WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Часопис «Українознавство» (2001-2006) – яскравий зразок сучасного фахового наукового, громадсько-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософ - Реферат

Часопис «Українознавство» (2001-2006) – яскравий зразок сучасного фахового наукового, громадсько-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософ - Реферат

України", до чого доклала зусиль заввідділом мови НДІУ А.Пономаренко, яка згуртувала плідний колектив авторів, активну участь брала у підготовці та проведенні вищезгаданої конференції. Зокрема, в числі 4 за 2005 рік були опубліковані статті: "Мова і майбутнє народу" П. Кононенка; "Мовна політика на сучасному етапі" Г. Удовенка; "Мова і термінологічна сфера стандартів" Г. Філіпчука; "Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики" А. Пономаренко і С. Яремненко; "Мова і проблеми політичної ідентичності в Україні" О. Гриніва; "Мова як об'єкт та інструмент історичного дослідження" Я. Калакури; "Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному світі" С. Єрмоленко; "Роль стереотипів у національній самоідентифікації українців" О. Козанкевич; "Про стратегію державобудування та сутність мовних торжищ у сучасній Україні" А. Погрібного; "Лінгвоцид як предмет українознавства" Я. Радевича-Винницького, "Мова офіційних документів як свідчення кризи верхівки українського суспільства" Г. Філіпчука, Є. Козира; "Мова як об'єкт та інструмент історичного дослідження" Я. Калакури; "Філософія мови" М. Пришляка; "Українська мова в освітньому просторі" Г. Сазоненко тощо.
Лише за останні два роки, наприклад, у розділі "Історія. Теорія. Методологія" були надруковані цікаві наукові розвідки А.Гриви ("Козацькі громади кінця XX - початку XXI ст."), В.Сніжка ("Міф в українознавстві"), М.Думенка ("Роль і місце кадрової політики у Збройних Силах України в процесі їх реформування та розвитку"), М.Недюхи ("Українознавство як наука і навчальна дисципліна"), В.Шевченка ("Філософсько-освітній потенціал українознавства") та ін.; у розділі "Освіта" - Г.Лопушанської ("Львівська українська гуманітарна гімназія"), А.Погрібного ("Законопроект про мову, чи підступний замах на неї?"), Г.Філіпчука ("Пріоритет екоантропоцентризму в освітній діяльності", "Національні і європейські виміри української педагогіки"), Л.Яресько ("Українознавство у вихованні національної гідності"); у розділі "Пам'ять історії" - О.Ярошинського ("Українська національна революція середини XVII ст.", "Передумови національної революції на Волині"), цікаві наукові дослідження С.Наливайка, В.Барана, Ю.Фігурного; у розділі "Національна культура" - О.Балагури про життя і творчість М.Брайчевського, О.Семенюченка про творчість І.Марчука та ін.
Розділ "Людина та її справа" дав можливість читачам познайомитися з життям і творчою діяльністю непересічних особистостей минулого і сьогодення. Назвемо лише деякі імена талановитих світочів науки, культури, політики, письменства, мистецтва: Т.Шевченко, М. Максимович, М. Грушевський, Д. Чижевський, К. Ушинський, Святійший Патріарх Філарет, М. Миколайчук, Є.Федоренко, Д. Павличко, А. Толстоухов, Ю. Мушкетик, І. Чирко, М. Шиян, Д. Гуменна, О.Довженко, Г. Сазоненко, П. Андрієнко-Данчук, Л. Кравченко, Н. Руденко, Г.Лопушанська, О.Баканідзе, Т. Лебединська, А. Чебикін, Б. Бора (Б. Шкандрій), Л. Симиренко, М. Дробноход, М. Сорока, Л. Пономаренко, О.Гончар, Я. Стецько, А. Мокренко, Б. Степанюк, М. Зеров, І. Бажанський, О.Коноваленко, А. Попович, П. Василенко, Б. Олійник, Г. Удовенко, А. Конверський, Й.Племель, С. Ніколаєнко.
