WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Концентр «Україна–етнос» у проекті наукового енциклопедичного понятійно-термінологічного словника-довідника «українознавство» - Реферат

Концентр «Україна–етнос» у проекті наукового енциклопедичного понятійно-термінологічного словника-довідника «українознавство» - Реферат

Велика Україна, Західна Україна, Закерзоння, Мала Русь, Малоросія, Підкарпатська Русь, Правобережна Україна, Східна Галичина, Східна Україна, Трансністрія, Угорська Русь.
Чимало статей присвячено колишнім та сучасним адміністративно-територіальним одиницям, насамперед найвищого рангу. Цілком логічно сподіватися на відображення в статті, наприклад, про Донецьку область чи Кіровоградську, історії її заселення, формування найчисельніших етнічних груп, особливостей сучасної етнічної ситуації в області, її відбиття в політичній площині тощо. Серед статей цієї спрямованості бачимо такі: Адміністративний устрій української держави ХІІІ ст., Адміністративний устрій Гетьманщини, Адміністративний устрій Київської Русі, Адміністративно-територіальний устрій України, Белзьке воєводство, Область, Донецька область, Київ - столиця України, Київська область, Кіровоградська область, Львівська область, Миколаївська губернія, Миколаївська область, Полтавська область, Новоросія, Новосербія, Райхскомісаріат "Україна", Слов'яно-Сербія, Малоросійське генерал-губернаторство (1802-1956 рр.), Малоросійська губернія, Генеральна губернія, Генерал-губернаторства в Україні, Генерал-комісаріати (1941-1944 рр.), Гебітскомісаріати (1941-1944 р.). Чомусь сучасні області України представлені в проекті словника-довідника вибірково - одні є, інших немає, так само й губернії. Якщо у словнику-довіднику є області й губернії, тоді мусять бути полки і воєводства. Адже історія воєводств і полків стосується концентра "Україна-етнос" не менше, ніж історія губерній і, тим паче, областей. Якщо обсяг довідника не дає змоги подати окремі статті про всі адміністративно-територіальні одиниці найвищого рангу, що існували на етнічній території українців, тоді логічним буде видалити з проекту словника-довідника статті про окремі області й губернії, але згадати їх у загальних статтях "Область", "Адміністративно-територіальний устрій України" тощо, але доповнити їх перелік такими: Губернія, Воєводство, Земля, Князівство, Округа і, можливо, іншими (повіти, волості, жупи).
Є статті і про міста, що відіграли важливу роль в історії українського народу чи справляють сьогодні великий вплив на його суспільно-історичний поступ, зокрема про такі: Харків, Одеса, Львів, Галич, Глухів, Батурин, Черкаси, Чернігів, Чигирин.
Немає статей про міста: Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, які є важливими економічними центрами країни. Такі адміністративні, культурні, історичні чи військово-стратегічні центри, як, приміром, Рівне, Луцьк, Бахчисарай, Севастополь, Керч, Узин, також заслуговують на окремі статті.
Перелік статей про зарубіжне українство, про різноманітні зв'язки між українським суспільством і зарубіжжям варто доповнити, зокрема, такими статтями: Варшава і Україна, Вашингтон і Україна, Відень і Україна, Санкт Петербург і Україна, Москва і Україна, Торонто і Україна, Руський Керестур - "матір усіх русинів" Сербії.
Географічне середовище українського етносу, географічні об'єкти і явища, що міцно пов'язані з етнічною реальністю, представлено такими статтями: Борисфен, Дніпрові пороги, Дністер, Довкілля, Ландшафтно-етнічний притулок української нації, Ландшафт, Природа України, Природно-кліматичні зони, Рельєф України, Славутич тощо. Цей перелік варто доповнити, наприклад, статтями про Тузлу (острів), Чорне море, Чорнозем, Український кристалічний щит, Донбас, Кривбас, Уранові руди України, Корисні копалини України, Український ліс тощо.
Етнологічний погляд, певно, буде представлений у статтях про державні утворення, що існували на українській території чи контролювали її певну частину, та про автономії: Імперія, Державний устрій, Культурно-національна автономія, Московія (Московщина), Біла Русь, Боспорське царство, Велика Скіфія, Велике князівство Литовське, Велике князівство Московське, Велике князівство Руське, Кримська АРСР, Молдавська АСРР, Чернігівське князівство, Хозарський каганат, Українська Держава (Гетьманат 1918 р.), Радянська Соціалістична Республіка Тавриди, Кубанська Народна Республіка, Коронний край, Донецько-Криворізька Радянська Республіка, Гуцульська Республіка, Галицька Соціалістична Радянська Республіка, Галицьке князівство, Галицько-Волинське князівство, Сарматія, Республіка Таврида, Річ Посполита, Ногайська орда, Київська Русь, ЗУНР (ЗОУНР), Росія, Російська імперія, Ольвія, Карпатська Україна, Придністров'я, Українська Народна Республіка (УНР), Українська РСР (Радянська "УНР", УСРР). Даний перелік також потребує доповнення, наприклад, такими статтями: Золота орда, Переяславське князівство, Кримське ханство.
Окрему групу становлять статті, присвячені військово-адміністративним утворенням, які стосуються концентра "Україна-етнос", зокрема: Усть-Дунайське (Буджацьке) козацьке військо (1806-1807 рр.), Чортомлицька Січ, Дунайське (Новоросійське) козацьке військо (1828-1869 рр.), Олешківська Січ, Кубанське козацьке військо.
Статті про науки, в яких пізнається український етнос та чужоетнічна людність українських земель, становлять досить велику групу. До неї входять статті з історії і теорії українознавства, в яких ідеться і про етнологічну складову українознавства, і про джерела й теоретичні основи інших наук, спрямованих на пізнання етносів: Історіографія українознавства, Концентри українознавства, Методи українознавчих досліджень, Методика українознавства, Методологія українознавства, Структура українознавства, Українознавчі центри, Функції українознавства тощо.
Статті про українознавчі науки, про українознавчі чи пов'язані з українознавством вчення, теорії, напрямки, концепції, ідеї, що стосуються концентра "Україна-етнос" є надто важливими для гідного його представлення, перелічимо їх: Аксіологія етнічна, Антинорманська теорія, Антропологія, Археографія, Археологія, Географія, Геополітична ідея, Державницький напрям в історіографії, Демографія, Етнічна антропологія, Етнічна соціологія, Етнографія, Етнодержавознавство, Етнокультурологія, Етнолінгвістика, Етнологія політична, Етнологія, Етнопедагогіка, Етнополітична думка, Етнополітологія, Етносоціологія, Етноцентризм, Історична географія, Історична етнологія, Історична наука, Історіографія, Історія української літературної мови, Історія України (наука), Лінгвістична географія, Літературознавство України, Народознавство, Національна міфологія, Національна психологія, Новітня українська історіографія, Норманська теорія, Нумізматика, Ономастика, Палеоантропологія, Палеографія, Пам'яткознавство, Політична психологія, Політологія, Сходознавство, Топоніміка, Українська геополітична думка, Українська державницька ідея, Фольклористика тощо.
Статті про різноманітні об'єкти і явища з погляду етнологічного чи суміжних наук становлять найчисельнішу групутермінів, що розкривають зміст концентра "Україна-етнос". Серед них виділимо групу статей про етнічні та інші суспільні процеси, що безпосередньо стосуються етнічної історії і сучасного розвитку українського етносу, зокрема: Асиміляція (етнічна), Велике переселення народів, Відродження української культури,

 
 

Цікаве

Загрузка...