WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - Реферат

Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - Реферат

АН УРСР, а з 1956 р. - старшим лаборантом відділу мікології Інституту ботаніки АН УРСР. У 1957 р. вступила до аспірантури цього відділу, який тоді очолював проф. С.Ф. Морочковський. Під його керівництвом Ася Сергіївна підготувала кандидатську дисертацію на тему "Мікофлора лісів середньої течії р. Ворскли", яку успішно захистила у 1962 р. До 1963 р. вона працювала у відділі мікології на посаді молодшого наукового співробітника, а з 1963 р. перейшла на роботу до відділу експериментальної мікології Інституту мікробіології та вірусології їм. Д.К. Заболотного АН УРСР, де працювала спочатку молодшим, а згодом старшим науковим співробітником. У 1967 р. їй було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника. В 1976 р. Ася Сергіївна повернулася до відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, і чверть віку її наукова та педагогічна діяльність пов'язана з цим центром фітобіології в Україні. Саме тут у 1986 р. вона захистила докторську дисертацію на тему "Вищі їстівні базидіоміцети у чистій культурі" [1,6].
Основні напрямки роботи А. Бухало - дослідження біорізноманітності, таксономії, екології, морфології, онтогенезу, фізіолого-біохімічних властивостей та біотехнологічного використання грибів. Перші мікологічні дослідження (1958-1960 рр.), узагальнені в її кандидатській дисертації, були присвячені дослідженню мікобіоти лісів у районі середньої течії р. Ворскли на Полтавщині. В результаті досліджень було виявлено понад 450 видів грибів з різних таксономічних груп, з яких понад 50 видів виявилися рідкісними або раніше невідомими на території України. Три види: Cercosporella myosotis ВuсhаІо, Kabatia cucubali Buchalo та Cercospora ficariae Buchalo описані як нові для науки. Особлива увага була приділена дослідженню видового складу та сезонній динаміці грибів у заповіднику "Парасоцьке".
У 1971-1974 рр. А. Бухало вперше почала досліджувати мікобіоту ґрунтів під посівами рису на півдні України. Було ізольовано та ідентифіковано 170 видів. Матеріали досліджень представлені в колективній монографії "Микромицеты почв" (1984) та інших публікаціях.
Протягом 1976-1978 рр. Ася Сергіївна Бухало проводила критико-систематичне дослідження гастроміцетальних грибів України. В результаті було складено систематичний список видів гастроміцетальних грибів України, який включає 101 вид.
У 1997 р. вона була ініціатором розпочатих міжнародним колективом науковців з України, Ізраїлю, Німеччини і США досліджень мікобіоти гіперсолоної водойми - Мертвого моря, яке до останнього часу вважалося позбавленим життя. Перші знахідки грибів у Мертвому морі стали сенсацією, про яку було повідомлено у престижних міжнародних журналах. Всього в Мертвому морі на сьогодні виявлено понад 50 видів міцеліальних грибів, переважно сумчастих та ліптоспорових. Досліджені екологічні та фізіолого-біохімічні характеристики культур грибів, ізольованих з цієї унікальної в екологічному плані водойми. Матеріали досліджень мікобіоти Мертвого моря увійшли до численних публікацій, зокрема монографії "Evolutionary Theory and Processes" (1999).
В останні три десятиріччя дослідження А. Бухало були зосереджені на фундаментальних аспектах біології вищих базидіальних грибів в умовах культури та створенні наукових основ біотехнологічного застосування грибів цієї групи, зокрема їстівних та лікарських. Нею запропоновані методи введення цих грибів у чисту культуру, прийоми культивування поверхневим та глибинним способами на агаризованих та рідких живильних середовищах, ідентифікації окремих видів шапинкових грибів у вегетативній стадії розвитку. Ці та інші нові методичні розробки вона опублікувала у колективній монографії "Методы экспериментальной микологии" (1978, 1982).
Особливо інтенсивного розвитку дослідження біології вищих базидіоміцетів у науковому доробку Асі Сергіївни набули в стінах Інституту ботаніки НАН України. Починаючи з 1976 р., вона активно створює наукові засади глибинного культивування шапинкових грибів з метою одержання харчових дієтичних добавок та біологічно активних речовин, розробляє принципи селекційного відбору продуцентів.
Велику увагу також приділяє електронно-мікроскопічним дослідженням структур вегетативного міцелію та їх значенню для оцінки таксономічного та фізіологічного статусу культур, контролю їх чистоти у біотехнологічному процесі.
За допомогою скануючої електронної мікроскопії Асею Сергіївною досліджено мікроструктуру вегетативного міцелію понад 100 видів, що відбито в численних публікаціях, включаючи чимало закордонних. Морфогенез культур широкого кола видів шапинкових грибів був досліджений на рідких середовищах у глибинній культурі в порівнянні з таким на агаризованих живильних середовищах. На основі виконаних досліджень була розроблена оригінальна програма скринінгу штамів їстівних шапинкових грибів - продуцентів біомаси посівного міцелію та біологічно активних речовин у глибинній культурі і селектовані штами, перспективні для біотехнологічного застосування. Результати багаторічних досліджень А. Бухало викладені в докторській дисертації "Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре" (1986 р.), одноіменній монографії (1988 р.) та численних публікаціях, авторських свідоцтвах.
Ася Сергіївна бере активну участь у розробці та виконанні проектів щодо широкомасштабного вирощування їстівних грибів. У 1981 р. у співавторстві з І.О. Дудкою та С.П. Вассером вона одержала премію НАН України ім. М.Г. Холодного за монографію "Промислове культивування їстівних грибів" та низку праць з цієї проблематики. За цикл робіт "Створення наукових основ глибинного культивування їстівних базидіальних грибів і розробка способу одержання цінного харчового продукту" у складі колективу авторів була удостоєна звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1990).
А. Бухало є автором вітчизняних штамів-продуцентів біомаси і біологічно активнихречовин, способів та живильних середовищ для їх культивування та інших розробок, які захищені авторськими свідоцтвами СРСР, патентами України, США.
В останнє десятиріччя А. Бухало з колективом співробітників розпочала широкі цілеспрямовані дослідження шапинкових грибів, що мають лікувальні властивості, з метою їх біотехнологічного застосування для одержання плодових тіл, лікувально-профілактичних дієтичних добавок, фармакологічних препаратів тощо. Цей перспективний напрямок здобув підтримку з боку окремих міжнародних організацій, а також Міністерства освіти і науки України у вигляді грантів на фундаментальні та прикладні дослідження.
Значним внеском Асі Сергіївни в забезпечення сучасних і майбутніх мікологічних і біотехнологічних досліджень вищих базидіоміцетів є створення унікальної в Україні і однієї з найбільших в європейському регіоні колекцій шапинкових грибів, котра отримала статус Національного надбання України і має державну підтримку. На сьогодні Ася Сергіївна є куратором колекції, в якій налічується понад 800 штамів з 200 видів вищих базидіоміцетів. У ній зберігається генофонд рідкісних та зникаючих видів, а також багато цінних видів їстівних та лікарських грибів, що промислово культивуються у світі та застосовуються в народній і традиційній медицині тощо. В 2001 р. вона як куратор підготувала й видала новий каталог культур, що зберігаються в колекції. А. Бухало брала участь у численних мікологічних експедиціях на території України, Далекого Сходу, Середньої Азії, Сибіру, Ізраїлю тощо, завдяки яким зібрано цінний матеріал і одержано нові культури дикорослих грибів, що поповнили колекцію [1,9].
Ася

 
 

Цікаве

Загрузка...