WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Моральне виховання молодших школярів у процесі опрацювання казок на уроках читання - Реферат

Моральне виховання молодших школярів у процесі опрацювання казок на уроках читання - Реферат


Реферат на тему:
Моральне виховання молодших школярів у процесі опрацювання казок на уроках читання
В умовах кризи виховання і девальвації суспільних цінностей у нашій країні; деформації природних почуттів любові до матері і батька, дідуся і бабусі, поваги до старших; девальвації совісті, доброти, правдивості, честі, гідності та інших основ моралі, необхідно зусиллями батьків, учителів, громадськості оволодіти важливими засобами морального виховання, серед яких для дітей молодшого шкільного віку на першому місці стоїть казка. Саме з казки діти черпають глибоку народну мудрість, емоційно-моральні та естетичні цінності. Почуття, переживання - це "ворота" пізнання, а казки без переживань не буває. Саме вона повинна через почуття і переживання виховувати такі моральні якості особистості, як совість, чуйність, чесність, правдивість, почуття справедливості, порядність, працелюбність тощо, які є основою загальнолюдської моралі.
Виховання моральних почуттів: любові до рідних, взаємоповаги і взаємодопомоги, милосердя, на жаль, у багатьох школах здійснюється через "словесне" моралізаторство, тобто перевага надається запам'ятовуванню моральних норм, правил, замість того, щоб естетично й емоційно пробуджувати почуття за допомогою казки.
Мораль як форма суспільної свідомості в процесі свого історичного розвитку набула різного характеру. Поняття "мораль" прийшло з Франції до Давнього Риму. У словнику В.Даля воно трактується як "правила для волі і совісті".
Моральне виховання дітей у психологічній літературі - це цілеспрямований процес організації та стимулювання їх різнобічної діяльності, спілкування, спрямований на оволодіння моральною культурою поведінки, ставлення до навколишнього світу.
Моральна культура - це найголовніший компонент духовного життя людини, який передбачає оволодіння основами моралі як сукупності принципів, вимог, норм, правил, що регулюють поведінку в усіх сферах життя.
Моральні норми - це система вимог, які визначають обов'язки людини по відношенню до оточуючого світу. Вони не тільки орієнтують поведінку особистості, але й дають можливість оцінювати і контролювати її.
Не виховавши моральних почуттів у молодших школярів, ми ніколи не матимемо моральних якостей у дорослих особистостей. Наука виходить з того, що в дітей з раннього віку треба цілеспрямовано формувати моральні почуття, хоч діти можуть ще не розуміти відповідних цим почуттям моральних понять, принципів. Дитина змалку повинна розуміти, що таке любов до людей, милосердя, доброта та ін. [5, 37 - 38]. Казка якраз і є тим джерелом, тим засобом, що допомагає вихованню моральних якостей дитини.
Прислухаймось до порад великого педагога В.О.Сухомлинського, який розумів велику перевагу жанру казки в початковій школі. "З казки бере дитина перші уявлення про справедливість і несправедливість... Казка для маленьких дітей - це не просто розповідь про фантастичні події; це - цілий світ, в якому дитина живе, бореться, протиставляє злу свою добру волю. Дитині хочеться не тільки слухати казку, а й самій розповідати її, хочеться не тільки слухати пісню, а й самій співати, не тільки спостерігати за грою, а й брати участь у ній" [7, 178 - 179]. Саме це спонукало нас детальніше розглянути цю дуже важливу проблему.
За визначенням Н. Волкової, "виховання - це процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об'єктивних факторів" [2, 89 - 90]. У педагогічній літературі вирізняють такі основні напрямки виховання: громадське, розумове, екологічне, статеве, правове, трудове, естетичне, фізичне і моральне. Саме на останньому зупинимось детальніше.
Моральне виховання передбачає формування в дітей почуття любові до батьків, Вітчизни, правдивості, справедливості, чесності, скромності, милосердя, готовності захищати слабших, шляхетного ставлення до жінки, благородства та інших чеснот. Воно характеризується поняттями: мораль, моральний ідеал, моральний кодекс, моральні норми, моральні переконання, почуття та якості. У молодшому шкільному віці межа між дітьми-порушниками і дітьми, які дотримуються норм поведінки, пролягає швидше не в площині сформованості настанови совісті, а в площині адаптації до соціальних норм. Молодші школярі, які не мають сформованої настанови совісті, не порушують норм поведінки переважно через самоконтроль і здатність до ефективної емоційної фіксації поведінки.
Основні якості моральності формуються в ранньому дитинстві на основі так званого соціального успадкування. Вирішальною в цьому є роль батьків: їх поведінка, цілеспрямований вплив на особистість дитини. Але цю роль не можна розглядати однобічно, бо біля керма моральності школяра стоїть також учитель початкової школи, який формує якісні та кількісні характеристики моральності учня.
Важливою умовою розвитку моральних знань молодших школярів є позитивні зміни в їх мисленні. У цей період формуються такі операції мислення, як аналіз, синтез, порівняння та узагальнення. Поняття судження, умовисновки мають якісно іншу будову [6]. Потрібно соціально формувати у дітей прийоми аналізу і синтезу, порівняння і узагальнення моральних явищ.
Тому, крім аналізу природних моральних операцій, що виникають у спілкуванні з однолітками і дорослими, необхідна цілеспрямована виховна робота, важливі такі форми: колективне читання і обговорення казок з моральним змістом, створення проблемних ситуацій, в яких ставляться завдання навчити дітей аналізувати поведінку і почуття героїв, порівнювати подану в творі моральну ситуацію з аналогічними життєвими ситуаціями. Завдяки цьому школярі вчаться здійснювати "перенос" морального змісту даного безпосередньо в творі на моральні явища реального життя.
Таким чином, ефективність процесу засвоєння моральних знань молодшими учнями, поряд із формуванням відповідних уявлень і понять, передбачає цілеспрямовану роботу, що сприяє формуванню в учнів:
- вміння правильно сприймати моральну ситуацію, подану в літературному творі або виділену із реального життя;
- вміння дати адекватну оцінку, адекватну моральній ситуації, що аналізується;
- вміння правильно визначити мотиви морального вчинку;
- вміння співпереживати, співчувати іншій людині;
- особистісного ставлення до тих чи інших моральних ситуацій;
- моральних потреб діяти певним чином, відповідно засвоєним моральним знанням.
Усе це сприяє поступовому формуванню у дітей уміння до самостійного морального вибору.
У початкових класах педагогу необхідно враховувати, перш за все, такі вікові особливості молодших школярів, як обмеженість їх особистого досвіду моральної поведінки, труднощі у виділенні головних компонентів у поведінці оточуючих, безпосередній характер емоційної реакції на вчинок.
У практиці роботи з молодшими школярами необхідно використовувати такі форми роботи, які б сприяли розвитку їх самостійності, самооцінки, привчали б до відповідальності за свої вчинки. Доцільно включати дітей урізні види самоконтролю. Це сприяє розвитку відповідальності у дітей.
Сформувати моральне почуття можна лише цілеспрямованою виховною роботою, шляхом стимулювання правильних мотивів адекватних форм поведінки (похвала, заохочення), гальмування негативних вчинків.
У молодшому шкільному віці важливо також формувати навички вольової регуляції поведінки, вміння керувати своїми

 
 

Цікаве

Загрузка...