WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Цінна наукова праця з історії української національної революції середини XVII ст. - Реферат

Цінна наукова праця з історії української національної революції середини XVII ст. - Реферат


Реферат на тему:
Цінна наукова праця з історії української національної революції середини XVII ст.
Зусиллями багатьох поколінь дослідників різних наукових шкіл і напрямів досягнуто значних результатів у з'ясуванні змісту і загальних тенденцій розвитку Української національної революції середини XVII ст. Разом із цим в історичній науці склалася ситуація, що характеризується відносно високою вивченістю цього складного феномену у всеукраїнському масштабі і вкрай незадовільним станом досліджень визвольного процесу в усіх окремо взятих основних українських регіонах. Відсутність комплексних досліджень регіональних рис і особливостей розгортання визвольної епопеї вже давно стала каменем спотикання для істориків, які намагалися й намагаються узагальнювати загальнонаціональні аспекти першої Національної революції. Однак, поглиблене вивчення розвитку цього яскравого явища вітчизняної та європейської історії на Київщині, Поділлі, Берестейщині, в Галичині, Підляшші (а донедавна й Волині) ще й нині лишається поза основними напрямками наукових пошуків.
Виходячи з того, що Волинь у середині XVII ст. стала в один ряд із найпотужнішими центрами українських національних і соціальних змагань, підтверджуваних солідною джерельною базою, боротьба волинян вже давно мала стати об'єктом цілеспрямованого комплексного дослідження. Тим часом, науковці, вивчаючи всеукраїнські аспекти, передусім воєнні операції у Волинському воєводстві, лише принагідне торкалися цієї проблеми. Такий стан та потреби історичної науки підштовхнув й Олега Ярошинського до всебічного вивчення визвольного процесу в цьому регіоні як невід'ємної частини боротьби українського народу в роки першої Національної революції. Можливо, ця тема зацікавила автора ще й тому, що народився він і виріс у старовинному волинському місті Корець. Після закінчення історичного факультету Івано-Франківському державного Прикарпатського Університету імені В.Стефаника Ярошинський вивчав динаміку розвитку подій на Волині, їх регіональні риси й особливості, наслідки революційного процесу, взаємозв'язок і взаємовплив загальнонаціональних і місцевих його чинників, проблеми хронології, періодизації тощо.
Результатом стала дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: "Волинь в період національно-визвольної війни 1648 - 1657 рр.", яку О.Ярошинський захистив у Харківському Національному університеті імені Н.Каразіна у 2001 р. Основна ж частина багаторічних дослідницьких пошуків дотепер залишалася невідомою широкому загалу, що й спонукало вченого до написання монографії "Волинь у роки Української національної революції середини Х/ІІ ст." Об'єктом комплексного дослідження Ярошинського стала національно-визвольна і соціальна боротьба на Волині у 1648 - 1659 рр.
Спочатку висвітлюється історія досліджень проблеми, аналізується джерельна база, історіографічні та археографічні надбання.
На сторінках монографії з'ясовуються ознаки визрівання гострого суспільного конфлікту на Волині, робиться спроба обґрунтувати наявність політичних, економічних, соціальних, духовних передумов для масового руху за радикальні зміни у міжнаціональних, міжконфесійних, соціальних та економічних відносинах.
У праці найбільшу питому вагу має відтворення дослідженої діалектики революційного процесу, виявлення його хронологічних меж, умовних етапів, характерних рис, особливостей, ступеня організованості, рівня озброєння, взаємозв'язку антипольського, антикатолицького, антиєврейського і антишляхетського напрямів боротьби, взаємовпливу всеукраїнських і місцевих чинників розвитку Національної революції у воєводстві.
Розкриваються також політичні, економічні, соціальні, демографічні наслідки десятилітньої національної борні у краї за українську політичну незалежність та зміну суспільного устрою.
Хронологічні межі дослідження охоплюють 1648 - 1659 рр. - час, коли український народ вів наполегливу кровопролитну боротьбу проти колоніального панування Речі Посполитої та феодальних порядків, за визволення українських етнічних земель з-під польського панування, утвердження незалежної державності та буржуазних суспільних відносин.
Оскільки досліджувані події мали яскраво виражений національно-визвольний та соціальний характер і були націлені на прогресивні зміни у політичному статусі української нації та соціально-економічному устрої, важко не погодитися із тезою, що найоптимальнішим терміном для їх узагальнюючого окреслення є "Українська національна революція". Вчений звертає увагу те, що поширений сьогодні термін "національно-визвольна війна" відносно точно відображає сутність історичного явища, якщо йдеться про походи української армії, зовнішньополітичні потуги гетьманського уряду, загальні аспекти його діяльності тощо. Однак, у ложе цього терміна нелегко вкласти рішучу боротьбу українського селянства і міщанства за ліквідацію феодальних відносин та утвердження інших соціально-економічних основ суспільного співжиття у 1648 - 1652 рр.
За початкову дату подій Національної революції на Волині взято червень 1648 р., коли під впливом перших перемог українського війська у воєводстві відбулися перші антифеодальні селянські виступи, розгром повстанцями маєтків, розділ майна (сс.Печихвости, Стрільче, Матов). Початковий період розгортання Національної революції на Волині припадає на червень-липень 1648 р. і збігається із часом вже згаданих перших селянських виступів, повстання у Звягельській волості, утворення тут потужного повстанського загону, вступу на територію воєводства українських полків М. Кривоноса й І. Гирі (18 липня 1648р.), взяття Полонного та визволення значної частини південно-східної Волині. Кінцевою датою дослідження обрано 1659 р. - час після підписання Гадяцького договору, його ратифікації Сеймом і припинення війни із Річчю Посполитою, коли з Волині було відкликано українські війська, а проблема визволення всіх українських етнічних земель з-під польського панування та їх об'єднання в Українській державі була відсунута тодішніми політичними реаліями на задній план. Слід зазначити, що в історіографії з'ясовано інші підходи до визначення кінцевої хронологічної межі Української національної революції, тому обґрунтування автором кінцевої дати закінчення революції 1659 р. є новим словом в історичній науці.
Розгляд подій 1648 - 1659 рр. на Волині дав досліднику можливість виявити і проаналізувати динаміку розвитку подій упродовж Української національної революції, дослідити умовні етапи, особливості, роль і взаємозв'язок основних визвольних чинників на кожному з цих етапів, з'ясувати особливості розвитку національно-визвольного процесу після поразки місцевого селянсько-міщанського руху.
Територіальні межі дослідження збігаються із кордонами Волинського воєводства середини XVII ст. - українськими етнічними землями, розміщеними у басейні правих приток Прип'яті - Вижівки, Турії, Стохода, Стиру, Горині. Найбільш віддалені на захід

 
 

Цікаве

Загрузка...