WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - Реферат

Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - Реферат

сприяв підготовці і проведенню міжнародної науково-практичної конференції "Перспективы использования лекарственных грибов при решении медико-экологических проблем".
Він має 84 наукові роботи, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Лише за останні п'ять років опублікував 23 роботи, в тому числі 5 статей у зарубіжних і 4 статті в українських виданнях, 5 тез, є співавтором монографії "Культивирование съедобных и лекарственных грибов. Практические рекомендации".
Віктор Тарасович - відомий спеціаліст у галузі мікології. Його дослідження присвячені біологічним та еколого-фізіологічним особливостям термофільних мікроскопічних грибів, котрі відіграють значну роль у формуванні елективних компостів для промислового культивування шампіньйонів. Ним ізольовані і запатентовані активні штами грибів-термофілів, що значно поліпшують біологічну якість та фізико-хімічні властивості субстратів.
В. Білай є співавтором 2 монографій: "Культивирование съедобных грибов" (Урожай, 1992) і "Культивирование съедобных и лекарственных грибов. Практические рекомендации" (2004), 2 авторських свідоцтв, 7 методичних розробок та 26 статей з культивування їстівних грибів. Ці роботи присвячені вивченню особливостей росту міцелію та утворення плодових тіл шампіньйона, гливи та сіїтаке за рахунок трансформації лігноцелюлозних компонентів грибних субстратів термофільними мікроміцетами. На підставі фундаментальних теоретичних досліджень та практичних розробок, пов'язаних з вивченням мікробіологічних процесів, що відбуваються протягом ферментації грибних субстратів та розвитку шампіньйона, сіїтаке чи гливи, з'явились нові уявлення про зміну сукцесій мікроміцетів і бактерій. Встановлення видового складу мікроорганізмів, які відповідають за елективність грибних субстратів, дало змогу більш досконало керувати процесом їх ферментації. Вперше впроваджено використання мікроміцетів родів Сціталідіум і Гумікола як індикаторних видів високоякісних шампіньйонних компостів та бактерій роду Бацилюс - індикаторів елективності субстрату для вирощування гливи.
В. Білай брав участь у розробці нових технологій приготування посівного міцелію шампіньйона та гливи на різних носіях: зерні пшениці, вівса, жита та рослинних відходах сільського господарства.
Надія Юріївна Митропольська - біолог-мікробіолог, кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки - закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка в 1972 р. Працює у відділі мікології Інституту ботаніки НАН України з 1986 р. молодшим, з 1992 р. - науковим, з 1999 р. - старшим науковим співробітником.
Кандидатську дисертацію захистила у 1984 р., має 83 наукові праці, опублікувала 37 робіт, в тому числі 8 статей у зарубіжних виданнях, 1 статтю в журналі СНД, 7 статей в українських виданнях, 16 тез, 2 препринти, є співавтором монографії "Культивирование съедобных и лекарственных грибов. Практические рекомендации".
Сфера наукових інтересів - біологія і біотехнологічне використання вищих базидіальних грибів, а також створення сучасної бази даних по колекції культур вищих базидіоміцетів. Останні роботи присвячені дослідженням біології лікарських базидіальних макроміцетів.
У 2000-2004 рр. брала активну участь у проведенні семінарів "Школа грибоводів" та підготовці міжнародної науково-практичної конференції "Перспективы использования лекарственных грибов при решении медико-экологических проблем", була членом національного оргкомітету Міжнародної конференції "Perspectives of medicinal mushrooms in health care and nutrition in the 21-st century" (Київ, 2000).
Це відомий мікробіолог, знаний фахівець з проблем одержання, підтримування та збереження чистих культур вищих базидіоміцетів. В унікальній колекції культур шапинкових грибів, що одержала статус Національного надбання, вона досліджує біологічні особливості та фізіологію росту штамів шампіньйона, гливи, сіїтаке та інших цінних лікарських їстівних грибів. На основі нових одержаних відомостей про потреби шампіньйона, гливи та сіїтаке в біогенних елементах нею розроблені теоретичні підходи до створення елективних живильних середовищ для росту чистих культур цих видів грибів.
Н. Митропольська є співавтором 1 монографії, 1 препринта і 3 методичних розробок. Вона брала участь у розробці та апробації "Технології промислового виробництва їстівного гриба шампіньйона двоспорового", "Технології промислового виробництва їстівного гриба гливи звичайної", "Технології одержання посівного міцелію їстівних грибів". Є співавтором авторського свідоцтва "Питательная среда для выращивания соматических структур макроскопических грибов", 4 методичних розробок з культивування їстівних грибів, 21 статті, присвячених проблемам паспортизації культурїстівних грибів, особливостям фізіології росту штамів на твердих живильних середовищах та у глибинній культурі. Нею були запропоновані нові за складом живильні середовища, перспективні для вирощування рідкого інокулюму (посівного матеріалу), встановлено вплив умов культивування на хімічний склад міцелію та плодових тіл їстівних грибів.
Наталія Леонідівна Поєдинок - кандидат біологічних наук. Закінчила у 1978 р. Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю "Ботаніка", у 1981 р. - аспірантуру біологічного факультету при кафедрі нижчих рослин МДУ. З 1990 р. - старший науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
Головними напрямками наукової діяльності Наталії Леонідівни є вивчення екології, морфології, онтогенезу, фізіолого-біохімічних властивостей та біотехнологічного використання мікроміцетів та вищих базидіальних грибів; дослідження в галузі біотехнології вирощування грибів, селекція високопродуктивних штамів лікарських грибів з заданими характеристиками за допомогою різних генетичних методів; розробка методів ідентифікації колекційних штамів, методів виділення і ідентифікації моноспорових культур з наявних достовірно генетично різних штамів, що мають відомі властивості. Вона вивчає культурально-морфологічні та фізіологічні характеристики ізолятів, підбирає перспективні пари для їх наступного схрещення. Нею розроблені методи ідентифікації колекційних штамів лікарського гриба H. еrinaceus.
Вперше розроблено метод стимуляції пророщення базидіоспор та росту моноспорових культур (Деклараційний Патент України № 36013, Укрпатент 16.04.2001 р. бюл. №3. "Спосіб активації проростання спор вищого базидіального гриба Hericium erinaceus."). Розроблений Н. Поєдинок метод дозволить значно полегшити роботу з виділення моноспорових ізолятів при проведенні генетичних досліджень з вивченими грибами.
Вперше розроблені методи опромінення видимим світлом різної довжини хвилі різних видів вищих базидіальних грибів з використанням когерентних і некогерентних джерел світла, що забезпечують підвищення швидкості росту, врожаю і продукції біологічно активних речовин різними видами лікарських базидіоміцетів, які захищені 4 деклараційними патентами. Розроблені також методи активації росту і розвитку таких широковідомих на Україні грибів, як глива, печериця і сіїтаке. Вони пройшли успішну апробацію у промислових (агрокомбінат "Пуща-Водиця") і напівпромислових умовах. Усе це, безсумнівно, має велике практичне значення у промисловому грибівництві.
Н. Поєдинок встановила, що зелене і червоне світло у визначених режимах опромінення сприяє нагромадженню біомаси і синтезу экзополісахаридів при глибинному культивуванні лікарськими грибами Lentinus edodes, Ganoderma

 
 

Цікаве

Загрузка...