WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Позашкільна освіта – одна з найважливіших ланок неперервної системи освіти - Реферат

Позашкільна освіта – одна з найважливіших ланок неперервної системи освіти - Реферат


Реферат на тему:
Позашкільна освіта - одна з найважливіших ланок неперервної системи освіти
Проблема майбутнього підростаючого покоління завжди була предметом досліджень і турботи не лише філософів минулого (Платон, Арістотель, Марк Фабій, Квінтіліан, Г.Сковорода, М.Бердяєв, Роберт Оуен, Шарль Фур'є та ін.), а і батьків, педагогів ще задовго до створення системи загальної освіти. Поетапному історичному розвитку педагогічної думки відповідали певні принципи, методологічні прийоми та форми, які впродовж століть зазнавали змін і вдосконалення.
Прагнучи навчити своїх дітей розумно господарювати, людство за всю свою попередню історію тими чи іншими формами дбало про майбутнє. В Україні, споконвічне землеробській країні, де змалку діти поруч з батьками залучалися до роботи на "землі", навчально-виховний процес за інтуїцією гармонійно співуживався з навколишньою природою. Уміння спостерігати за явищами природи, правильно поводитися у довкіллі, співставляти між собою різні за масштабом і часом свого вияву процеси з елементами господарювання поступово закріплювалися в психології народу.
На основі вивчення і детального аналізу існуючих архівних та літературних джерел (звіти станцій юних натуралістів, дисертаційні праці про формування і розвиток українських молодіжних товариств) виявлені основні передумови становлення різних форм українського шкільництва та соціально-педагогічні етапи розвитку позашкільних об'єднань і закладів в Україні.
Країни, як і люди, живуть за накресленою долею з часу свого народження. Україна, завдяки її вигідному географічному положенню та природним багатствам, постійно зазнавала численних нападів більш могутніх та войовничих сусідів.
Навчання і виховання - це процес цілеспрямованого формування у людини певних якостей свідомості, стереотипів поведінки, аксіологічної орієнтації, які визначаються історико-культурною специфікою кожного окремого суспільства, етносу, соціального прошарку.
Зародки позашкільних установ у вигляді програмних "поученій дітям", руськослов'янських садово-городніх шкіл, братств, пластових об'єднань, гуртків і курсів хатнього господарства і т.д. розвивалися в різних умовах, не дивлячись на скрути життя.
Важливою умовою формування всебічно розвиненої людини, виховання моральності, національної свідомості, одержання додаткових знань, умінь і навичок у системі "Природа - людина" є позашкільне навчання і виховання. Позашкільна і позакласна робота - не лише важлива ланка педагогічних зусиль для здійснення додаткової освіти та виховання, організації активного дозвілля, трудової підготовки учнів та юнацтва, а й система пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань, формування у такий спосіб творчої еліти в галузі природознавства, техніки, мистецтва, ремесел, суспільної та підприємницької діяльності. Саме тому нова система національної освіти в Україні має забезпечити спроможність підростаючого покоління вийти зі стану кризи, подолавши споживацьке ставлення до природи. Отже, позашкільна навчально-виховна діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей особистості та розв'язання її різноманітних освітніх проблем, забезпечення пріоритетів загальнолюдських цінностей, створення цілісної системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань для формування нової творчої особистості - громадянина молодої незалежної держави.
Початок XX ст. характеризується активізацією наукових осередків великих міст України. У навчальних закладах під керівництвом професорсько-викладацького складу працюють наукові студентські гуртки, зразок яких молоді фахівці переносять до шкіл, клубів, творчих об'єднань, допомагаючи дітям здобувати глибокі знання в улюбленій справі.
