WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Проблеми розвитку національної освіти в контексті державотворення - Реферат

Проблеми розвитку національної освіти в контексті державотворення - Реферат

недостатньою є організаційна діяльність у цьому плані.
Кожна із шкіл нового типу має певний досвід відбору обдарованих дітей, які направляються на поглиблене чи профільне навчання. Однак слід визнати, і на це нерідко вказують керівники шкіл, що система відбору обдарованих і талановитих дітей залишається недосконалою.
Висновки
- В останні роки спостерігається становлення процесу наукової роботи серед педпрацівників. Його активізацію зумовлює суб'єктивний фактор соціального самовизначення, доступність інформації щодо форм і методів організації та проведення наукової роботи. Активність цього процесу детермінована рівнем доступності фахової наукової інформації, рівнем науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладі.
Керівництво науковою роботою здійснюється переважно кафедрами університету, що мають досвід співпраці з освітянами. Зв'язок з провідними ВНЗ та науковими центрами АПН України обмежений матеріальним фактором.
- Робота управлінських структур, методичних підрозділів освіти міста і районів області, більшості адміністрацій шкіл щодо сприяння, організації наукової роботи і соціального захисту дисертантів із середовища педпрацівників є недостатньою.
- На даному етапі перехід дисертантів-практиків із середньої освіти на роботу до закладів ІІ - ІV рівнів акредитації розглядаємо як втрату кадрового потенціалу середньої ланки освіти.
Необхідно визнати стратегічно доцільним поновлення кадрового складу інституту післядипломної освіти працівниками, потенційно здатними до виконання науково-методичної роботи, дисертаційних досліджень.
- Потребує цілеспрямованого вивчення ефективність діяльності БМАН у контексті динаміки академічної успішності, умов та результатів подальшої наукової роботи студентів - вихованців БМАН.
- Слід визнати недостатньо ефективними зв'язки шкіл нового типу і ВНЗ у плані формування механізму офіційної підтримки наукової підготовки учнів шкіл нового типу.
Рекомендації
- Обласному науково-методичному інституту післядипломної освіти розробити механізм планування наукової роботи в навчально-виховних закладах та установах освіти області, спрямований на соціальний захист і підготовку наукових кадрів із середовища практичних педпрацівників.
- Орієнтувати свою діяльність на матеріальну і моральну підтримку директорів шкіл нового типу та загальноосвітніх шкіл, їхніх заступників, які цілеспрямовано й ефективно сприяють розвитку творчого, наукового потенціалу кадрового складу закладу, установи освіти, самі проводять наукову роботу.
- Під час атестації педагогічних кадрів, формування керівного кадрового складу мережі установ і закладів освіти, їх фінансування, відзначення професійного рівня і заслуг, окрім ділових особистісних якостей, практичного потенціалу, враховувати науковий рівень працівника, його потенціальні можливості державницького спрямування.
- У діяльності методичних служб освіти широко практикувати питання організації та проведення наукової роботи, залучаючи до цієї діяльності педпрацівників, які успішно працюють над дисертаційними дослідженнями.
- Усі структури системи освіти області мають нести відповідальність за недостатні зусилля в напрямку інформатизації управлінського, навчально-виховного процесу та науково-методичної діяльності.
- Стосовно розробки об'єктивних критеріїв відбору учнів для навчання та наукової роботи слід погоджувати на відповідних рівнях зміст вступних іспитів у плані їх відповідності навчальним планам і програмам, що діють у навчальних закладах, а до читання лекцій залучати методистів, які глибоко володіють сучасним програмовим і змістовим матеріалом, мають відповідний педагогічний досвід і науковий потенціал.
- У передолімпіадні збори із загальноосвітньої підготовки з предметів, що викладаються висококваліфікованими педагогами, необхідно включати учасників конкурсів учнівських науково-дослідницьких робіт. Збори проводити на оплачуваній основі.
- Відповідно до рекомендацій МОН України та на основі положень про науково-дослідницьку діяльність, що діють у школах нового типу, працівникам управлінь освіти, інституту, провідних ВНЗ' міста та шкіл нового типу створити єдину концепцію самореалізації особистості учня, яка б враховувала реальну спільну роботу, спрямовану на забезпечення неперервності процесу роботи з обдарованими і талановитими учнями, студентами.
- ОІППО за участю управління освіти розробити систему стимулювання переможців учнівських наукових конкурсів різного рівня незалежно від БМАН, а також систему матеріального і морального заохочення педагогів, які проводять індивідуальну роботу з обдарованими учнями і мають добрі результати. Рекомендувати школам нового типу підтримувати постійний зв'язок з учнями-вихованцями наукових товариств, які стали студентами.
- Враховуючи досвід інших областей, повернутися до питання надання права окремим учителям, які систематично розвивають у вихованців навички наукової роботи, готують переможців олімпіад, подавати рекомендації до вступу обдарованих учнів до ВНЗ за відповідною спеціальністю на пільгових умовах.
З метою вивчення досвіду роботи з обдарованими дітьми в розвинутих країнах слід створити експериментальний педагогічний майданчик на базі кращих шкіл нового типу, що відповідав би вимогам Положення щодо матеріального забезпечення. Такий майданчик має працювати за укладеним договором про фінансування, враховуючи наукову діяльність учасників договору. Його завданням, зокрема, може стати апробація ефективних моделей навчання обдарованих дітей, розроблених американськими спеціалістами М.Карне, П.Кемпом, М.Вільямсом, моделей Гілфорда, Рензуллі та Блума. Результати таких досліджень та досліджень, проведених провідними вітчизняними закладами, фахівцями в галузі психології, педагогіки, медицини, які працюють над проблемами інтелектуального становлення особистості, у перспективі спрямовані нанауково-практичне обґрунтування створення незалежної служби, що проводитиме психолого-інтелектуальне тестування та профорієнтацію молоді за державними та приватними замовленнями відповідно до сучасного програмно-інформаційного забезпечення. Така робота мала б фінансуватися державою, адже становлення згаданої служби має об'єктивізувати процес розв'язання цілої низки нагальних проблем розвитку науково-технологічного кадрового потенціалу країни.
Національна доктрина розвитку освіти як політична проблема державотворення
У січні 1999 р. була оприлюднена Постанова загальних зборів Академії педагогічних наук України, відповідно до якої було прийняте звернення членів АПН України до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. У зверненні аналізуються соціально-економічні передумови руйнації вітчизняної освіти і науки, що, власне, добре відомо громадськості. Як нагальна проблема прозвучали перші два пункти документа, де висловлюється необхідність сприяння з боку влади:
- створенню тимчасової комісії з представників усіх гілок державної влади, педагогічної науки і практики, громадськості для проведення глибокого об'єктивного аналізу стану та перспектив розвитку вітчизняної освіти;
- організації розробки Національної доктрини розвитку освіти.
З того часу в освітній пресі та науковій літературі хід виконання цих завдань практично не висвітлювався.
Треба сказати, що чи не вперше пролунав заклик на сполох, звернений до всіх державних інституцій. Тобто стало підтверджуватися переконання, що розвиток освіти зумовлюється державною освітньою політикою (системою інтегрованих

 
 

Цікаве

Загрузка...