WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Формування культури спілкування українською мовою у військовослужбовців миротворчих підрозділів збройних сил України та його чинники - Реферат

Формування культури спілкування українською мовою у військовослужбовців миротворчих підрозділів збройних сил України та його чинники - Реферат


Реферат на тему:
Формування культури спілкування українською мовою у військовослужбовців миротворчих підрозділів збройних сил України та його чинники
За підсумками років незалежності України її міжнародне співробітництво у воєнній сфері стало одним із найважливіших напрямків державотворення. Наша держава доклала значних зусиль для розвитку своїх міжнародних контактів, які поступово поширилися на десятки держав різних регіонів світу, в першу чергу, на країни євроатлантичної спільноти та країни СНД.
Світ визнав Україну як цивілізовану, миролюбну і відповідальну державу, яка вийшла на шлях міжнародного співробітництва і стала одним із ключових чинників безпеки не лише у Центрально-Східній Європі, а й у загальноєвропейському та світовому вимірах.
Формування культури спілкування українською мовою у військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних Сил України далі - (ЗСУ) є актуальним у теоретичному та прикладному аспектах. Гостроту цьому питанню надає те, що в процесі підготовки та виконання миротворчої діяльності також використовується ділова іноземна мова.
Ділова українська мова, яку застосовують у миротворчих підрозділах (частинах) ЗСУ, крім писемної форми, має ще й усну, яка ґрунтується, насамперед, на літературних нормах (фонетичні, орфоепічні, норми наголошування, лексичні, фразеологічні, граматичні, стилістичні). Усна форма ділового спілкування передбачає високу культуру мовлення, основними комунікативними ознаками якої є правильність, точність, логічність, багатство мовних засобів, чистота, доречність. Звичайно, всі ці ознаки об'єднуються загальним поняттям правильність, яке залежить від того, чи порушено у мовленні правила організації мовної системи, логіки, етики та естетики. Усне ділове мовлення поділяється на певні види чи жанри, а саме: промова, доповідь, лекція, публічні виступи, спілкування під час прийому відвідувачів, телефонних розмов. Це все загальні поняття та твердження, але володіти цими видами і жанрами усного ділового мовлення має кожний офіцер миротворчого підрозділу, який презентує нашу культуру, мову на світовому рівні.
Отже, постає завдання щодо формування у військовослужбовців миротворчих підрозділів ЗСУ навичок, умінь, настанов, професійної компетентності і культури спілкування щодо ефективної комунікативної взаємодії за європейськими і світовими стандартами.
Розв'язання даної проблеми започатковано такими російськими і вітчизняними науковцями: Б.Г.Ананьєвим, Г.М.Андреєвою, О.О.Бодальовим, Г.В.Бороздіною, Л.С.Виготським, М.С.Каганом, І.С.Коном, Є.В.Коневою, О.О.Леонтьєвим, Б.Ф.Ломовим, О.Л.Лунєвою, Б.Д.Паригіною, К.К.Платоновим, С.Л.Рубінштейном, Є.А.Хорошиловою, В.В.Ягуповим (психологія ділового спілкування), Г.Г.Почепцовим (комунікативні процеси), М.І.Лісіною (дослідження онтогенезу спілкування), І.Б.Осечинською (дослідження вербальних засобів спілкування), Г.Л.Чайкою (дослідження мови як засобу спілкування), Т.К.Чмут (визначення шляхів розвитку культури спілкування) тощо.
Цікавими для нашого дослідження є наукові напрацювання О.О.Луника (формування системи залучення ЗСУ до врегулювання воєнних конфліктів (1992 - 2002 рр.); Д.І.Сохадзе (професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил); Р.П.Дмитренка, В.В.Лимаренка, М.Р.Єзерського, Н.І.Перепелиці (уроки миротворчої діяльності та питання взаємної сумісності; оцінювання рівня готовності миротворчих контингентів ЗС України); Г.І.Іваненка, Л.Н.Голопатюка (значення військової термінології у військовому співробітництві); С.В. Капітанця (педагогічні умови формування стилю професійного спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників); С.П Шумовецької (формування мовної культури особистості у військовому ВНЗ); О.І. Бондаренко (психологічні особливості професійного спілкування військовослужбовців в особливих умовах діяльності) та інші.
