WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → В.В.Докучаєв – носій наукової думки світового значення про ґрунтоутворення - Реферат

В.В.Докучаєв – носій наукової думки світового значення про ґрунтоутворення - Реферат

комплексне розуміння природи ґрунту і ґрунтоутворення. Вітчизняна школа ґрунтознавства у всіх її напрямках виявилася надзвичайно життєздатною і плідною, внаслідок чого вплив її поширився у всій світовій науці про ґрунт, а її методи й навіть російські назви ґрунтів були прийняті у всіх країнах [49, 351].
Докучаєв став творцем генетичного ґрунтознавства як науки, очолив славну плеяду однодумців-натуралістів, став їхнім натхненником нових відкриттів. Він створив національну ґрунтознавчу школу, яскравими представниками якої були: Н.Сибірцев, К.Глінка, С.Захаров, Н.Дімо, Л.Прасолов, Б.Полинов. Значна кількість його безпосередніх учнів (В.Вернадський, Ф.Левінсон-Лессинг, А.Краснов, Г.Танфільєв, Г.Висоцький та ін.) стали творцями нових наук: біогеохімії, петрографії, країнознавства, агролісомеліорації. Відомі слова В.Вернадського про те, що вчення Докучаєва "належить до великих надбань наукового руху XIX століття" [4, 5 - 6]. В "Міркуваннях натураліста" Вернадський, говорячи про застосування нових ідей до вже відомих об'єктів, зауважує: "Як живий приклад такого роду процесу (у якому мені в молодості довелося взяти участь і в якому зростала моя думка) досить згадати й обміркувати створення наприкінці XIX ст. могутнього руху в галузі становлення нового поняття про ґрунт, що призвело до нового розуміння ґрунтознавства. У літературі того часу, насамперед, під впливом думки великого натураліста В.В. Докучаєва, ми знайдемо численні відголоси на з'ясування в новому світлі старого поняття про ґрунт як про природне тіло, про яке говорили задовго до Докучаєва, але якого не розуміли. Ідея про ґрунт як про природне тіло, відмінне від гірських порід і мінералів, є центральною" [50, 115 - 116].
Завдяки активній участі В.Докучаєва у всесвітніх виставках, його наукові ідеї поступово стали відомі за рубежем. У 1889 р. російські ґрунтові колекції вченого були експоновані на всесвітній паризькій виставці. Їх помітили відомі французькі вчені - агрохімік Л.Гранде, геологи Г.Добре й Менре. Останні запропонували організувати у Франції ґрунтові дослідження за методом В.Докучаєва. Експонованим ґрунтовим колекціям присуджена золота медаль, а Докучаєву - французький орден "За заслуги в землеробстві". Повторна експозиція наукових матеріалів Докучаєва на всесвітній виставці в Парижі відбулась у 1900 р. Саме для неї була складена перша ґрунтова карта північної півкулі, а також написаний відомий нарис про світові зони природи. В цих роботах одержали яскраве вираження широкі наукові концепції В.Докучаєва. Експонати його були визнані гідними вищої нагороди - Гран-прі, а визначний французький географ де Маржері особливо відзначив "повний розквіт ґрунтознавства, створеного дослідженнями Докучаєва". Цікаво, що досить великий інтерес до робіт В.Докучаєва виявив у 1897 р. департамент землеробства США. Начальник ґрунтового відділу департаменту, відомий американський учений М.Уітней, спеціально просив надіслати йому "можливо більше число друкованих праць В.В.Докучаєва" для практичного використання [38, 6].
Видатна постать В.Докучаєва стала взірцем для багатьох поколінь українських вчених-ґрунтознавців, які збагатили вітчизняну науку і культуру, розвинули і підняли на вищий щабель здобутки засновника ґрунтознавства.
Література:
1. Крупениковы И.А. и Л.А. Василий Васильевич Докучаев. - М.: Молодая гвардия, 1948. - 280 с.
2. Полынов Б.Б., Крупеников И.А., Крупеников Л.А. Василий Васильевич Докучаев: Очерк жизни и творчества. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 287 с.
3. Чеботарева Л.А. Василий Васильевич Докучаев (1846 - 1903): Биограф. Очерк / В.В.Докучаев, Сочинения. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - Т. IX. - С.40 - 152.
4. Вернадский В.И. Страница из истории почвоведения. (Памяти В.В.Докучаева). - Научное слово, 1904. - Кн. 6.
5. Глинка К.Д. Несколько страниц из истории теоретического почвоведения // Почвоведение. - 1902. - №2. - С. 117 - 152.
6. Димо Н.А. В.В.Докучаев - организатор высшей школы // Почвоведение. - 1946. - №6. - С.377 - 378.
