WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Глобальні важелі сучасного соціально-економічного поступу - Реферат

Глобальні важелі сучасного соціально-економічного поступу - Реферат

проблем, передусім економічної забезпеченості, і пошуку чинників стратегічного впливу на господарчі процеси треба проводити, починаючи з науково-концептуального усвідомлення глибинних механізмів функціонування інформаційного ресурсу в соціально-економічних системах.
Найголовніше: слід врахувати фундаментальне системо- та прогресотворче значення й глобальну, початково-вирішальну роль інформаційного ресурсу в процесах діяльності і розвитку, соціально-економічна потужність якого ще навіть в найменшій мірі не вивчені та позитивно не використані людством. Цей ресурс на сьогодні знаходиться фактично в стані безвідповідального споживання або, кращою мірою, в статусі поки що прихованого для глибокого і широкого розуміння, а також кваліфікованого використання резерву.
Глобальна і вирішальна роль інформаційного економічного ресурсу в процесах сучасного світового розвитку поглиблено досліджувалась автором і викладена в публікаціях /3,7/. В них, зокрема, йдеться про те, що здобуті фундаментальною наукою первинно-об'єктивні інформаційні знання цілеспрямовано-творчо трансформуються в методологічно повних економічних системах, використовуються в прикладних наукових розробках, проектуванні, винахідництві, раціоналізації, методичних та організаційно-управлінських рішеннях, в технологічному виробництві. В цій роботі на глибинному рівні показано, що саме інформаційні знання як стратегічний економічний ресурс глобального впливу є головною складовою системи національної безпеки кожної держави.
Таким чином, теоретично-концептуальними дослідженнями автора встановлено, що в загальносистемному вимірі механізм економічної діяльності і соціального розвитку принципово базується та може ефективно і безпечно функціонувати на трьох об'єктивно необхідних та глобально впливових, отже, стратегічно вирішальних основах: інформаційній, інтелектуальній та інноваційній.
II. Глибинні основи соціально-економічної безпеки.
1. Інформаційна основа.
На найглибиннішому рівні соціально-економічного процесу інформаційна основа трудової діяльності і розвитку фактично служить певним субстратом формування відповідних цілей як ідеальних образів життєво необхідних, соціальне корисних результатів, а також шляхів, методів та засобів їх досягнення.
Але для більш глибокої та адекватної оцінки інформації як об'єктивно необхідного, стратегічного соціально-економічного ресурсу треба відзначити та принаймні загальносистемно проаналізувати його фактичну поліфункціональність в організації процесів життєвого самозабезпечення людства.
По-перше, інформаційно насичений процес - це процес-маяк або доцільна орієнтація праці, яка в своїй кінцевій результативності може бути як позитивною (прогресивною), так і негативною, нерідко з гуманітарне, соціальне та екологічно шкідливими наслідками. Отже, на відміну від уже майже загальноприйнятого погляду на так звані інформаційні технології, ми стверджуємо, що самі по собі "інформаційні технології" - це нонсенс. Інформація, будучи "надзвичайним та повноважним представником" абсолютно непорушних законів розвитку об'єктивно існуючого світу, лише надає людині принципову можливість "простежити" виявлення природно закономірних процесів та, в кращому випадку, науково сформулювати своє, вже ідеально-умовне бачення цих закономірностей, підґрунтям яких також будуть поняття про спостережені явища та вербальне сформульовані властивості природних об'єктів. Це, в свою чергу, надає людям можливість пристосуватись до об'єктивного середовища та використати отримані ідеально-інформаційні знання для діяльності в соціальне доцільних напрямках, однак лише в межах законів природи.
По-друге, інформація функціонально забезпечує вихід людини в сферу об'єктивних можливостей розвитку природно закономірних процесів, тобто можливостей творчого вибору їх напрямків та інтенсивності, з метою організації випереджаюче-прискореного розвитку усіх соціалізованих процесів, в першу чергу технологічно-виробничих, в яких власне прискорююча функція інформаційного ресурсу історично відбита в головній економічній категорії - показникові продуктивності праці.
По-третє, інформаційна основа - це глобальна платформа і найдинамічніший канал організації та врівноваження різних форм соціального життя: управління й самоуправління суспільними об'єктами, процесами і системами усіх рівнів; розподілу та інтеграції людських зусиль в складно опосередкованих системах діяльності, науки і культури; ринкової саморегуляції господарського життя через фінансово-грошову систему; самоуправління державно-політичною, екологічною сферами тощо.
Таким чином, як основа-важіль фундаментального механізму поведінки, самовдосконалення, активнотворчої діяльності людей та соціально-економічного поступу взагалі, інформація повинна мати статус пріоритетне стратегічного ресурсу. За значимістю і специфічністю інформаційний ресурс перевищує усі інші, але, як і всі ресурси він також має певний життєвий цикл з відповідними етапами добування, нагромадження, систематизації, зберігання й використання. Кожний з цих етапів в реальному житті постає як велика теоретична й практична проблема.
Етап нагромадження інформаційного ресурсу як об'єктивно необхідних суспільству знань реалізується, головним чином, на усіх інших етапах методологічно повного соціально-економічного процесу. Тобто цей процес іде фактично по всьому фронту суспільного життя і, передусім, в творчих процесах виробничої праці. Позитивний дисбаланс інформаційних знань в трудових системах свідчить про прогресуючий хід господарства в цілому та про наявність ефекту накопичення достовірної інформації в суспільстві. Велику роль на етапі накопичення суспільнозначимої інформації відіграють соціокультурні й гуманітарні науки як вияв сутнісного потенціалу духовного саморозвитку людей і функції самовдосконалення умов їхнього життя. Реальне врахування цього фактора, тобто дійсне включення живого людського чинника в усі соціальні процеси буде об'єктивною основою антикризового розвитку та прямим шляхом прискореної розбудови інформаційного й економічного суверенітету України, отже, шляхом реального збільшення шансів на партнерське входження нашої держави до регіональних та світової спільнот.
Праксеологічно поглиблений загальносистемний аналіз показує, що інформація - це двогострий меч. Передусім тому, що спрощене, тобто недостатньо систематизоване накопичення інформаційного ресурсу може давати, і реально дає, неоднозначні соціально-економічні наслідки. Саме життя свідчить, що позитивні чи негативні наслідки виникають не тільки в залежності від обсягу чи рівня достовірності інформації, але й від доброї чи недоброї волі людей як конкретних суб'єктів діяльності. Саметому діючий на інформаційно-цільовій основі суб'єкт повинен бути висококомпетентним, високоморальним і високоуважним. Тобто, він має самоусвідомлювати глибинний взаємозв'язок феномена ідеального за змістом феномена інформації і рушійної сили своєї волі в процесах діяльності, складну проблематичність його врахування і об'єктивність причинно-наслідкових зв'язків в соціально-економічних системах.
Оскільки інформаційний ресурс за своїм ідеальним змістом є більш-менш адекватним відображенням дійсних процесів, міра відповідальності людини інтелектуально-творчої зростає за рахунок оперування в

 
 

Цікаве

Загрузка...