Проблеми ділового спілкування і комунікації досліджували такі зарубіжні вчені в галузі психології, соціології і менеджменту, як Л.Баркер, Р.Бейзл, Дж.Брунер, А.Моль, Дж. Маєрс і М.Маєрс, К.Мортенсен тощо.
Всі ці дослідження, безумовно, зробили свій внесок у розвиток культури спілкування людей. На основі аналізу означених вище наукових досліджень, нами виявлено, що проблема розкрита не в повній мірі, і практично відсутні праці, в яких досліджуються питання формування культури спілкування українською мовою у військовослужбовців миротворчих підрозділів ЗСУ.
У нашому дослідженні поставлені такі наукові завдання:
1) визначити поняття культури спілкування українською мовою у військовослужбовців;
2) визначити чинники формування культури спілкування військовослужбовців миротворчих підрозділів, місій ЗСУ.
Підготовка особового складу, вдосконалення системи управління, всебічного забезпечення, розроблення нових форм і способів застосування контингентів, оснащення їх новими зразками озброєння, військової техніки та засобами зв'язку, необхідними для якісного виконання миротворчих завдань у складних умовах об'єктивно потребують посиленої уваги до розв'язання актуальних проблем участі у миротворчих операціях. Одним із найактуальніших завдань, на виконання якого має бути спрямована теорія і практика миротворчих операцій, є досягнення в ході підготовки високого рівня готовності для виконання завдань за призначенням.
Складність і важливість цього завдання визначають потребу його комплексного виконання, що може бути досягнуте в разі створення цілісної системи підготовки миротворчих контингентів ЗСУ і забезпечення належного наукового супроводження. Реалізація такої проблеми передбачає:
- визначення показників і критеріїв, розроблення відповідних методик оцінювання рівня готовності миротворчих контингентів ЗСУ до участі у міжнародних миротворчих операціях та визначення ефективності процесів їх підготовки та застосування;
- аналіз ефективності підготовки та застосування миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях за наявним досвідом та визначення рівня їх готовності;
- визначення на основі цього пріоритетних напрямів і конкретних шляхів підвищення ефективності процесів підготовки та застосування миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях [1 ].
Безумовно, поряд із цими проблемними питаннями стоїть і питання використання ділової мови. Нині порядок підготовки миротворчих контингентів і миротворчого персоналу ЗСУ для участі у міжнародних миротворчих операціях визначається "Інструкцією про підготовку миротворчих контингентів і миротворчого персоналу ЗС України для участі в міжнародних миротворчих операціях", затвердженою наказом Міністра оборони України від 25.10.04. №485. Відповідно до цього документа їх підготовка включає цілий комплекс специфічних заходів, при виконанні яких виникає необхідність у врахуванні використання сучасної ділової мови. І, перш за все, це стосується загальної підготовки особового складу ЗСУ під час бойової та гуманітарної підготовки (мабуть доречно розглянути це питання окремо). Далі упроцесі відбору кандидатів до складу миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу необхідно визначати ступінь володіння кандидатами сучасною українською діловою мовою, вміння її використовувати під час виконання миротворчих завдань.
У процесі відпрацювання програми підготовки (навчання) миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, їх навчання та спеціальної підготовки виникає необхідність включення до навчальних програм теми щодо вивчення особливостей використання сучасної української ділової мови під час виконання міжнародних миротворчих операцій.
На нашу думку, культура мовлення - це одна з обов'язкових рис людини з високим рівнем загальної культури. Кожна людина має дотримуватися основних норм мовного етикету, адже рівень мовленнєвої культури свідчить про міру її вихованості. Мовний етикет об'єднує специфічні правила мовної поведінки, які реалізуються в системі стійких форм і виразів, що рекомендуються для використання в різних ситуаціях увічливого контакту із співрозмовником

 
 

Цікаве

Загрузка...