WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Глобальні важелі сучасного соціально-економічного поступу - Реферат

Глобальні важелі сучасного соціально-економічного поступу - Реферат

(до речі, здебільшого застарілого), а ринок творчої інтелектуальної праці. Для цього треба було негайно прийняти закон про належну матеріальну компенсацію авторам результативної науково-технічної творчості. За таких умов найбільш ініціативні творчі сили суспільства були б спрямовані не на виснажуюче нашу національну економіку начебто "тіньове посередництво", а на шлях, де максимальні прибутки можуть бути отримані лише через ефективний виробничий процес. При цьому помірне співвідношення фіскальної, конкурентної та антимонопольної політики в цій сфері сприяло б якісному товарному достатку і доступним цінам. Заради становлення національного господарства на рейки об'єктивно закономірного поступу в режимі соціально-економічної безпеки, це зробити ще не зовсім пізно і сьогодні.
Таким чином, виходячи із загальносистемно викладених в цій роботі методологічних положень, переконуємося, що усі наші національні проблеми в сучасних умовах можуть вирішуватись тільки шляхом пріоритетно-стратегічного відношення суспільства і держави до формування інформаційних, інтелектуальних та інноваційних ресурсів як нових економічних, соціально-організаційних і науково-технологічних знань, як соціальне творчої рушійної сили, як універсального еквіваленту національного доходу, як виробничо-промислової і оборонної спроможності нашої держави, як основи формування системи економічної та загальнонаціональної безпеки, отже як основи побудови по-людськи гідного, всебічно забезпеченого життя усіх її громадян.
III. Транспсихоінформаційні чинники впливу на системи економічної безпеки і конкурентоспроможності.
З метою загальносистемного усвідомлення глобального впливу соціально-психологічної сфери на проблематику забезпечення конкурентоспроможності національного господарства та формування ефективної системи загальнонаціональної безпеки держави треба згадати висновки попередніх розділів. По-перше, так би мовити, параметри (стан) соціально-психологічної сфери в будь-якій країні формуються переважно інформаційним ресурсом в різних варіантах його функціонування. По-друге, методологічно послідовними, глобально вирішальними чинниками в процесах забезпечення науково-технологічної конкурентоспроможності й економічної безпеки держави є інтелектуальний та інноваційний ресурси, які фактично є трансінформаційними, тобто вже дещо "похідними" від наявної національної чи світової науково-інформаційної системи.
Тут доречно буде ще раз поставити загальноважливе для нашого життя питання: для чого в принципі, для якої функції людям надана природою здатність ідеально-інформаційного опосередкування в процесах діяльності? А саме для того, щоб людина, яка прагне діяти ефективно та безпечно щодо своїх потреб, мала можливість дотримуватись абсолютно непорушних законів природи. Та ще раз наголосимо на тому, що з певної точки зору інформацію як знання про світ треба вважати одним з найголовніших факторів, які формують і розвивають свідому психіку та духовну сутність людини. Отже, інформація є змістовним фактором самого процесу мислення і активно творчого відношення людини до об'єктивно існуючого світу, ідеальним прямим і зворотним зв'язком у цих відносинах.
Ми вже зрозуміли також, що з метою реального входження у світовий інформаційний та економічний простір необхідно негайно кваліфіковано та відповідально налагодити прискорений режим соціокультурного і техніко-економічного розвитку. І саме інформація як глобально (об'єктивно) найвпливовіший, пріоритетне орієнтуючий чинник надає людям принципову можливість прискорюючого моделювання різних процесів мисленням, швидкість якого переважає рухливість усіх інших природно закономірних процесів, за винятком, мабуть, суто електромагнітних. Вирішальну роль тут, зрозуміло, відіграє мінімізація речовинно-енергетичного опосередкування вказаних стихійно-природних і так званих "штучних" процесів.
Повторимо, що якби людина була лише духовним створінням, то цього ефекту для неї вже було б досить. Але вона має ще фізіологічне складне тіло, яке також треба відповідно задовольняти, щоб організм як духовно-тілесна система міг добре функціонувати. Таким чином, тут виникає закономірна потреба виробляти необхідну для виживання та ефективного функціонування відповідну споживчу продукцію, також необхідно опосередковуючи господарські процеси складними виробничими технологіями.
Фактично безперервне вдосконалення технологічно-економічних процесів - це в сучасному світі і є шлях соціального поступу як шлях прискореного накопичення корисно-необхідних для людей надбань суспільного багатства. І тут треба сказати прямо, що гуманітарно-моральні параметри соціально-психологічної сфери є глобально пріоритетними у вирішенні проблем організації всебічно ефективних економічних систем, особливо підсистеми інтелектуально-творчої праці по створенню гуманітарне та соціальне доцільного інноваційного ресурсу.
Соціально-економічний поступ сучасного суспільства майже безпомилково можна вимірювати рівнем розвитку науково-інформаційної сфери. Але тут треба особливо підкреслити, що наукова діяльність повинна бути високоморальною. Взаємозв'язок науки і моралі, на наш погляд, абсолютно безпосередній. В цьому зв'язку моральністьможна (і треба) розглядати як достовірність результатів наукових досліджень, а істинні (відносно) наукові поняття - як одиничні інформаційні знання про закони або сутнісні закономірності перебігу природних процесів, що складають об'єктивну основу штучних процесів.
Отже, доведено: за гуманітарним та соціально-психологічним вимірами науково-інформаційна картина об'єктивно існуючого світу вводить людину в сферу об'єктивно закономірних можливостей, які за своїм ідеально-інформаційним змістом можуть як відповідати її потребам, так і вступати в суперечності з ними. Оскільки економічні цілі, моральність і вольові імпульси мають саме ідеально-інформаційну природу, то й власне трудові дії також можуть мати різні - позитивні чи негативні результати та й взагалі бути "добрими" або "злими".
Таким чином, в загальному комплексі по суті складної проблематики формування системи економічної й загальнонаціональної безпеки, а також забезпечення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції глобальною, пріоритетне стратегічною рушійною силою необхідно вважати гуманітарний або соціально-психологічний чинник, що в діяльності виявляє себе через інформаційно-інтелектуально-інноваційний ресурс.
Література:
1. Всемирная история экономической мысли. // В 6 томах, т. 2. - М.: Мысль, 1988. - 574с.
2. Лейбин В.М. "Модели мира" и образ человека. // Критический анализ идей Римского клуба. - М.: Политиздат, 1982. - 255с.
3. Скаленко О.К. Глобальні резерви поступу: інформація + інтелект + інновації. - К.: Основи, 2000. - 394 с.
4. Скаленко О.К., Белорус О.Г. Глобальная информационная основа постиндустриального развития. // Доклад Международной Ассоциации "Римский клуб - Украина". - К.: ИМЗМО НАНУ, 1995. - 30с.
5. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. - К.: Основи, 1999.
6. Muntian V. Informatiology and economic security. - K.; 2001. 432c.
7. Скаленко О.К. Глобально-інформаційний вимір економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 26. - К.: ВІД КНУ, 2001. - С. 514 - 519.

 
 

Цікаве

Загрузка...