WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Відображення в українській історіографії ролі Київської Русі у становленні державності ХХ ст. - Реферат

Відображення в українській історіографії ролі Київської Русі у становленні державності ХХ ст. - Реферат

Русі, цей прийом отримав значні зміни, насамперед у пропорційній побудові, що надало нашим храмам ті відмінні риси, які вирізняють київські споруди од візантійських" [21, 14-17].
М.Ю. Брайчевський вважав, що монументальне мистецтво на Русі з'являється з проникненням у середовище нашого народу християнської релігії. Найбільш точні відомості щодо киян-християн, охрещених разом з князем Аскольдом, належать до IX ст. [5, 37-67]. А це означало, що Русь мала власну церковну організацію. Для культових відправ необхідні були церкви, для поклоніння - ікони, а для проведення відправ - книги, відповідно ілюстровані.
Підкреслимо, що Київська Русь приєдналася до світового культурного процесу християнізації у IX-X ст. саме тоді, коли у Візантії запанували іконошанувальники, а мистецтво почало розвиватися швидким темпом: створювались численні мозаїчні та фрескові ансамблі, досягли високого рівня іконопис та оздоблення рукописів численними мініатюрами. Так, "Остромирово Євангеліє", написане в 1056-1057 рр., прикрашене чудовими заставками та трьома витонченими мініатюрами. Протягом тривалого спілкування з християнським світом наші пращури добре засвоїли нові естетичні вияви і вже були підготовлені до сприйняття досконалого візантійського мистецтва.
Багатою була Київська Русь на музичні таланти. Відомий мистецтвознавець І.Ф. Тоцька зазначала: "Із письмових джерел відомо про виконання при дворах князів і бояр світської музики, співу та про забави скоморохів. Надзвичайно цінними для вивчення мистецтва музики є фрески Софії Київської. На одній з них намальовано музиканта, який грає на смичковому інструменті, що нагадує скрипку-гудок. На іншій фресці двоє музикантів сурмлять у сурми, третій грає на флейті, четвертий б'є в тарілки, п'ятий перебирає струни лютні, шостий грає на багатострунному інструменті, схожому на арфу" [32, 128].
Здавалося б, що Київська Русь, перебуваючи в центрі схрещення різноманітних культурних традицій Сходу й Заходу, Півдня і Півночі, повинна була б розчинитися у вирі цих впливів, втратити своє неповторне обличчя в поступальному розвитку й не створити власної самобутньої культури. Однак сталося навпаки:унікальна Києво-Руська культура здобула собі почесне місце в пантеоні найвизначніших досягнень людської цивілізації. Оригінальні культурні здобутки різних народів, опиняючись у Києві (візантійські ікони, вироби золотарства, тканини, арабське срібло, китайські тканини, сирійські вироби, єгипетський посуд, франкські мечі), ставали не тільки предметами споживання, а й надихали києво-руських майстрів, стимулювали їхню мистецьку творчість, яка, з одного боку, була пов'язана з усім тодішнім культурним світом, а з іншого - несла на собі карб деміурга-українця. Мистецький геній нашого народу у власному горнилі перетопив на єдиний сплав автохтонні й іноземні прийоми і форми. Ось чому все, що створене українськими творцями, несе на собі яскравий відбиток індивідуальної неповторності і своєрідності.
Отже, багатогранна культура Київської Русі була одним з вагомих чинників, які сприяли зародженню і розвитку української державності. Саме вона стимулювала етнонаціональний державотворчий процес й допомагала у цій багатоетнічній імперії формуванню українського народу з його самобутніми духовними і матеріальними цінностями.
Література:
1. Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик // Вступ. Текст. Примітки. - К., 1930.
2. Асєєв Ю.С., Харламов В.О. Архітектура: дерев'яна і кам'яна Київської Русі. - К., 2001.
3. Боровський Я.Є. Про авторство "Слова" Данила Заточника // Українське літературознавство. - Вип. 6. - 1969.
4. Брайчевский М. Ю. О первых договорах Руси с греками // Сов. ежегодн. междун. права за 1978 г. - Москва, 1980,
5. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.
6. Былины. Киевский цикл. - Т. 1. - К., 1982.
7. Висоцький С.О., Боровський Я.Є. Література Київської Русі // Історія української культури. - Т. 1. - К., 2001.
8. Висоцький С.О. Писемність. Освіта // Історія української культури. - Т. 1. - К., 2001.
9. Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской ХІ-ХVI вв. - К., 1976.
10. Грушевський М.С. Історія української літератури. - Т. 2. - К., 1993.
11. Грушевський М.С. Історія України-Руси. - Т. 2. - Львів, 1905.
12. Довженок В.Й. Про древньоруську державність у період феодальної роздробленості // Археологія, 1954. - Т. 10.
13. Жуковська А.П. Гіпотези і факти про давньоруську писемність // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVII ст. - К., 1981.
14. Ключевский В.О. Курс русской истории. - М., 1955. - Т. 1.
15. Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство. - К., 2005.
16. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. - К., 2005.
17. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і перспективи. - К., 2003.
18. Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст. - К.,1993.
19. Крекотень В.І. Ораторсько-учительська література // Історія української літератури у 8-ми томах. - К., 1967. - Т. 1.
20. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХІ вв. - Ленинград, 1973.
21. Логвин Н.Г. Монументальная архитектура Киева Х - первая четверть ХІІ вв. / Автореф. дис…канд. архитектуры. - К., 1989.
22. Махновець В.І. У війнах безсмертне // "Слово о полку Ігоревім" та його поетичні переклади та переспіви. - К., 1967.
23. Мишанич О.В. Народна словесність найдавнішого часу і Київської Русі // Історія української літератури. - К., 1967. - Т. 1.
24. Молдован А.М. Слово о законе и благодати Иллариона. - К., 1984.
25. Німчук В.В. Літературні мови Київської Русі // Історія української культури. - Т. 1. - К., 2001.
26. Німчук В.В. Періодизація як напрямок. - К., 1998.
27. Патерик Киевского Печерского монастыря. - Санкт-Петербург, 1911.
28. Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. - М., 1923. - Т. 1.
29. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. - М., 1982.
30. Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХІІ-ХІІІ вв. - К., 1980.
31. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. - К., 1994.
32. Тоцька І.Ф. Музика. Театральне видовище // Історія української культури. - К., 2001. - Т. 1.
33. Усна народна поетична творчість. - К., 1965.
34. Филин Ф.П. Истоки судьбы русского народа. - М., 1985.
35. Хвойка П.П. Древние обитатели Приднепровья и их культура в доисторические времена. - К., 1913.
36. Юшков С.В. Общестенно-политический строй и право Киевского государства. - М., 1949.

 
 

Цікаве

Загрузка...