WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська та церковнослов'янська мови як мови культури в богослужбовому житті православної церкви - Реферат

Українська та церковнослов'янська мови як мови культури в богослужбовому житті православної церкви - Реферат

засобами простої мови, слов'янська ж відігравала скоріше роль знаку, апеляції до історичного минулого. Священні тексти, які перекладаються на національну мову, можливо, частково втрачають свій сакральний потенціал, але не втрачають сили естетичного впливу, бо входячи в богослужбову практику уніатської церкви, сприймаються як рідні, близькі, а тому здатні пробуджувати і впливати на релігійні почуття. Тому не обов'язково засобами церковнослов'янської мови прагнути перетворювати природне, людське, випадкове на священне з метою отримання віруючими духовного очищення - катарсису. Активну силу естетичного впливу має і національна мова, як і національна ікона. Ефект впливу богослужіння, під час якого людина звертається до Бога рідною мовою, не зменшується, бо від цього саме спілкування з Ісусом Христом стає більш земним, теплішим, ближчим серцю людини.
Національна мова вибудовує мовний світ народу, який не лише опосередковує його сприймання, розуміння і мислення, але й певним чином структурує, видозмінює ці процеси. Мова не лише певним чином орієнтує і скеровує думку, вона виражає певні цінності чи ідеали, етичні чи естетичні у дуже специфічний спосіб, відмінний у різних мов, перекодовує їх в інтериторіальний план нашої психіки і у спосіб, притаманний саме цій, а не іншій мові, - розкриває глибинний сенс цих цінностей, норм, ідеалів, сенс, неперекладений іншою мовою. Так національна мова і національна ікона збагачує релігію, хоча свою картину світу людина може будувати і на основі церковнослов'янської мови. І в першому, і у другому випадку мова буде впливати силою свого духовного змісту, який несе богослужіння.
Отже, в сучасному богослужбовому житті православної церкви склалися два підходи щодо розуміння мови культури:
- один, репрезентований православною церквою Московського патріархату, представляє православних, які виступають за збереження в богослужінні церковнослов'янської мови як мови традиції (хоча в історії української культури був час - це XVI ст., коли церковнослов'янська мова пов'язувалася із збереженням національної автентичності нашого народу, як про це зазначає М.С.Грушевський [31]);
- інші - представники православної церкви Київського патріархату - за ведення богослужіння рідною мовою (зауважимо при цьому, що таку позицію, наприклад, в кінці XVI ст. обстоювалипротестанти-реформатори, які бачили в ній можливість протиставлення католицькій культурі Польщі. Нагадаємо, що ідеї богослужіння на рідній мові з'явилися саме в епоху Реформації).
Закінчити хотілося б словами Ісаака Сіріяніна, який писав про три фази молитовного життя: словесну, яка завершується молитовною насолодою, чисту (без слів) і духовну, в якій відбувається вихід на рівень надсвідомості і молитовного споглядання, коли в екстатичному стані розум виходить за межі себе самого. Отже, на вершині молитовного стану відбувається надчуттєве і надрозумове осягнення божества в ньому самому, повне злиття з ним в акті любові, показником чого є невимовна духовна радість, яка охоплює людину. І тут зайві будь-які слова...
Література:
1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М.: СОDА, 1997.
2. БычковВ.В. Эстетический лик бытия (умозрение Павла Флоренского). - М.: Знание, 1988.
3. Зема В. Середньовічна традиція слова, мови та книги в творах Івана Вишенського // Меdіаеvаlіа Uсrаіnіса: Ментальність та історія ідей. - К., 1998. - Т.5. - С. 82 - 92.
4. Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. - СПб.: Алетайя, 1997.
5. 5. Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. - Прага, 1976.
6. Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України. - Дрогобич, 1993.
7. Мечковская Н.Б. Язык и религия. - М.: Агенство "ФАИР", 1998.
8. Потебня А .А. Слово и миф. - М.: Правда,1989; Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М.: Искусство, 1976.
9. Мень А. Православнее богослужение. Таинство, слово, образ. - М.: Slovo, 1991.
10. Морев А. Созерцаніе или изъяснительное описаніе Литургіи. - СПб., 1806.
11. Георгиевский А.И. Чинопоследования божественной литургии. - М., 1951.
12. Арсений. Изъяснение Божественной литургии. - К.: Киево-Печерская Лавра, 1874.
13. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. - Париж: UMCA-PRESS, 1988.
14. Муравьевь А.Н. Письма о богослуженіи Восточной церкви. - СПб., 1895.
15. Дмитревский Й. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии. - М.: Московский патриархат, 1993.
16. ГерусС. Богослуження православної церкви. Підручник для недільних шкіл. - Вінніпег: Видання Української Греко-Православної Церкви в Канаді, 1956.
17. Лебедев П. Наука о богослужении православной церкви. - М., 1881. - 4.1.
18. Воскресенский Й. прот. Краткое толкованіе на литургію изь церковныхь писателей извлеченное. - СПБ., 1838.
19. Михайловский В. Божественная литургия. - СПб., 1881.
20. Вениамин. Новая скрижаль или объяснение о церкви и литургии и о всех службах и утварях церковных. - М.: Русский духовный центр, 1992. - Т.1.
21. Степовик Д. Історія української ікони Х - ХХ століть. - К.: Либідь, 1996.
22. Лебедев П. Наука о богослужении православной церкви. - М., 1881. - 4.1.
23. Языкова И.К. Богословие иконы. - М.: Изд-во Общедоступного Православного университета, 1995.
24. Бычков В.В. Аеsthеtіса раtrum. Естетика Отцов Церкви. - М.: Ладомир,1995.
25. Іларіон митрополит. Наука про святу літургію ухвалена Всеукраїнськими церковними соборами 1629 і 1640 років. - Канада: видання Української Греко-Православної церкви в Канаді, 1962.
26. Мечковская Н.Б. Язык и религия. - М.: Агенство "ФАИР", 1998.
27. Белла Р.Н. Социология религии // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. - М.: Прогресе, 1972.
28. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. - К.: Путь к истине, 1991.
29. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против": Сб. ст - М.: Прогресе, 1975.
30. Мечковская Н.Б. Язык и религия. - М.: Агенство "ФАИР", 1998.
31. Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI - XVII віці // Грушевський М.С. Духовна Україна (Збірка творів). - К.:Либідь, 1994. - С. 136 - 255.

 
 

Цікаве

Загрузка...