WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Мета мовної освіти – навчити думати, говорити і творити - Реферат

Мета мовної освіти – навчити думати, говорити і творити - Реферат

епітет, порівняння, які вивчали учні на уроках української літератури.
Прикметники називають різні ознаки предметів. Параграф 38 має на меті показати учням різницю між якісними, відносними та присвійними прикметниками. Вони її практично засвоюють, читаючи художній текст, у якому наявні елементи опису природи. З якою метою введено у підручник (програму) поняття якісних, відносних і присвійних прикметників? Це розрізнення необхідне для вироблення навичок аналізу, вміння логічно мислити, засвоювати механізм утворення прикметників за допомогою суфіксів, префіксів тощо. Учитель має максимально використати ілюстрації, наявні у цьому розділі: зображення предметів (вправа 338), репродукції картин (вправа 341), малюнки до тексту "Із бабусиної скрині".
Для розвитку логічного мислення і вміння пов'язати певне значення із конкретним словом пропонуються вправи на розрізнення якісних і відносних прикметників. Учитель звертає увагу учнів на те, що названа прикметником ознака може мати різний ступінь вияву. Подані у параграфі таблиці унаочнюють утворення форми вищого і найвищого ступенів порівняння. Читаючи художні тексти, учень має розрізняти форму різних ступенів порівняння прикметників, впізнавати їх, пояснювати, як вони утворилися. Складнішим є завдання самому створювати усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень. Зауважимо, що складання або написання твору на основі особистих вражень передбачає визначення чітких формальних ознак самого поняття "особисті враження". Учнів треба підготувати до того, щоб особисті враження займали певну частину твору, мали формальні ознаки, за якими частина твору, присвячена описові особистих вражень, відрізнялась від частини об'єктивного опису.
Для засвоєння орфографії учні розрізняють тверду і м'яку групи прикметників, особливості відмінювання прикметників обох груп. Хоча зразки відмінювання прикметників твердої та м'якої груп, а також зразок відмінювання прикметників на -лиций подано у рубриці "Запам'ятаймо", користуватися ними треба практично, вводячи прикметник у речення, тобто прикметник відмінюється разом з іменником, від якого залежить, і виконує у реченні відповідну синтаксичну роль. Якщо учні зможуть будувати речення, ставлячи відповідні іменник і прикметник в усіх відмінках, вони автоматично засвоюватимуть правильні відмінкові закінчення прикметників твердої, м'якої груп, а також прикметників на -лиций.
Передбачене ознайомлення учнів з такою категорією, як форма прикметника. Можна звернути їхню увагу на те, що коротку форму мають не всі прикметники, а тільки прикметники чоловічого роду. Так само нестягнену форму мають прикметники жіночого, середнього роду та прикметники у формі множини. Прикметники чоловічого роду не мають нестягненої форми. Урок творення прикметників поєднує інформацію зі словотвору та лексикології. Кожний відмінний за формою прикметник несе в собі інформацію про інше значення слова. Засвоєння префіксального, суфіксального, префіксально-суфіксального способів творення прикметників та способів основоскладання варто поєднувати з аналізом лексичного значення слова, тобто визначати, що додають до основи слова префікси на зразок без-, не-, проти-, анти-. Оскільки в параграфі введено текст про художницю Катерину Білокур та її картини, то цілком природно переважають прикметники на позначення кольору, матеріалу тощо.
Завжди виявляються складними для учнів написання складних прикметників, що означають назви кольорів. Особливо на першу частину таких слів, як темно-, світло-, ясно-. На цьому уроці варто в комплексі розглядати формальну будову слова та його лексичне значення, домагатися того, щоб учні не тільки правильно визначали префікс, суфікс, за допомогою яких утворено прикметник, а й могли чітко назвати поняття, позначене цим словом.
Звертаючись до текстів у підручниках з української та зарубіжної літератури, учні мають пояснити, яку роль виконують у них прикметники , зокрема провести експеримент, вилучивши з тексту прикметники й визначивши, як змінився після цього художній твір. Можна ускладнити завдання, замінивши наявні у тексті прикметники синонімами або антонімами.
Урок "Перехід іменників у прикметники" призначений для вироблення навичок відмінювання прикметників, які виконують роль іменника, тобто відповідають на питання іменника. Бажано, щоб учні виконали творче завдання і придумали зразки повного і неповного переходу прикметників в іменники.
Роль прикметників у мові учням варто пояснити на прикладах двох описів; за програмою - це опис приміщення і опис природи. Оскільки ці описи готуються за зразком художнього стилю на основі особистих вражень, то бажано, щоб у текстах, які складають учні, були активно використані прикметниково-іменникові сполучення. Знання лексичного складу мови перевіряється практикою вживання в описах складних прикметників. Засвоєнню орфограм, зокрема написанню прикметникових суфіксів, мають сприяти узагальнені в таблицях правила. Свідоме засвоєння цих правил має ґрунтуватися на тому, щоб учні самостійно добрали власні приклади до тих, які подані у таблицях. Для вироблення правописних навичок варто не лише утворювати прикметники від виділених у вправі іменників (вправа 387), а скласти й записати з ними речення.
Цікаво можна побудувати урок, використавши вправу 415, у якій запропоновано учням розглянути картинну галерею. Ця вправа органічно вводиться у весь розділ підручника "Прикметник", оскільки саме в ньому учні знайомляться з рубрикою "І пензлем, і словом". Тестові завдання для самоперевірки, якими завершується розділ, не виключають використання рубрики "І пензлем, і словом" для написання твору "Опис природи" або твору-оповідання за жанровою картиною.
До розділу "Числівник" учні мають приготуватися, познайомившись із малюнками на сторінках 186 - 187, щосупроводжуються основними поняттями розділу, кожне з яких ілюструється конкретним прикладом. Це розділ, умовно кажучи, про спортсменів, які своїми успіхами у змаганнях принесли славу Україні. До визначення числівника варто перейти від аналізу малюнка на 188-й сторінці, який теж пов'язаний із спортивною темою.
Розділ містить чимало цікавої інформації. Він насичений вправами про розряди числівників за значенням, будовою. Навички розрізнення простих, складних і складених числівників формуються на прикладах аналізу графічного і кольорового зображення числівників. Подані у таблицях зразки відмінювання виділених кількісних числівників шести типів засвоюються на практиці утворення словосполучень з іменниками. Те саме стосується порядкових числівників. Якщо вчитель бачить, що якийсь тип відмінювання складний для учнів, він має приділити словозміні цього числівника більше уваги, зокрема запровадити методику відмінювання числівника з іменником.
Цікавим може бути інтерактивне опитування, коли учні практикуються у правильному називанні років або читають, розшифровуючи цифри у будь-яких друкованих текстах. Години з резервних уроків бажано використати на вивчення числівника, оскільки цей матеріал дається учням важко. До труднощів належить розрізнення складних і складених числівників. Останні найчастіше вживаються як назви років, тому варто наголошувати на тому, що у назві року відмінюється тільки останній порядковий числівник.
Теми зв'язної мови

 
 

Цікаве

Загрузка...