7. Захаров С.А. Последние годы деятельности В.В.Докучаева // Почвоведение. - 1939. - №1. - С.43 - 50.
8. Отоцкий П.В. Жизнь В.В.Докучаева // Почвоведение. - 1903. - №4. - С.319 - 342.
9. Прасолов Л.И. Докучаев - его жизнь и деятельность // Почвоведение. - 1946. - №6. - С. 333 - 340.
10. Танфильев Г.И. Географические работы. - М.: Сельхозгиз, 1953. - 676 с.
11. Берг Л.С. В.В.Докучаев как географ // Почвоведение. - 1939. - №2. - С.14 - 18.
12. Виленский Д.Г. История почвоведения в России. - М.: Сов. наука, 1958. - 236 с.
13. Герасимов И.П. Учение В.В.Докучаева о зонах природы // Почвоведение. - 1946. - №6. - С.353 - 360.
14. Заварицкий В.Н. Научно-организационная и общественная деятельность В.В.Докучаева. - В кн.: В.В.Докучаев. Сочинения. - М.: Изд-во АН СССР, 1953. - Т.VII. - С.6 - 20.
15. Соболев С.С. Основные моменты творчества В.В.Докучаева. - В кн.: Докучаев В.В. Избр. труды. - М.: Изд-во АН СССР, 1949. - С.521 - 560.
16. Яковлева Л.А. Квопросу о философской оценке некоторых сторон учения о почве В.В.Докучаева. - Вопр. философии. - 1958. - №9.
17. Ярилов А.А. Докучаев и его учение // Почвоведение. - 1946. - №6. - С.374 - 376.
18. Ableiter J.K. Soil classification in the United States. - Soil Sci., 1949, vol. 67, №3.
19. Bruckner E. Die russische Schwarzerde. - Naturforscher, 1886, N52.
20. Demolon A. A propos du centenaire de B. Dokoutchaiev. - C.r.Acad. agr. France, 1946, N14.
21. Dudal R. 90 years of "Podzolic" soils. - In: Memoriam N C.Cernescu et M.Popovaf. Buc., 1970.
22. Fleszarowa R. Postepowa dzialnose W. Dokucajewa i innych wybitnich uczonych ziemioznawcow-demokratow rosyiskich w Polske. - Wiedza i zycie, 1952, N11.
23. Joffe J. S. Pedology. N. Brunswick (N.J.): Rudgers Univ. Press, 1936.
24. Kellog Ch. E. Soil and society. Soils and men. - In: Yearbook of agriculture. Washington, 1938.
25. Margerie Emm. de. Critique et geologie. Contribution a 1'histoire des sciences de la terre (1882 - 1942). P.: Libr. Colin, 1946, t.1.
26. Novak V. Vasil V. Dokucajev (Zivotopis). - Vest. Ceskosl. akad. zemdelske, 1951, roc. 25, N10.
27. Ramann E. Bodenkunde. B.: Verl. Julius Springer, 1911.
28. Smonson R.W. Lessons from the first half century of soil survey. I.Classification of soils. - Soil Sci., 1952, vol. 74, N3.
29. Margulis H. Aux source's de la pedologie (Dokoutchalev - Sibirtzev). Toulouse, 1954.
30. Arnim M. Internationale Personalbiographie.1800 - 1943. 2. Aufl., Leipzig, 1944, Bd.1.
31. Tarton R. Histoire generate des sciences. T.III. La science contemporaine. Vol. II. Le XX-e Siecle. P., 1964.
32. Glinka K,. Bodenzonen und Bodentypen des Europaischen und Asiatischen Russlands. Bp., 1910.
33. Glinka K. Die Typen der Bodenbildung, ihre Klassifikation und geographiche Verbreitung., B., 1914.
34. Glinka K- D. Great soil groups of the world and their development. Michigan, 1927.
35. Зонн С.В. Почвообразование и почвы субтропиков и тропиков. М.: Изд-во Ун-та Дружбы народов им. П.Лумумбы, 1974. - 439 с.
36. Marbut C. F. Introduction. - In: Joffe J. S. Pedology. New Bruswick, 1936.
37. Крупеников И.А. История почвоведения (от времени его зарождения до наших дней). М.: Наука, 1981. - 327 с.
38. Герасимов И.П. Великий русский ученый В.В.Докучаев (К 125-летию со дня рождения) // Почвоведение. - 1971. - №8. - С.3 - 7.
1. 39 Прасолов Л.И. В.В. Докучаев - основатель современного научного почвоведения // Почвоведение. - 1947. - №2. - С.74 - 76.
39. Докучаев В.В. Сочинения. - М.: Изд-во АН СССР, 1950. - Т.ІІ. - 606 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...