Ми ще раз хочемо наголосити на тому місці і значенні, яке посідає Петро Кононенко в життєдіяльності редакційної колегії та видавничої ради часопису "Українознавство". Він не тільки є його головним шеф-редактором і незмінно веде колонку редактора. Петро Петрович постійно друкує в журналі як наукові, так і гостропубліцистичні дослідження та статті, виступаючи в гіпостасі (образі) і вченого-українознавця, і громадсько-політичного діяча, і літератора, і поета, і письменника, і публіциста, і освітянина, П. Кононенко тим самим сприяє становленню і розбудові Самостійної Соборної Української Держави. Розділи з монографії "Національна ідея, нація, націоналізм", присвячені одній з найголовніших проблем, що аналізується й висвітлюється упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як наукових, так і політичних дискусій в Європі та Світі, вперше побачили світ у часописі "Українознавство" в № 1-3 за 2005 р. На основі історичного процесу цивілізаційно-культурного розвитку, залучаючи найширший український та загальноєвропейський матеріал, П. Кононенко висвітлює зародження й розвиток націй, причини й наслідки втілення в життя національної ідеї та різних течій націоналізму і, найперше, в історії України [2, 2].
П. Кононенко є керівником державної бюджетної науково-дослідної роботи: "Розробка принципів наукового суспільно-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного видання з українознавства для вчених, педагогів середньої і вищої школи (на прикладі журналу "Українознавство")".
Редакцією часопису проаналізовано концептуальні підходи до редакторської роботи, сформульовано вимоги до наукового та літературного редакторів українознавчого видання, вдосконалено електронний та бібліотечний ресурси, які забезпечують редакційну роботу часопису "Українознавство", відпрацьована модель адміністративної діяльності учасників випуску інтегрованого видання, досліджена та систематизована спеціалізована література, що дає змогу ефективно використовувати існуючий досвід.
Підготовлений бібліографічний покажчик статей часопису "Українознавство", опублікованих у 2005 рр. (упорядник О.Б.Ярошинський). Розроблено документацію про внесення часопису "Українознавство" до переліку фахових видань у ВАК України. Постановами Президії ВАК України в 2004-2005 рр. журнал визнаний фаховим виданням з історичних та філософських наук. У числах 1, 2, 3, 4 за 2005 р. було надруковано 223 статті, а загалом за п'ять років існування журналу "Українознавство" в ньому було надруковано близько 1200 публікацій.
Співробітники відділів філософсько-світоглядних проблем українознавства та інноваційних технологій, під загальним керівництвом заступника директора з наукової роботи Т. Кононенка створили електронний варіант наукового фахового видання "Українознавство" згідно з усіма вимогами ВАК України і спільним наказом МОН України та НАН України. Це перший гуманітарний журнал такого типу, на сайті якого планується оприлюднювати всі числа часопису "Українознавство" та передбачається створення програмного забезпечення, архіву і пошукової системи вже для існуючого журналу.
Таким чином матеріали, які друкуються у цьому журналі, не тільки допомагають розвивати модерне українознавство, але й сприяють і послідовному розвитку українського націєдержавотворчого процесу в ХХІст., і розбудові Української Самостійної Соборної Держави у Третьому Тисячолітті.
Література:
1. Кононенко П.П.Українознавство. Підручник. - К., 1996. - 384 с.
2. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. - К.: Міленіум, 2005. - 358 с.
3. Кононенко П.П. Українознавство ІІІ тисячоліття // Українознавство. -2001. - Ч 1. - С. 4-9.
1. 4. Кононенко П.П. Оранжево-сонячна революція // Українознавство. - 2004. - Ч 3-4. - С. 5-12.
4. Фігурний Ю.С. Український етнос як один із важливих концентрів українознавства : Зб. наук. праць НДІУ. - К.: 2003. - Т. 1. - С. 341-366.

 
 

Цікаве

Загрузка...