WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етногенетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел – актуальне й невідкладн - Реферат

Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етногенетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел – актуальне й невідкладн - Реферат


Реферат на тему:
Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етногенетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел - актуальне й невідкладне
Українська мова - усна й писемна - зберігає надзвичайно архаїчні слова, які народ проніс крізь тисячоліття і які містять унікальну, винятково важливу й значущу інформацію. Ну що, здавалося б, слова… А в них - сконденсована пам'ять народу про свої правитоки. Бо коли ці слова належним чином прочитати, витлумачити, то вони проливають яскраве світло на етногенезу, історію, уявлення і вірування, філософські, суспільно-державні й морально-етичні засади українців. Таких слів багато. Але я проілюструю сказане лише одним із них - тривіди у "Велесовій книзі", давньоукраїнській пам'ятці ІХ ст.
Українське тривіда зрозуміле кожному без перекладу, як без перекладу зрозуміле кожному й санскритське triveda. Укр. три й віда та санскр. tri й veda - етимологічні двійники, у них спільне походження й однакове значення. Віда-веда означає "знання" й утворене від дієслівної основи від - "відати, знати", спільної для індійських і слов'янських мов. Українська мова від цієї основи має величезну кількість слів, як і мови індійські. У білорусів і чехів Академія наук називається Академія вед.
Наявність у "Велесовій книзі" слова тривіди, тотожного санскритському triveda, має виняткове значення, насамперед тому, що недвозначно засвідчує: давні українці знали веди. Водночас цей термін - і своєрідний часовий індикатор, бо засвідчує й інше: "Велесова книга" знає і пише про часи, коли термін тривіди превалював, мав однакове побутування і в давніх індійців, і в давніх українців. Наша пам'ятка пише про часи, коли до трьох канонічних вед ще не входила четверта - "Атхарваведа". Вона додалася згодом, через що поряд із терміном тріведа постав і термін чатурведа - "чотири веди". Тобто термін тривіда-тріведа відбиває найранніший період індоєвропейської історії, бо ведійські арії (арії, які створили веди) спершу знали лише три веди. Іншими словами, термін тривіда-триведа сягає найдавніших часів. Світогляд і міфологія вед знаходять прямі паралелі в трипільській культурі й українському фольклорі, що не раз відзначали авторитетні вітчизняні й зарубіжні дослідники, серед них - і російські академіки Борис Рибаков та Олег Трубачов. Тому є всі підстави казати, що "Велесова книга" містить подієві пласти, які сходять до ведійсько-кіммерійсько-трипільських часів.
Веди в стародавніх індійців, слов'ян, балтів, українців - загальне означення вищих, священних знань, що відбивають найдавніші уявлення і вірування. Усього вед чотири, а найвідоміша й найважливіша з них - "Ріґведа". Назва її означає "відання проказувати, промовляти" - мається на увазі, насамперед, словесний супровід богослужінь, обрядів і ритуалів, де компонент rig, що має і форму rich (річ), споріднений з українськими рек-, рік- у словах ректи, прорікати, пророк, речення, річ (мова) тощо. А ще ріка й рік, бо і мова, і ріка, і час з філософської точки зору - категорії плинні.
На ведах базуються священні книги - шастри, веди складають їх найвагомішу й найголовнішу частину. А шастри, як і веди, теж знали давні українці. У ІІІ ст. до н.е., тобто за 1200 років до створення "Велесової книги" (ІХ ст.), жителі Херсонеса Таврійського у своїй присязі клянуться "охороняти для народу састер і не розголошувати нічого потаємного ні еллінові (!), ні варвару". Оце састер і є шастри - священні книги давніх індійців. Отже - й українців.
Херсонес Таврійський - столиця таврів-русів, їх "Велесова книга" разом зі скіфами включає до збірного етноніма кравенці, у який входять і анти, боруси й сурожці. Етнонім кравенці - найдавніша (ІХ ст.) на сьогодні відома писемна фіксація сучасного етноніма українці. Етнонім кравенці - семантичний двійник етноніма таври, який виводиться з грецького tavros "бик". А візантійський автор ХІІ ст. Іоан Цец каже: етнонім таври тотожний етнонімові руси. Тобто назви таври, руси й кравенці - семантичні двійники, вони означають "коровичі, бичичі, туричі". Таври - ті ж руси, а таври-руси й поляни-руси - одне й те саме плем'я, для візантійських авторів таври-руси й поляни-руси - одне ціле. І якщо таври-руси знали шастри й веди, то їх знали й поляни-руси. Таврика-Крим і материкова Русь-Україна географічно й історично невіддільні, зв'язки відомих ще за Троянської війни таврів-русів і подніпровських полян-русів, літописного Корсуня і Києва - споконвічні й неперервні. Не випадково через 13 століть після Херсонеської присяги саме з Корсуня, давнього Херсонеса, нинішнього Севастополя, столиці таврів-русів, прийшло християнство до Києва, столиці полян-русів і Києворуської держави. А Херсонес-Корсунь прийняв християнство ще в V ст.
Шастри формують основоположне філософське поняття - арта-ріта-лад, відоме згодом під назвою дгарма. Арта-дгарма означує світолад, вселенський закон, непохитність космічних процесів і трактується як лад, віра, закон, обов'язок. На арті-дгармі тримається організований, упорядкований, справедливий і праведний світ, арта-дгарма - це моральні й етичні норми, релігійні й суспільні устої такого світу. Шастри закликають непохитно дотримуватися арти-дгарми - законів і приписів свого суспільства, племені, стану, роду, сім'ї. Людина має беззастережно дотримуватися традиційної дгарми, а це - правдивість, чесність, незлобивість, непричинення зла живому, чистота помислів. Власна дгарма вища загальнолюдської моралі чи етики. У кожної людини своя дгарма, залежна від походження, соціального статусу, віку. Для жерця-священнослужителя дгарма-обов'язок - вивчати й доносити до людей веди - священні знання, здійснювати пожертвини, обряди й ритуали. Дгарма-обов'язок воїна - захищати

 
 

Цікаве

Загрузка...