WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - Реферат

Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - Реферат

Сергіївна Бухало багато років є членом редколегії, заступником головного редактора "Українського ботанічного журналу". Вона - автор понад 200 наукових праць, в тому числі 9 монографій, 20 авторських свідоцтв та патентів СРСР, України, США. Понад 60 праць опубліковано нею в зарубіжних виданнях. А. Бухало - учасник багатьох міжнародних мікологічних конгресів та конференцій, багато уваги приділяє популяризації сучасних знань про гриби.
Ніна Анатоліївна Бісько - ґрунтознавець- агрохімік, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки - у 1972 році закінчила біолого-ґрунтознавчий факультет Московського Державного університету ім. М.В.Ломоносова.
Працює у відділі мікології Інституту ботаніки з 1976 р. молодшим, а з 1987 р. - старшим науковим співробітником, з 1999 р. - на посаді провідного наукового співробітника.
Кандидатську дисертацію захистила у 1975 р., докторську - в 1992 р. Має 172 наукові праці, є співавтором 8 авторських свідоцтв на винаходи. За останні п'ять років нею опубліковано 52 роботи, в тому числі 8 статей - у зарубіжних виданнях, 3 статті в журналах СНД, 3 статті - в українських виданнях, 30 тез. Н. Бісько є співавтором монографії "Культивирование съедобных и лекарственных грибов. Практические рекомендации".
Сфера наукових інтересів - біологія та біотехнологія культивованих вищих базидіальних грибів. Роботи останніх п'яти років присвячені вивченню фізіологічних, біохімічних та екологічних особливостей деяких видів вищих базидіоміцетів - Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Lentinus edodes, Ganoderma lucidum.
У 2000-2004 рр. неодноразово виступала з доповідями на семінарах "Школи грибоводів", була членом національного оргкомітету Міжнародної конференції "Perspectives of medicinal mushrooms in health care and nutrition in the 21-st century", брала участь у підготовці міжнародної науково-практичної конференції "Перспективы использования лекарственных грибов при решении медико-экологических проблем" та була редактором збірника її матеріалів, у розробці технічних умов на посівний міцелій та плодові тіла нових для грибівництва України видів їстівних лікарських грибів.
У 2000-2004 рр. Ніна Анатоліївна була відповідальним виконавцем теми "Біологічні властивості лікарських макроміцетів та шляхи біотехнологічного застосування окремих видів в Україні", а з 2005 р. є відповідальним виконавцем теми "Фізіолого-морфологічна характеристика лікарських макроміцетів та їх біосинтетична активність у культурі".
Входить до складу спеціалізованої Вченої ради в Інституті ботаніки, у 2002-2004 рр. була членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України.
Вона є одним із провідних учених у галузі дослідження і розробки наукових основ культивування вищих базидіальних грибів, у тому числі їстівних та лікарських, у замкнених екосистемах. Завдяки її розробкам ми маємо нове уявлення про біоценотичні зв'язки організму вирощуваного виду їстівного гриба та інших представників біоти, що формується в культиваційних камерах, компостах та покривному ґрунті. Н. Бісько обґрунтувала оригінальні підходи до селекції високоврожайних штамів їстівних грибів - об'єктів промислового вирощування. Вона також є співавтором 53 статей, присвячених проблемам селекції штамів шампіньйона та гливи й особливостям плодоношення гливи та сіїтаке на різних за складом рослинних субстратах.
Вперше нею було запропоновано й апробовано у виробництві схеми багатоступінчатої селекції високопродуктивних штамів їстівних грибів із застосуванням фізичних мутагенів. Вона брала активну участь у розробці та впровадженні технологій вирощування посівного міцелію їстівних грибів та виробництва плодових тіл шампіньйона двоспорового і гливи звичайної. Нею була удосконалена технологія інтенсивного культивування гливи за рахунок встановлення функціональної ролі мікрофлори субстратів як фактора селективності.
Ельвіра Федорівна Соломко - доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, старший науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. У 1963 р. закінчила фармацевтичний факультет Дніпропетровського державного медичного інституту. З 1976 р. працює в Інституті ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України на посаді старшого наукового співробітника відділу мікології. Вона є відомим фахівцем у галузі фізіології росту та розробки технологій культивування для промисловості необхідних мікроорганізмів та грибів. Нею проведено ряд принципово важливих досліджень щодо фундаментального наукового обґрунтування перспективних шляхів практичного використання глибинної культури вищих базидіоміцетів у окремих галузях біотехнології.
Пріоритетними є її дослідження в галузі теоретичної мікології, що стосуються кінетики та моделювання глибинного росту базидіоміцетів у штучній закритій системі. Вперше нею експериментально визначені найважливіші константи росту окремих видів базидіальних грибів, одержано великий обсяг нових даних щодо хімічного складу, біосинтезу вітамінів та окремих біологічно-активних метаболітів; оптимізовані параметри культивування та склад поживних середовищ, запропоновані оригінальні технологічні рішення. У складі авторського колективу у 1990 р. їй було присуджено звання лауреата Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.
У 1992р. Е. Соломко захистила докторську дисертацію за спеціальністю "Мікологія". Будучи відповідальним виконавцем бюджетної тематики ряду відомих та міжнародних грантів, брала участь у багатьох міжнародних конференціях, зокрема була одним із організаторів та генеральним секретарем 1-ї Міжнародної конференції, присвяченої лікарським грибам.
Вона має 148 наукових публікацій, включаючи 5 монографій і брошури, 11 авторських свідоцтв на винаходи та патент США.
Віктор Тарасович Білай - біолог-фізіолог, кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки - у 1978 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Працює у відділі мікології Інституту ботаніки з 1977 р. лаборантом, з 1978 р. - інженером, з 1987 р. - на посаді молодшого, а з 1994 - на посаді старшого наукового співробітника.
У 2000-2004 рр. В. Білай був відповідальним виконавцем теми "Біологічні властивості лікарських макроміцетів та шляхи біотехнологічного застосування окремих видів в Україні", з 2005 р. - відповідальний виконавець теми "Фізіолого-морфологічна характеристика лікарських макроміцетів та їх біосинтетична активність у культурі". У 2002-2003 рр. працював по гранту Університету "Підбір штамів та субстратів для вирощування їстівного гриба сіїтаке в умовах Ізраїлю" (м.Хайфа, Ізраїль).
В. Білай захистив кандидатську дисертацію на тему "Мікроміцети шампіньйонних компостів". Його наукові інтереси були сконцентровані на вивченні різних аспектів розвитку їстівних грибів, що культивуються (шампіньйона, гливи, сіїтаке) на різних субстратах, та їх взаємовідношенні з термофільними мікроміцетами. Він плідно працює в галузі культивування їстівних грибів, надає численні консультації і практичну допомогу грибоводам багатьох регіонів України, а також є засновником Міжнародного товариства "Mushroom biology and mushroom products" і входить до складу його керівництва.
У 2000-2004 рр. В. Білай брав активну участь у проведенні семінарів "Школа грибоводів", був членом національного оргкомітету Міжнародної конференції "Perspectives of medicinal mushrooms in health care and nutrition in the 21-st century" (Київ, 2000), активно

 
 

Цікаве

Загрузка...