WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Роль газети «Киевлянин» у дискусіях про місце і статус української мови наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. - Реферат

Роль газети «Киевлянин» у дискусіях про місце і статус української мови наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. - Реферат

цікавився ні їх життям, ні діяльністю. За переконанням співробітника "Вестника Европы" таке зізнання свідчить про те, що дослідник не захотів побачити живих фактів, проникнутись народними почуттями, а без цього неможливо чекати неупереджених висновків [46].
Отже, газета "Киевлянин" стала трибуною для тих представників російської інтелігенції, які не визнавали українців самостійним народом, а розглядали їх як різновид великої слов'янської спільноти - російського народу. З огляду на це, українська мова визнавалася як наріччя російської. Недоцільним і шкідливим вважалося функціонування української літературної мови не лише на Наддніпрянщині, а й у Галичині, Буковині та Закарпатті. Єдиною мовою освіти, науки, культури визнавалася російська. Одним з найбільш авторитетних виразників таких поглядів був російський філолог Т.Флорінський, що активно співпрацював з редакцією газети "Киевлянин", яка, таким чином, відіграла важливу роль у лінгвістичних дискусіях щодо місця і статусу української мови. "Киевлянин" був, з одного боку, виразником ставлення частини російського суспільства до українського національного руху, а з другого - формував це ставлення. По суті, частина російської громадськості, яка стояла на офіційно-охоронних позиціях, одержала соціальне замовлення і дозвіл на відверте цькування українства. Вивчення мовної проблеми на межі XIX - XX ст. дозволяє прослідкувати один з важливих етапів, коли, незважаючи на репресивні заходи, українство гуртувалось і давало відсіч реакційним великоросійським ідеологам, науковцям,політикам, відстоювало в пресі та поширювало власну позицію щодо місця та статусу української мови серед інших слов'янських мов.
Література:
1. Огієнко І. Історія української літературної мови. - К.: "Либідь", 1995. - С. 3.
2. Алексеев В., Тирнов В. Викорінення рояля // Голос України. - 1996. - 8 лютого. - С. 6 - 7;Чернь і авантюристи // Голос України. - 1997. - 20 листопада. - С. 3.
3. Солженицын А. Как нам обустроить Россию: Посильные соображения. - Ленинград, 1990. - С. 6 - 11; Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола: Сборник / М.Смолин (сост., авт. предисл.). - М., 1998.
4. Грушевський М. Про українську мову і українську школу. - К., 1991; його ж: Украинство в России, его запросы и нужды. - СПб., 1906; Наши требования // Украинский Вестник. - 1906. №5. - С. 267 - 273; Освобождение России и украинский вопрос: Статьи и заметки. - СПб.,1907; Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. - К., 1906; Кистяковский Б. (Украинец) К вопросу о самостоятельной украинской культуре // Русская мысль. - 1911. - №5. - С. 131 - 146; Прокопович В. Народная школа и родной язык на Украине // Украинская жизнь. - 1914. - №3. С. 19 - 26; Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. - Відень, 1916.
5. Флоринский Т. Малорусский язык и "украинско-русский" литературный сепаратизм. - Спб., 1900; Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. - М., 1907; Сикорский Й.Й.Русские и украинцы. Главы из этнографического катехизиса. - К., 1913.
6. Щеголев С. Современное украинство. Его происхождение, рост и задачи. - К., 1913. - 155 с.
7. Палієнко М. Боротьба "Киевской старины" за українську мову як мову науки і літератури //Дослідження з філології: 36. наук, праць. - К.,1994. - Вип.. 3; Сокіл Б.М. Дослідження особливостей української літературної мови і лінгвістичні дискусії навколо неї у XIX - поч. XX ст. - Тернопіль,1998; Румянцева С. Інтелігенція України у культурно-просвітительському русі кінця XIX - початку XX століть (історіографічний аспект) // Вісник Київського університету імені Т.Шевченка. Історія. - К., 1999. - Вип. 44. - С. 21 - 24.
8. Франко І. Українсько-руська (малоруська)література // Франко І. Твори: У 50 т. - Т. 41. - С. 84.
9. Т.Д. Флоринский Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению // Университетские Известия. - 1898. - №11. - С. 217.
10. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного "украинско-русского" языка на XI археологическом съезде// Киевлянин. - 1899. - 1 октября. - №271.
11. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного "украинско-русского" языка на XI археологическом съезде // Киевлянин. - 11 октября. - 1899. - №281.
12. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного "украинско-русского" языка на XI археологическом сїезде // Киевлянин. - 1899. - 2 октября. - №272.
13. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного "украинско-русского" языка на XI археологическом съезде // Киевлянин. - 11 октября. - 1899. - №281.
14. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде и теперь; отношение её к общерусской литературе // Киевлянин. - 1899. - 17 октября - № 287.
15. Там само.
16. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде и теперь; отношение её к общерусской литературе // Киевлянин. - 1899. - 17 октября - № 287.
17. Там само.
18. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде и теперь; отношение её к общерусской литературе // Киевлянин. - 1899. - 29 октября - № 300.
19. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде и теперь; отношение её к общерусской литературе // Киевлянин. - 1899. - 27 октября № 298.
20. Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде и теперь; отношение её к общерусской литературе // Киевлянин. - 1899. - 2 ноября - № 304.
21. Грушевський М. Нова "пря" про українсько-руську книжну мову. - ЛНВ. - 1899. - т.6. - с.85; Антонович В. К вопросу о галицко-русской литературе. - Киевская Старина. - 1990. - №3. - с.400 - 401.
22. НауменкоВ. Решен ли проф. Т.Д. Флоринским вопрос о книжной малорусской речи? // Киевская Старина. - 1900. - №1. - С. 124 - 125.

 
 

Цікаве

Загрузка...