WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Формування культури спілкування українською мовою у військовослужбовців миротворчих підрозділів збройних сил України та його чинники - Реферат

Формування культури спілкування українською мовою у військовослужбовців миротворчих підрозділів збройних сил України та його чинники - Реферат

(конкретній ситуації звертання, привітання, прощання, рекомендації, висловлення своєї згоди чи заперечення). Кожна із зазначених ситуацій передбачає певні правила спілкування, основними з яких є:
1) ввічливість, привітність і повага у став ленні до співрозмовника;
2) використання у спілкуванні тактовних звертань і зворотів;
3) високий рівень загальної культури мовлення і спілкування (уміння слухати співрозмовника, не нав'язувати йому своєї думки).
Участь військового контингенту в миротворчих операціях ООН є доброю школою для військовослужбовців у набутті досвіду культурного ділового спілкування, ознайомлення з організацією та діяльністю армій інших держав, отриманні практичних навичок і вмінь при контактах і взаємодіях із військовослужбовцями інших національностей і цивільним населенням у бойових та наближених до них умовах.
В узагальненому виді спілкування визначається як процес обміну між людьми інформацією, думками, судженням, оцінками, почуттями. При цьому відрізняють неформальне і формальне спілкування. Перше - суб'єктивне, нерегламентоване, його мета й характер багато в чому визначаються особистими стосунками людей, формальне - зумовлене соціальними функціями людини, регламентоване за формою та за змістом.
Ділове спілкування належить до формального, здійснюється відповідно до правил, спрямоване на встановлення контактів та підтримку зв'язків між представниками різних взаємозацікавлених у спільній діяльності військових підрозділів та установ.
Отже, ділове спілкування умовно включає такі складові як:
1) комунікація - передача конкретної інформації один одному;
2) перцепція - взаєморозуміння осіб, що спілкуються;
3) інтеракція - взаємодія людей при спілкуванні. Тому для розвитку мобільного спілкування слід звернути увагу на поглиблене вивчення усіх цих складових при підготовці миротворчих контингентів і миротворчого персоналу ЗСУ. Свідоме опанування принципів ділового спілкування та правильне їх використання підвищує ефективність ділових контактів, а отже й ефективність роботи військових підрозділів та установ. Якщо ділове спілкування проводиться з урахуванням партнерами визначених та перевірених практикою принципів, їм легко з'ясувати справжню мету, інтерес кожного з них, впливати на психічний стан співрозмовника.
Ділове спілкування - це не розкіш, а необхідність ділової взаємодії, тобто спільної діяльності зі створення продукту чи послуги та обміну ними. Воно служить засобом підвищення якості спільної діяльності людей. Його змістом є те, чим зайняті люди, а не ті проблеми, які відображають їх внутрішній світ. Таким чином, ділове спілкування - це процес установлення психологічного контакту з людьми з метою обміну діловою інформацією, організацією взаємодії на шляху досягнення певної мети діяльності.
Процес спілкування і взаємодії тих, хто спілкується, супроводжується їх постійними перцептивними діями - взаємним сприйняттям учасників спілкування. Для досягнення ефективності спілкування важливо, щоб партнери постійно оцінювали рівень взаєморозуміння, усвідомлювали особливості один одного, намагалися зрозуміти, чим викликані ті чи інші слова, дії, відносини тих, хто спілкується. Тобто відбувається реконструкція внутрішнього світу іншої людини, яка здійснюється:
а) на основі того, що зовнішньо проявляється у словах, жестах, міміці, діях, поведінці іншої людини;
б) з урахуванням того, що зміг помітити, ідентифікувати партнер по спілкуванню;
в) у відповідності із засобами інтерпретації, які він готовий використовувати для аналізу конкретної ситуації.
При цьому окремі зовнішні прояви можуть мати багато внутрішніх чинників, а один і той же вчинок - абсолютно різні передумови. Адже процес взаємодії з іншими людьми - це постійне вирішення конкретних психологічних завдань на базі відомостей, визначених сприйняттям.
