WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Концентр «Україна–етнос» у проекті наукового енциклопедичного понятійно-термінологічного словника-довідника «українознавство» - Реферат

Концентр «Україна–етнос» у проекті наукового енциклопедичного понятійно-термінологічного словника-довідника «українознавство» - Реферат

Внутрішньоетнічні процеси, Генезис (етносу, нації), Еміграція, Етнічна інтеграція, Етнічний процес, Етнічні процеси, Етногенез, Етнокультурна адаптація, Етнонаціональне відродження, Індустріалізація України, Історичний процес, Імміграція, Колонізація, Міграція, Мовна асиміляція, Мовно-національне відродження, Переселення, Полонізація, Російщення, Русифікація, Суверенізація, Українізація, Українізація армії, Українізація флоту, Українське національне відродження, Урбанізація, Формування етносу. Тут варто додати статтю "Соціалізація" та, можливо, й інші.
Серед статей, де висвітлюються різні соціальні групи всередині українського етносу й етнічна будова української нації, є такі: Волхви, Етнічна група, Етнічна еліта, Етнічна меншина, Етнічна спільність (спільнота), Етнічна структура населення України, Етнічний склад населення України, Етнокультурна спільність, Етносоціальна спільність, Мовна група, Мовно-культурна група, Поміщики, Посполиті, Реєстрові козаки, Російськомовне населення, Селянство України, Смерди, Субетнічна спільність, Українська інтелігенція, Церковні селяни, Шляхта, Виписні козаки, Запорозькі козаки.
Серед останньої групи статей широко представлена етнологічна, політологічна, історична, культурологічна, соціологічна, мовознавча та інша термінологія, яка є інструментом вивчення матеріальної і духовної культури української людності та різних сторін її буття: Автохтони, Архетипи, Билини, Історична пам?ять, Категорії етнічності, Менталітет (ментальність), Самосвідомість, Українство, Архітектура (українська), Березіль, Водяник, Вертеп, Етнічна автономія, Етнічна батьківщина, Етнічна виключність, Етнічна екологія, Етнічна злагода, Етнічна ідентичність, Етнічна комунікативна валентність, Етнічна конфліктологія, Етнічна культура, Етнічна маргінальність особи, Етнічна міграція, Етнічна пам'ять, Етнічна політика, Етнічна популяція, Етнічна психологія, Етнічна самоідентифікація, Етнічна свідомість, Етнічна територія, Етнічна традиція, Етнічна цілісність, Етнічне та соціальне в українській нації, Етнічний анклав, Етнічний егоїзм, Етнічний звичай, Етнічний код, Етнічний менталітет, Етнічний сепаратизм, Етнічний статус, Етнічний стереотип, Етнічний субстрат, Етнічний центризм (етноцентризм), Етнічна межа, Етнічні потреби, Етнічні почуття, Етнічні стереотипи, Етнічність, Говірка, Дажбог, Деетнізація, Діалекти, Домовик, Думи, Духовна пам'ять (українського народу), Духовний простір, Духовність, Ендоетнічність, Етнодуховна культура, Етноконфесійність, Етнокультурний ареал, Етнокультурний ідеал, Етномовні характеристики населення, Етнонаціональна образа, Етнонаціональна політика України, Етнонаціональне буття, Етнополітична поведінка, Етнополітична свідомість, Етнополітичний простір, Етнорегіональна структура України, Етнос, Етнос-нація-людство, Етносоціальна культура, Етносоціум, Етносуспільне буття, Етноцид, Загадка, Зарубинецька культура, Звичаєве право, Ідентичність етнічна, Ідентичність національна, Імперське мислення, Індоєвропейська спільність, Індоєвропейські мови, Комаровська культура, Колядки, Козацьке звичаєве право, Конфесії, Корінний народ, Кошовий отаман, Кріпацтво, Культурна спадщина, Культурні цінності, Культурно-національні товариства, Купала, Курінний отаман, Кустарні промисли (в Україні), Лужицька культура, Мавки, Мамай, Мандрівні друкарні, Мандрівні дяки, Мовна карта України, Мовна ситуація, Наказний гетьман, Наказний гетьман, отаман, Народ України, Народна педагогіка, Народна просвіта, Народна творчість, Народна усна словесність, Народний календар, Народники, Народні звичаї та обряди, Народність, Народорозмовна мова, Народ-етнос, Населення України.
Про українську націю, крім інших, є такі статті: Відродження нації, закономірності етнонаціогенезу, Націобудівництво, Націократія, Націоналізм, Націоналізм інтегральний, Націонал-комунізм, Націонал-патріотизм, Національна безпека України (зовнішня та внутрішня), Національна гідність, Національна гордість, Національна держава, Національна еліта, Національна єдність, Національна ідеологія, Національна ідея, Національна культура, Національна меншовартісність, Національна мова, Національна освіта, Національна політика, Національна релігія, Національна самоповага, Національна самосвідомість, Національна свідомість, Національна символіка, Національна специфіка української літератури, Національна спільнота, Національна церква, Національна школа, Національне виховання, Національне державотворення, Національне і соціальне, Національне питання, Національне самовизначення, Національний ідеал, Національний адміністративний район, Національний архетип, Національний інтерес, Національний прогрес, Національний характер, Національні відносини, Національні і загальнолюдські інтереси, Національні і загальнолюдські цінності, Національні інтереси України, Національні основи виховання, Національні почуття, Національні права, Національні символи, Національність, Національно-визвольний рух в Україні, Національно-державне будівництво, Національно-державне відродження, Національно-культурна ідентичність, Національно-образна картина світу, Національно-персональна автономія, Національно-територіальна автономія, Нація державна і недержавна, Нація і держава, Нація і свобода, Нація і суспільство, Нація й людство, Нація та етнос, Нація українська, Нація як етносоціальний організм, Основні права нації, Основні принципи забезпечення національної безпеки. У частині перелічених статей розглянуто не так націю, як етнос, прикметник "національний" вжито в значенні "етнічний".
Важливі документи і події української історії, пов?язані з політичним, економічним, культурним розвитком українського етносу, висвітлюються в багатьох статтях, наприклад, у таких: Декларація Директорії 26 грудня 1918 р., Декларація прав національних меншин України, Декларація про державний суверенітет України, Договір між УНР і Польщею 21.04.1920 р., Договірні статті українських гетьманів, Договори Київської Русі з Візантією (911, 944, 971 рр.), Емський акт 1876 р., Зборівський договір 1649 р., Московський договір 1654 р., Союзний договір 1922 р., Українсько-шведський договір 1657 р., Ультиматум РНК РРФСР Центральній Раді.
Визначні історичні події в історії українського народу висвітлюються і в інших статтях словника-довідника: Валуєвський циркуляр, Воєнний комунізм, Возз?єднання українських земель, Відокремлення школи від церкви, Відокремлення церкви від держави, Визвольна війна українського народу 1648-1657 рр., "Вісла" акція, Всесвітні форуми українців, Грюнвальдська битва, Губернські українські національні з'їзди, З'їзд поневолених народів у Києві (1917 р.), З'їзд представників українського населення Холмщини , Західний похідукраїнського війська, Зборівська битва 1649 р., Зимові походи Армії УНР, Кальницька оборона 1671, Конотопська битва, Корсунська битва 1648 р., Корсунська рада 1632 р., Корсунська рада 1657 р., Корсунь-Шевченківська операція 1944 р., Кревські унії (1385-1386 рр.), Кримська війна 1853-56 рр., Кримська конференція 1945 р., Кримська операція 1941 р., Кримська операція 1944 р., Кримські походи 1687 і

 
 

Цікаве

Загрузка...