WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська мова у внутрішкільному правлінні - Реферат

Українська мова у внутрішкільному правлінні - Реферат

прогнозування розвитку освітньої системи.
Виходячи з визначення, моніторинг покликаний виконувати інформаційну, діагностичну, коригувальну та управлінську функції [5, 12].
Деякі автори намагаються класифікувати моніторинг. Так, А.М.Майоров виділяє такі групи моніторингу:
1. Інформаційний моніторинг: збір, накопичення, систематизація та можливе розповсюдження інформації. У свою чергу він поділяється на:
- базовий;
- проблемний;
- управлінський.
2. За засобами, що використовуються при проведенні моніторингу:
- педагогічний;
- соціологічний;
- психологічний:
- медичний та інші.
3. За ієрархією систем управління:
- шкільний;
- районний;
- обласний;
- державний.
4. За підставами експертизи:
- діагностичний;
- порівняльний.
5.За типом ефективності освітянської системи:
- моніторинг соціальної сфери;
- моніторинг навчальної сфери [6, 14].
У статті зробимо спробу проаналізувати результати анкетування керівників середніх навчальних закладів Дніпропетровської та Чернігівської області, виявити рівень володіння ними українською мовою як у професійній сфері, так і в повсякденному житті. Дослідження передбачало опитування керівників середніх навчальних закладів під час спільних районних та обласних нарад.
Відразу зазначимо, що на питання "мовний статус навчального закладу" 100% респондентів Чернігівщини відповіли"україномовний"; на відміну від цього на Дніпропетровщині 91% - "україномовний" і 9% - "російськомовний". Приємно говорити про те, що українська мова у навчальних закладах Чернігівщини функціонує як мова навчально-виховного процесу на 93%, на 76% - в середніх навчальних закладах Дніпропетровщини. Високий рівень функціонування української мови як ділової мови педагогічних рад та інших колегіальних форм в навчальних закладах Чернігівщини - 95%, натомість з невеликим відривом - 79% - Дніпропетровщина. Стан функціонування державної мови в навчальній літературі для учнів, на жаль, пригнічує, на Чернігівщині лише 29% опитаних повністю задовольняє, на Дніпропетровщині 50% респондентів більш задовольняє ніж не задовольняє, що порівняно краще з попередньою областю.
Результати відповідей респондентів на запитання: "дайте оцінку функціонуванню державної мови в художній літературі для учнів шкільного віку" Чернігівської та Дніпропетровської областей для порівняння унаочнені в діаграмах 1, 2 (див. PDF).
З даних діаграм ми бачимо такий стан функціонування української мови в художній літературі для учнів шкільного віку: 32% опитаних він повністю задовольняє, 7% - більш задовольняє, ніж не задовольняє, 44% - більш не задовольняє, ніж задовольняє, 12% - повністю не задовольняє, - це результати опитування керівників середніх навчальних закладів Чернігівської області. Якщо порівняти ці результати з даними діаграми 2, ми побачимо, що лише 13% респондентів повністю задовольняє стан функціонування державної мови в художній літературі для учнів шкільного віку, 39% - більш задовольняє, ніж не задовольняє, 36% - більш не задовольняє, 9% опитаних - повністю не задовольняє.
Результати відповідей на запитання про залежність поліпшення функціонування державної мови у навчальних закладах Дніпропетровщини та Чернігівщини відображені в діаграмах 3, 4 (див. PDF).
Порівнюючи дані діаграм 3, 4, ми бачимо, що 63% опитаних уважають залежність поліпшення функціонування державної мови у навчальних закладах від державної політики Чернігівщини, натомість 54% Дніпропетровщини, від самосвідомості особистості вважають 15% опитаних Чернігівщини, 29% - Дніпропетровської області; 20% Чернігівщини вважають, що від учителя, натомість так вважають лише 4% респондентів Дніпропетровської області.
Для керівників середніх навчальних закладів було запропоноване питання: чи потрібна підтримка українській мові як державної з боку держави? Представники обох областей дали майже 100% відповіді "звичайно потрібна".
Отже, в результаті проведених досліджень можемо зробити такі висновки: одним із головних завдань шкільної освіти є створення умов для успішного навчального середовища, яке передбачає засвоєння певного базового рівня знань та вироблення навичок, що сприятимуть соціалізації особистості. Посиленої уваги вимагає робота щодо розширення функціонування української мови у сфері освіти.
З метою удосконалення системи управління освітою у регіонах необхідно активізувати роботу щодо створення регіональних телекомунікаційних мереж, підключення відділів (управлінь) освіти місцевих органів виконавчої влади та самоврядування до мережі Інтернет.
Виховна робота має бути спрямована на становлення демократично орієнтованої, відповідальної, національне свідомої, моральної і самодостатньої особистості. При цьому особливої уваги потребує патріотичне та громадянське виховання, спрямованість на формування почуття поваги до державних символів, духовних і громадянських цінностей.
Література:
1. Сайт http://www.znz.edu-ua.net/storage/189.doc.
2. Сайт http://www/. mon.gov.ua./laws/Ukaz_Pr_347.doc.
3. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905 - 1920). - К., 1996. - С. 71, 77.
4. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О.Пустовіт, О.І.Скопненко, Г.М.Сюта, Т.В.Цимбалюк, - К., "Довіра". - 2000.
5. Зіняков Г.А. Яким ми бачимо наш педагогічний моніторинг? // Управління школою. - 2004. - №9(57). - с. 12.
6. Мишанська Л.Л., Позднякова Л.В. Впровадження шкільного моніторингу // Управління школою. - 2004. - № 9 (57). - с. 14.

 
 

Цікаве

Загрузка...