WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Суспільний статус Української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої - Реферат

Суспільний статус Української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої - Реферат

південь, освоюючи так звані слободи (землі, вільні від податків і чиншів на певний проміжок часу).
Це, своєю чергою, мало визначальний вплив на формування мови: "На відзисканих землях спостерігалася велика строкатість, оскільки серед поселенців були носії всіх можливих українських говірок, як південно-західних, так і північних, а поза тим - білоруської, польської та (нехай на меншу міру) багатьох інших мов, від татарської до німецької чи литовської. З взаємодії цих діалектів і мов, серед яких, утім, український елемент мав величезну перевагу, постали південно-східні говірки, що їхні прикмети, викшталтувані в 2-й пол. XVI ст. та в XVII ст., зазнали тільки незначних зміну XVIII - XIX ст." [74].
Розростання народного протесту переросло у національно-визвольну війну 1648 р., що також було суттєвою причиною змішування населення у козацькому котлі. Рух на схід іпівдень доповнився новими напрямками: назад на північ і захід. Зрештою, шестилітня війна, виснаживши дві сторони, призвела до втручання третьої сили - Московщини. Ця держава визнала автономію козацької України і взяла Лівобережну Україну під свій протекторат. Правобережна Україна після Андрусівського перемир'я 1667 р. залишилася під Польщею. Такі події уможливили розвиток простої мови на новій Гетьманщині, як часто називали козацьку державу. Просту мову широко використовували у документах центральної та місцевої влади. Українською провадили свої записи органи місцевого самоврядування та суди, хоча лише мізерна частина цього матеріалу потрапила у науковий обіг. Так українська стала офіційною у гетьманській державі, а відтак і дієвим засобом становлення літературної мови [75]. Однак престиж польської мови навіть на тих землях, де порушилися політичні зв'язки із Польщею, не був підірваний. Польську вживали як писемну навіть представники вищого православного духівництва, наприклад Л.Баранович. Не виходили з моди й полонізми у мові освічених верств суспільства [76].
Попри свій руйнівний характер, події ХVІ - ХVІІ ст. справили далекосяжний і благодійний вплив на розвиток мови, й у цьому зв'язку, насамперед, слід підкреслити її небачене доти поширення: коли спольщена частина людності (ляхи та недоляшки) була винищена фізично або вигнана з більшої частини українського мовного обширу, а та частина, що залишилася, геть покозачилася, у цих демократизованих умовах засяг української мови як розмовної знову розширився: нею говорили і гетьмани, і старшини, і козаки, і селяни [77]. Так мова вийшла на поверхню суспільного життя, аби, як зазначає О.Потебня, стати на чолі змагань у всіх його проявах. Повсякчасна небезпека, безлад розрух випродукували "мовну єдність в умовах роз'єднання, позірного браку суспільного зв'язку та занепаду культурного життя". Це яскравий приклад незбіжностей мовної і суспільної синусоїд розвитку, де мова заступає відсутність розпанаханої на частини української держави і стає символом її неподільності. Не менш важливим було постання південно-східного наріччя на розлогих новозаселених землях. А звідси - найважливіший парадоксальний висновок, на якому наголошує Ю.Шевельов: "Мовна єдність народу збереглася й посилилася скоріше не всупереч драматичним історичним подіям, а завдяки їм. Політична незалежність (чи боротьба за неї) зазнала краху, й культурний розвій загальмувався, проте мовна єдність зміцнилася" [78]. Ця мовна єдність стала зовнішньою капсулою-оберегом, під яким тривала подальша кривава історія. В Україні наступила Московська доба.
Література:
1. Чижевський Дмитро. Історія української літератури. - Тернопіль, 1994. - С. 213.
2. Чижевський Дмитро. Там само. - С. 216 - 217.
3. Девід А.Фрік. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання. // ЗНТШ. - Т. 224. - Львів, 1992. - С. 221.
4. Литовське-Руська держава (ХІІІ - ХVI вв.) // Енциклопедія українознавства. - Львів, 1994. - Т. 4. - С. 1304.
5. Полонська-Василенко Наталія. Історія України. - К., 1992. - Т. 1. - С. 311.
6. Полонська-Василенко Наталія. Там само. - С. 312.
7. Полонська-Василенко Наталія. Там само.
8. Мойсієнко В.М. Про національний статус "руської мови" в часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої // Мовознавство. - 2005. - № 1. - С. 82.
9. Толстой Н.И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского языка позднего периода (вторая половина XVI - XVII вв.) // Славянское языкознание. - М., 1963. - С. 245.
10. Толстой Н.И. Там само. - С. 242.
11. Українська поезія. Кінець XVI - початок XVII ст. Упорядники В.П.Колосова, В.І.Крекотень. - К.,1978. - С. 321.
12. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. - Харків, 2002. - С.499.
13. Шевельов Ю. Історична фонологія... Там само. - С. 499.
13. Шевельов Ю. Там само.
14. Цит. за Добосевич Уляна. Українська книжна мова другої половини XVI - середини XVII ст.: "non est inculta" // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - Випуск 34. - Частина II. - Львівський національний університет, 2004. - С. 32 - 33.
15. Цит. за Добосевич Уляна. Релігійне письменство... Там само. - С. 355.
16. Девід А. Фрік. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання // ЗНТШ. - Т. 224. - Львів,1992. - С. 212.
17. Чепіга Інна. Взаємодія української і церковнослов'янської мов XVI століття (на матеріалах перекладів Євангелія) //ЗНТШ. - Т. 229. - С. 286 - 287.
18. Чижевський Дмитро. Там само. - С. 221.
19. ДевідА.Фрік. Мелетій Смотрицький...Там само. - С. 212.
20. ДевідА.Фрік. Мелетій Смотрицький... Там само. - С. 217.
21. Девід А.Фрік. Там само. - С. 222.
22. Чепіга Інна. Взаємодія української... Там само. - С. 286.
23. Франко І. Наші коляди. Зібр. тв. у 50-ти т. - К., 1980. - Т. 28. - С. 12.
24. Огієнко Іван. Українська мова в Києво-Печерській Лаврі в XVII віці. - Львів, 1924. - С. 6 - 7.
25. Огієнко Іван. Там само. - С. 8.
26. Огієнко Іван. Там само. - С. 8.
27. Цит. за Гринчишин Дмитро. Четья 1489 року - видатна пам'ятка української мови // ЗНТШ. - Львів, 1995. - Т. 229. - С. 254.
28. Гринчишин Дмитро. Там само. - С. 254.
29. Добосевич Уляна. Релігійне письменство у формуванні української книжної мови XVI - першої половини XVII ст. // Християнство й українська мова. - Львів, 2000. - С. 356.
30. Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє - унікальна пам'ятка української мови // Пересопницьке Євангеліє 1556 - 1561. - К., 2001. - С. 18.
31. Чепіга І.П. Пересопницьке...Там само. - С. 19.
32. Шевельов Ю. Історична фонологія... Там само. - С. 500.
33. Возняк Михайло. Історія української літератури. У двох книгах. Книга перша. - Львів, 1992. - С. 300.
34. Огієнко І. Українська мова в Києво-Печерській Лаврі... Там само. - С.4.
35. Гринчишин Дмитро. Четья 1489 року... Там само. - С. 258; Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє ... Там само. - С. 53.

 
 

Цікаве

Загрузка...