WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі - Реферат

Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі - Реферат

(всіх форм власності), урядові та громадські інституції.
Вже розіслано по світу документи, де викладено концепційні основи Конгресу та заходи по його підготовці й проведенню, а також анкети такого змісту:
Концепційні основи
і заходи по підготовці та проведенню Міжнародного конгресу "Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі"
І. Стан і рівень освіти відображає і визначає стан, рівень, характер та перспективи розвитку людини, суспільства, держави, її місця у міжнародних відносинах.
ІІ. Українська освіта до 1990 р. спрямовувалася на задоволення потреб імперської системи, що орієнтувало її на особову, соціальну, культурну, мовну деперсоналізацію, а тим самим - на денаціоналізацію і деморалізацію суспільства.
ІІІ. Розвиток України як суверенної республіки вимагав:
а) вироблення відповідної до нового статусу держави та до Конституції України державної політики у сфері освіти;
б) розробки відповідної до державної політики філософії, ідеології, методології освіти;
в) глибокого, всебічного, об'єктивного вивчення реального стану, проблем, педагогічних основ та перспектив розвитку української освіти;
г) на основі підсумків вивчення та аналізу-розробки теоретичних концепцій та науково виважених програм втілення їх у сфери виховання й навчання;
ґ) найпильнішої уваги до проблеми національної школи, отже: до створення системи освіти, яка враховувала б і тенденції сучасного міжнародного розвитку, однак ґрунтувалася на єдності: 1) тисячолітніх (принаймі од Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха) вітчизняних традиціях та інноваційних тенденціях; 2) виховання й навчання з пріоритетною роллю виховання; 3) вітчизняного й зарубіжного досвіду; 4) народної та академічної педагогіки; 5) великих здобутків світочів української педагогічної думки та творчої практики педагогів-новаторів і реформаторів; 6) громадянсько-патріотичних, гуманістичних і професійних засад у діяльності як теоретиків, педагогів-практиків, так і освітян-управлінців; 7) досвіду вітчизняних і зарубіжних українознавчих центрів та шкіл.
IV. Система національної освіти вимагала принципової зміни: 1) структури Державного стандарту; 2) змісту навчально-виховних програм, підручників і посібників.
V. Мала бути розроблена і втілена в життя відповідна до інтересів України концепція та програма підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
VI. Необхідною була б принципово нова політика щодо управлінських кадрів.
VII. Українська школа потребувала належного матеріально-технічного, фінансового, технологічного забезпечення.
VIII. Процес глобальної перебудови потребував: а) державних і суспільних зусиль для піднесення ролі освіти й підвищення статусу і матеріального становища педагогів; б) єдності зусиль з виховання поколінь демократично-правового громадянського суспільства з боку батьків, виховних і навчальних закладів усіх типів (на засадах філософії школи-родини); в) утвердження політики та філософії, згідно з якими всі виховні й навчальні заклади в Україні є українськими як за змістом, так і за формами життєдіяльності. У зв'язку з цим, інтегративними для всіх закладів і предметів виховання й навчання в системі Держстандарту мали стати українська мова (як державна мова, мова єднання всього суспільства) та українознавство (як наука пізнання України в системі всесвіту та самопізнання, творення життя та самотворення у світлі найвищих патріотично-гуманістичних ідеалів, у відповідності до історичної місії України й світового українства).
ІХ. Представники етно- і нацменшин мають усі права для задоволення своїх культурних потреб, адже вони всі є громадянами однієї країни, підлягають однаковим конституційним правам і обов'язкам, а тому на перший план мають ставити загальнонародні інтереси, закони, освітні орієнтири, бо це найефективніший шлях задоволення їхніх індивідуальних та етнонаціональних інтересів.
З урахуванням усього зазначеного, необхідно всебічно й об'єктивно проаналізувати:
1) реально існуючий стан української освіти співвідносно з вимогами й викликами ХХІ століття та особливостями розвитку й інтересами сучасної України;
2) прийняті державою та освітянськими з'їздами й органами управління концепційні та законодавчі документи, програми, рекомендації;
3) фахово проаналізувати зміст і спрямування Державного Стандарту освіти;
4) проаналізувати рівень професіоналізму, патріотизму, гуманізму, відповідності сучасним технологіям а) виховних і навчальних програм, підручників і посібників; б) системи набору, підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів; в) системи управління освітою, її зв'язку з державними, громадськими, культурно-мистецькими органами, закладами виховання й освіти зарубіжних країн; ґ) стану вивчення та пропаганди досвіду педагогів-новаторів та закладів реформаторського типу з боку АПН і керівних органів освіти; д) співпраці педагогічних закладів з батьками; е) міри впровадження в системи виховання й освіти інтегруючих предметів - української мови та українознавства, їх взаємозв'язку з усіма предметами системи освіти; є) міри участі учнів та студентів у виховному та навчальному процесах.
5) Вивчити й оцінити стан взаємозв'язку освіти із телебаченням, книговидавничою сферою, ЗМІ.
АНКЕТА
1. Ваше розуміння змісту поняття освіти.
2. Концепція і структура системи освіти.
3. Які з відомих концепцій освіти Ви вкладаєте в основу своєї роботи?
Ваше ставлення до концепції філософії освіти Інституту українознавства МОН, згідно з якою:
1) система освіти - це єдність виховання й навчання;
2) генеруючою основою є виховання, навчання є його опорною частиною;
3) основою освіти є народна й академічна (вітчизняна і зарубіжна) педагогіка;
4) освіта - це процес від колиски до кінця життя;
5) першими педагогами людини є батьки, а першою школою є родинна ("материнська");
6) особливе значення відіграє синтез теорії і практики, традиції і новизни;
7) мета освіти - розвинена дитина, основа школи - педагог;
8) успішною може бути лише та школа, в якій співпрацюють батьки, діти і педагоги, коли спочатку педагоги вчать дітей, а згодом і вчаться у них, коли освіта стає справою всього суспільства, політики держави;
9) в Україні є освітні заклади і педагоги світового рівня, однак в цілому українська система освіти в стані глибокої кризи: і методологічної, і фінансової, і технологічної, і стукрутно-управлінської, і кадрової та підручникової. Перебороти кризу можливо лише на шляху творення системи правової, демократичної, гуманістичної, національної освіти;
10) мета і зміст освіти визначають її форми та державний стандарт;
11) криза української освіти має системний характер і може бути переборена лише кардинальними заходами, відповідними викликам часу та пріоритетам української держави;
12) надати інноваційної сутності українській освіті може лише цілісна система виховання й навчання всіх ланок системи - від родинної до вищої школи, а її основою стануть інтегративні феномени - українська мова й українознавство.
4. Як Ви оцінюєте

 
 

Цікаве

Загрузка...