Неперервна позашкільна освіта як підґрунтя юннатівського руху започаткована на державному рівні з 1925р. Це ознаменувалося відкриттям у Києві першої біологічної станції (в минулому Республіканська станція юних натуралістів), яка тепер називається Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. З 1927р. розпочинає функціонувати перша технічна Станція; в 1931 р. була створена Республіканська дитяча екскурсійно-туристична станція. Паралельно створюються дитячі установи обласного та районного рівня.
Зміст роботи шкільних установ відповідав тим психолого-педагогічним напрямкам, які склалися у дидактиці в середині 20-х - на початку 30-х років. Комплексні шкільні програми того часу передбачали перехід від мовних і наочних методів до дослідницької роботи на основі спостережень, експериментів, моделювання.
Дослідницькі роботи були перенесені і в навчально-виховний процес позашкільних установ. Особливо це стосується позашкільних закладів природничого циклу, де школярі залучалися до вивчення таємниць природи при безпосередніх контактах з нею. В позашкільних установах використовуються нові і вдосконалюються уже відомі методи і форми проведення занять (екскурсії, гуртки, клуби, табори і т.д.). Навчально-виховний процес починає базуватися на принципах самостійної творчої діяльності учнів (лабораторії, навчальні ділянки, зимові сади, теплиці, тераріуми, акваріуми, метеорологічні майданчики).
Починаючи з 1935 р. в Україні розвиваються нові структури позашкільних закладів. У Києві було відкрито Палац піонерів і школярів, розширилась мережа станцій юних натуралістів, техніків, клубів і секцій при промислових і сільськогосподарських підприємствах. Широкого розмаху в цей час набуває рух юних мічуринців, позашкільні заклади закладають фруктові сади, дослідні ділянки, живі куточки, ферми. Позакласна і позашкільна робота розглядається як один з важливих факторів виховання і поглиблення знань підростаючого покоління.
Особливого поширення юннатівський рух набув у повоєнні роки на Київщині. Для прикладу у 1946 - 48 рр. в усіх школах Обухівського району уже працювали природоохоронні, сільськогосподарські гуртки. Активну участь брали школярі у збиранні врожаю овочевих культур. А учні Яготина в ці роки закладали Згурівський парк та створювали Новоолександрівське паркове господарство.
З 1955 року почала працювати Київська обласна станція юних натуралістів, і тоді ж була організована Таращанська станція юних натуралістів. На її базі працювали 42 гуртки: ботаніків-рослинників, садівників, квітникарів, овочівників, рільників. У 60-ті роки в Київській області працювало уже 918 гуртків, а у 70-х роках та на середину 80-х - вже 1065 гуртків. Результатами їхньої дослідницької роботи з сортовипробування, масових аналізів та спостережень цікавилися науковці Миронівського науково-дослідного інституту селекції і насінництва пшениці, цукрового буряка, садівництва та овочівництва.
В ці ж роки започатковані були гуртки юних тваринників, які працюють у розплідниках, вирощуючи свійських тварин нових перспективних порід. Так, у школах Васильківського району діяло 16 кролеферм, 5 мікроферм з відгодівлі великої рогатої худоби. Активно працюють діти в учнівських виробничих бригадах,набуваючи навичок сільськогосподарської праці. Юннати Київщини і сьогодні доглядають і оберігають водні простори та зелені масиви. З 1979 р. в Кожанській СШ Фастівського району працює загін "блакитних" патрулів. Учні взяли під охорону 14 джерел. За свою роботу школярі цієї школи на ВДНГ в Москві (1982р.) отримали дві медалі "Учасника ВДНГ за природоохоронну роботу". Активно працюють загони "блакитних" та "зелених" патрулів у місті Біла Церква. Діти очищають береги річок Рось та Протока, озеленюють територію міста. Юннати клубу "Юний еколог" описали флору та фауну Білоцерківщини, створили "Червону книгу" та каталог лікарських рослин Білоцерківщини, виготовили та облаштували 10 лелечих гнізд біля м.Біла Церква, висадили 460 дерев, 800 декоративних кущів. У 80-ті роки плідну роботу проводять юні екологи та природоохоронці у Яготинському, Бородянському, Васильківському районах, містах Ірпінь, Бровари та ін. Подібний досвід поширюється і на інші позашкільні еколого-натуралістичні заклади України.
З роками змінюється

 
 

Цікаве

Загрузка...