебійне енергопостачання місцевого населення;
- раціонально використовувати місцеві ресурси і збільшувати базу працевлаштування місцевого населення;
- збільшувати частку маневрових потужностей, що створює безпеку експлуатації енергосистеми в "пікові періоди";
- підвищити долю виробництва екологічно чистої електричної енергії тощо.
Ця діяльність має розпочатися насамперед у регіонах, де закривають шахти. В Україні вже з'являються перші позитивні приклади ефективного й раціонального використання поновлювальних джерел енергії, широкомасштабне впровадження яких може суттєво вплинути на підвищення коефіцієнту корисної дії державного господарського механізму і дати резерви для сектора "споживання населення". Такі заходи можуть забезпечити не тільки загальне покращення екологічного стану, а й створити передумови для сталого поліпшення життя населення (знизити вартість послуг у житлово-комунальній

 
 

Цікаве

Загрузка...