WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України - Реферат

Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України - Реферат

навчальних матеріалів, доступ до ресурсів локальної та глобальної мереж Інтернет.
Міжнародне співробітництво економічного факультету розвивається у таких формах: участь у реалізації спільних проектів; участь науковців факультету у міжнародних конференціях, семінарах, літніх школах; наукові стажування та читання лекцій за кордоном; спільні наукові та навчальні видання; навчання студентів та аспірантів за кордоном тощо. У 2004 р. для участі у міжнародних конференціях, обміну досвідом та підвищення кваліфікації за кордон було відряджено 26 викладачів та 22 студенти і аспіранти економічного факультету; кількість вчених-іноземців, яких було прийнято на економічному факультеті зросла з 6 осіб у 2002 р. до 33 осіб 2004 р. Метою міжнародного співробітництва є стандартизація деяких видів наукової та викладацької діяльності згідно міжнародних правил та вимог (стандарти маркетингових досліджень міжнародних ринків, оцінки факторів міжнародного економічного співробітництва та показників розвитку); організація викладання курсів у відповідності з сучасними вимогами та технологіями, що застосовуються провідними вищими навчальними закладами світу тощо.
Свідченням міжнародного авторитету економічного факультету та високого професійного рівня його професорсько-викладацького складу є активна співпраця з багатьма зарубіжними вузами, зокрема: Карловим університетом м.Прага (Чехія), Сандерлендським університетом (Великобританія), Університетом Айови (США), Еразмузьким університетом м.Роттердам, університетом м. Утрехт (Нідерланди), Ягелонським університетом, Університетом Марії Кюрі-Склодовської м.Люблін (Польща), Університетом Жанна Моне (Франція), Лозаннським університетом (Швейцарія), Бременським університетом, Мюнхенським університетом, Університетом м. Костанц, Університетом прикладних наук м.Шмальканден (Німеччина), Македонським та Арістотельским університетами м. Салоніки(Греція), Дебреценським університетом (Угорщина), Московським державним університетом ім. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербурзьким державним університетом (Росія), Азербайджанським технічним університетом (Азербайджан), Ташкентським державним університетом ім. Мірзо Улугбека (Узбекистан) та ін.
Економічний факультет встановив та підтримує тісні зв'язки з багатьма міжнародними організаціями: ESOMAR, Європейською конфедерацією маркетингу та національними професійними асоціаціями у сфері бізнесу багатьох країн світу. Викладачі факультету активно працюють над розробкою online курсів та програм, організацією дистанційної освіти через мережу Інтернет, а також постійно співпрацюють з міжнародними громадськими фондами: Fulbright, IREX, DAAD, VOLKSWAGEN Stiftung (Німеччина), Fridrich Ebert Stiftung, CEUME, "Відродження", "Євразія" та ін.
Таким чином, за 60 років економічний факультет нагромадив значний потенціал, багатий досвід, здобув престиж, національне та міжнародне визнання. Це є важливим підґрунтям для реалізації нових планів та найважливіших напрямів перспективного розвитку.
Перехід до нової парадигми економічної освіти неможливий без рішучого подолання застарілих стереотипів та штампів минулого в організації навчально-виховного процесу, наповнення його інноваційним змістом, виходу на якісно нові параметри та стандарти підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних адекватно реагувати на стрімкі та далеко не прості виклики сьогодення, адаптуватись до швидкозмінних вимог національного та міжнародного ринків праці, відповідально та стратегічно мислити, думати про майбутнє та опікуватися ним. Це потребує подальшого розвитку фундаментальної університетської освіти на основі опанування зростаючими інформаційними потоками, збереження власної інтелектуальної ідентичності, органічного поєднання історичних традицій та інновацій, поглиблення міждисциплінарної взаємодії. Радикальні зміни у напрямках, змісті та формах підготовки нового покоління фахівців економістів можливі на основі:
- підвищення якості освіти як центральної складової реформування вищої школи в контексті провідних ідей Болонського процесу; усвідомлення того, що університетська економічна освіта не зводиться до накопичення необхідних знань та умінь і передбачає, в першу чергу, формування економічного світогляду, глибокого розуміння існуючих в економіці системних взаємозв'язків, опанування компетенціями та навичками продуктивної співпраці з іншими людьми, прийняття відповідальних рішень;
- розвитку творчого потенціалу особистості, впевненості у власних силах, мобільності та здатності адаптуватися до вимог, що змінюються; формування інноваційної поведінки, здатності до самореалізації, самовдосконалення та саморозвитку;
- виховання гармонійно розвиненої, соціально активної, толерантної особистості з високими духовними ідеалами, забезпечення свободи творчості, концептуального плюралізму, неупередженого та наполегливого пошуку істини;
- реструктуризації навчального процесу на основі створення сучасної інфраструктури, системного впровадження інноваційних технологій навчання та діагностики якості знань, принципово нових науково-методичних і навчально-дидактичних ресурсів, розвитку нових форм та методів самостійної роботи студентів з метою індивідуалізації навчання та активізації їх творчої праці.
Важливо зазначити, що корегуючи в дусі вимог часу змістовну парадигму університетської економічної освіти, шукаючи нові важелі та підходи до її успішної реалізації, ми не повинні відкидати нагромаджений раніше досвід, апробовані методи та технології суб'єк-суб'єктної взаємодії. Без педагогіки співпраці та соціального партнерства неможлива соціалізація особистості, подальший розвиток наукових традицій та гармонійне поєднання навчання і виховання. Спільними зусиллями колектив факультету має зробити все можливе для збереження надбань національної університетської освіти, її інтеграції до світового освітянського простору, виховання поваги до етичних, моральних цінностей людства як основи побудови чесного та справедливого суспільства, що має життєздатне майбутнє.

 
 

Цікаве

Загрузка...