WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Освіта, компаративістика, етнічна ментальність у контекстуальних зіставленнях навчальних програм з літератури України і США - Реферат

Освіта, компаративістика, етнічна ментальність у контекстуальних зіставленнях навчальних програм з літератури України і США - Реферат


Реферат на тему:
Освіта, компаративістика, етнічна ментальність у контекстуальних зіставленнях навчальних програм з літератури України і США
Останні реформи освітнього процесу в Україні засвідчують потужні тенденції до оновлення. Це, перш за все, пов'язано зі змінами у суспільно-політичному житті, переходом до нових соціокультурних, а головне - економічних моделей розвитку, коли нові світоглядні орієнтири спонукають до перегляду державних освітніх стандартів, оновлення змісту навчальних курсів, повноцінного розвитку національної школи. І на цьому шляху особливої актуальності набувають порівняльні дослідження: аналіз досвіду функціонування навчальних закладів країн світу дає можливість як запозичити позитивні моменти, так і самоствердитися у правильності обраного українськими освітянами шляху. Співставляючи власний досвід з надбаннями інших народів, ми чіткіше можемо усвідомити свою ментальну унікальність і неповторність, способи їх збереження. Але на цьому шляху не потрібно зводити якийсь зразок до абсолюту. Мова йде, передусім, про бездумне копіювання і доведення до рівня єдино правильного одного з західних зразків культурного розвитку. На наш погляд, особливо необхідним за таких умов є дослідження складових елементів закордонних освітніх систем, а саме: навчальних програм, методичних концепцій, дидактичного матеріалу. Як найбільш успішну модель функціонування освіти чимало педагогів наводять приклад американської школи.
Донедавна важко було б уявити розмову про спільні чи відмінні риси американської та української середньої освіти, такими різними вони були. Сьогодні, після впровадження низки реформ з активним запозиченням західного досвіду, Україна швидкими темпами намагається наздогнати освітні практики, зокрема американських педагогів. Чи завжди це є таким необхідним і доцільним? Чи є таким конструктивним всесвітній рух до глобалізації, коли різновекторно-ментальні етноси намагаються "усереднити" свій досвід за допомогою досвіду економічно успішних країн? Чи, навпаки, треба позбавитися консерватизму і якомога швидше пристосуватися до нових умов існування? На ці питання ми спробуємо знайти відповідь при аналізі навчальних програм з літератури України і США.
"Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Це надзвичайно важливий чинник і в сьогоднішніх умовах глобалізації усього світового простору, і в індивідуальному національному самоусвідомленні. Вона має стати важливим чинником витворення національної ідеології, без якої неможливо збудувати державу Україну і виховати свідомого українця" [3, 2], - зазначено у пояснювальній записці чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Не менш вагому роль відіграє література у формуванні патріотичної спрямованості в учнів американських шкіл, але, як і сама система освіти, вивчення американської літератури тут специфічне і цілком підпорядковане загальним освітнім принципам американського суспільства.
Сполучені Штати не мають національної системи освіти і вироблених державних стандартів. Освіта розглядається як справа громадян кожного штату. Хоча існує федеральний Департамент освіти, його функції полягають лише у збиранні інформації, наданні консультацій та фінансової допомоги певним освітнім програмам. Таким чином, на думку американців, реалізується загальнонаціональний вищий принцип демократії, коли кожен штат на свій власний розсуд встановлює базові мінімальні вимоги до викладання і викладачів (коли президент Клінтон виступив з пропозицією про запровадження загальнодержавних стандартів, конгрес сприйняв цю акцію як замах на свободу штатів і виступив проти). Також немає єдино встановленої програми викладання того чи іншого предмета. Їх формують так само окремі методисти графств.
Концепції американської та вітчизняної шкіл кардинально різняться. Мета американської школи - підготувати дитину до "реального життя", виховати, незалежно від етнічних, лінгвістичних, релігійних особливостей індивідуума, Американця. Таким чином, учень має отримати знань рівно стільки, скільки йому може знадобитися для його майбутньої реалізації в суспільстві. Вважається, що надання дитині обсягу знань більшого, ніж потрібно, є перевантаженням і не рекомендується. Учень старшої школи має право самостійно визначатися з курсами, які б він хотів опанувати. Це передбачає забезпечення швидкої соціальної і економічної мобільності американців. На противагу, український школяр отримує майже енциклопедичний набір знань. Мета нашої освіти - навчити дітей мислити, аналізувати й ефективно використовувати набуті знання, тому більшість того, що пропонує наша школа, не знаходить відображення в побуті та майбутній професійній діяльності. Тільки робляться спроби ввести профільні предмети в системі 12-річної середньої освіти, але оцінити реальні результати таких дій ми зможемо навіть не завтра. Суто візуальне порівняння освітніх програм з літератури України і США вражає: переобтяженість першої і примітивна (на наш погляд) еклектичність другої.
Під американським навчальним курсом, або програмою, слід розуміти той предмет, який дитина обрала для вивчення. Як правило (програма з літератури має саме таку форму), весь курс викладено в одному добре ілюстрованому навчальному посібнику обсягом десь на півтисячі сторінок, а тому запитання "Чи можна ознайомитися з підручником з літератури за 9 клас?" звучить для американця абсурдно.
Досить незвичну будову, на наш погляд, має такий курс з американської літератури - чинний підручник в декількох штатах США "Literature and the Language Arts. The American Tradition" (Література та мистецтво слова. Американські традиції). Структура його - це і хрестоматія із запропонованими для текстуального вивчення творами, короткими біографіями авторів, і практикум з письмовими завданнями, і підручник зі стилістики та теорії літератури, до того ж, гарно ілюстрований найкращими зразками американського зображального мистецтва. Звичайно, рівень матеріального відтворення такого підручника значно вищий за будь-який вітчизняний зразок. Та й саме

 
 

Цікаве

Загрузка...