WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України - Реферат

Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України - Реферат

"математичної" течії українського маржиналізму. Варто зазначити, що саме український дослідник здійснив найкращу математичну інтерпретацію економічної таблиці Ф.Кене.
Помітне місце у плеяді українських вчених-економістів, наукова творчість яких отримала світове визнання, займає представник математичної школи в політичній економії Є.Є.Слуцький (1880 - 1948), який навчався у Київському університеті і пізніше зазначав у автобіографії, що інтерес до економіки виник у нього під впливом університетських вчителів ще в перші студентські роки. Вчений став засновником національної економіко-математичної школи, фундатором сучасної математичної теорії споживання, яка започаткувала принципово новий напрям наукових досліджень у світовій економічній науці, якісно новий етап розвитку теорії попиту, оригінальний підхід до проблем взаємодії ціни, попиту і функції корисності тощо.
Серед видатних економістів, які свій науковий шлях розпочали вУніверситеті Святого Володимира, слід також назвати талановитого науковця С.А.Подолинського (1850 - 1891), який здійснив еколого-економічне відкриття світового значення щодо творчої діяльності людини по нагромадженню та перетворенню сонячної енергії на земній поверхні в засоби задоволення фізичних і духовних потреб людей. У 20-х роках ХХ ст. це відкриття надихнуло видатного українського вченого В.І.Вернадського (1863 - 1945) на створення теорії біосфери та ноосфери.
Плідна діяльність учених університету в Х1Х - на початку ХХ ст. здійснювалась в умовах існування багатьох напрямів і шкіл вітчизняної економічної науки, становила ґрунтовну основу для її подальшого розвитку та викладання. Однак, уже в 20-ті роки ХХ ст. спадкоємність цього розвитку було порушено, а далі й цілком зруйновано. За панування єдиної тоталітарної ідеології в СРСР, сталася примусова самоізоляція радянської економічної науки від світової.
Найпримітнішою рисою розвитку економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сучасних умов є подолання автаркічної замкнутості, багаторічної самоізоляції української економічної науки, інтенсивна її інтеграція у світову, відродження традицій класичної університетської освіти з метою забезпечення суспільного прогресу на основі інноваційної парадигми розвитку.
Нині економічний факультет - провідний в Україні з підготовки фахівців економістів та менеджерів вищої кваліфікації, яка ведеться за вісьмома спеціальностями: економічна теорія, менеджмент організацій, фінанси, банківська справа, облік та аудит, економіка підприємства, міжнародна економіка, економічна кібернетика. Підготовка фахівців високого рівня забезпечується на основі постійного вдосконалення навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, публікації підручників нового покоління, впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес, а також інтеграції науки, освіти та господарської практики.
Факультет очолює розробку та реалізацію стратегічних концептуальних засад і напрямів розвитку вузівської економічної освіти в Україні, в тому числі в системі класичних університетів. Виходячи з того, що формування нової концепції вищої школи потребує підвищення ролі класичних університетів у забезпеченні підготовки фахівців світового рівня, адаптації української освіти до умов ринкової економіки та наближення її до світового рівня, у 2001 р. з ініціативи університету і факультету, була створена і розпочала роботу Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України з економіки і управління класичних університетів.
Гарантом якості навчального процесу на факультеті є його професорсько-викладацький склад. Сучасний рівень фахової підготовки на факультеті забезпечують 28 професорів, 73 доценти та 57 асистентів, серед яких 14 кандидатів наук. Працюють дві спеціалізовані вчені ради з питань захисту докторських та кандидатських дисертацій за провідними економічними спеціальностями. Результати наукових досліджень широко впроваджуються у навчальний процес як нові навчальні курси та спецкурси з актуальних економічних проблем. За останні п'ять років викладачі факультету опублікували 24 підручники, 20 монографій, 96 навчальних посібників, біля 900 наукових статей.
Наприкінці 2004 р. в Києві відбулася презентація підручників нової серії "Класичний університетський підручник", започаткованої за ініціативи та під керівництвом доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економічної теорії, декана економічного факультету, заслуженого діяча науки і техніки України В.Д.Базилевича:
- Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 851 с.;
- Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с.
Презентованим підручникам уже сьогодні належить чільне місце як у навчальній роботі зі студентами, так і в науковій роботі фахівців відповідного профілю. Це ті книги, на яких формується еліта України, які сприяють загальному зростанню культури економічного мислення суспільства на всіх його рівнях. Публікація підручників нового покоління викликала широкий позитивний резонанс серед викладачів, науковців, студентства. Зокрема, підручник з історії економічних учень удостоєний диплома IХ Міжнародного книжкового ярмарку "Зелена хвиля" в номінації "Мистецтво книги", а підручник з макроекономіки нагороджений дипломом IУ Міжнародної виставки-ярмарку "Книжковий сад - 2004" у номінації "Підручник для тебе".
Зростає кількість студентів факультету та якість їхньої підготовки. Відповідно до програми перебудови навчання, на факультеті зроблено значні кроки для стимулювання студентів до самостійної та інтенсивної навчально-дослідницької роботи: діє модульно-рейтингова система, інтегральний рейтинг для випускників бакалаврів з метою їх об'єктивної рекомендації до магістратури та аспірантури. Постійно поповнюються бібліотечні фонди факультету. Його невід'ємною складовою став інформаційно-обчислювальний комплекс: діють комп'ютерні класи, спеціалізовані аудіовізуальні та лінгафонні кабінети, студії відеозапису

 
 

Цікаве

Загрузка...