Які ж конкретно чинники можуть впливати на ефективність спілкування військовослужбовців миротворчих підрозділів, місій?
Перший чинник, який впливає на ефективність ділового спілкування військовослужбовців миротворчих підрозділів - це соціально-перцептивні здібності. Вони визначають здатність особистості розпізнавати особливості оточуючих за допомогою вербальних і невербальних сигналів, знаходити такі стратегії і такт спілкування, які найбільшою мірою підходять до конкретної ситуації та особистості, водночас відповідаючи власним можливостям, їх всебічне виявлення, використання і розширення в ході спілкування - це шлях до самовдосконалення особистості.
Другий чинник ефективного ділового спілкування визначається з урахуванням частоти контактів, де слід мати на увазі такі обставини: мало контактів з людьми може бути в результаті замкнутості або сором'язливості людини, негативного ставлення до оточуючих тощо. Інша річ, коли індивід бажає спілкуватися, а його ігнорують, особливо люди, яких поважають, тоді це явище слід розцінювати як негативне ставлення до конкретного військовослужбовця.
Важливо виявляти дійсні мотиви спілкування. В деяких випадках спілкування визначається потребою в морально-психологічній близькості, пов'язане із почуттям товариства, в інших - користю, бажанням мати якийсь зиск. Усе це характеризує певним чином тих, хто спілкується, пояснює їх вчинки та міжособистісні стосунки. Коли ці люди пізнають один одного, зникає настороженість та відторгнення, вони краще починають прогнозувати, передбачати поведінку один одного та, виходячи з цього, об'єднуватися відповідно зі спільною колективною програмою життя та діяльності. В результаті взаємного пізнання визначається сумісність керівника та колективу, інших членів соціальної групи.
Третім чинником ефективного спілкування військовослужбовців миротворчих підрозділів є емоційний стан людини, тобто спілкування з оптимістично настроєною людиною: воно нас окрилює, тонізує, а спілкування з невдоволеною людиною - цінність принижує. Люди тягнуться до світлих життєрадісних, веселих облич, бо підсвідомепрагнуть перейняти ті ж емоції. У спілкуванні люди проходять не тільки школу знань, але й почуттів: стають багатшими не тільки в інформаційному, але і в емоційному відношенні. А, як відомо, емоційний настрій (стан) прямо відбивається на ставленні до різних сторін життя, на працездатності та життєдіяльності людей.
Отже, найбільш сприятливим для формування особистості у колективі є мажорний настрій, при якому люди стають добрішими по відношенню один до одного, бажають частіше бути разом, із задоволенням спілкуватися, в тому числі й у вільний час.
Четвертий чинник. Ефективне спілкування можливе при умові здорового соціально-психологічного клімату в колективі. Створення його є метою та результатом діяльності керівника військового підрозділу або установи та індикатором її успішності. Взаєморозуміння військовослужбовців, пізнання ними керівника у процесі спілкування має виняткове значення для формування дружнього колективу.
У практичній діяльності перед керівником (командиром) постає ряд питань, пов'язаних із налагодженням нормальних відносин у колективі та створення в ньому здорового "мікроклімату". Якщо керівник усвідомлює, що найголовнішим в його праці є взаємозв'язок із людьми, вплив на людей, якщо він здатний до самоаналізу і оцінювання своїх успіхів та недоліків у спілкуванні з підлеглими, керівниками, іншими людьми, якщо розуміє їхню психологію, мотиви поведінки, міжособистісні взаємини тощо, можна сподіватися, що йому вдалося досягнути успіху в управлінській діяльності.
П'ятий чинник. Адекватним показником ефективного ділового спілкування у військовому підрозділі чи установі є частота конфліктів.
Велика кількість конфліктів може стати "інформацією для роздумів" про стан психологічного клімату в колективі. У людини псується настрій, здоров'я, вона не відчуває радості буття. Нездорові міжособистісні взаємини впливають і на характер спілкування, яке часом зводиться до того, що розмови про інших ведуться виключно в категоріях оцінок, а то й за допомогою ярликів, при чому, як

 
 

Цікаве

Загрузка...