WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Проблеми, які виникають під час викладання української мови в школах з угорською мовою навчання - Реферат

Проблеми, які виникають під час викладання української мови в школах з угорською мовою навчання - Реферат


Реферат
на тему:
Проблеми, які виникають під час викладання української мови в школах з угорською мовою навчання
Освіта - основа розвитку особистості і держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, наукової та культурної життєдіяльності суспільства. Саме тому, незалежно від національності, всі громадяни України повинні мати право здобути якісну освіту. Мережа навчальних
закладів має задовольняти освітні потреби кожної людини відповідно до її інтересів та здібностей. З огляду на це, особливої ваги набуває питання обов'язкового володіння громадянами України державною мовою.
:Мова й освіта (угор.) Використання державної мови у професійній діяльності та повсякденному спілкуванні представниками національних меншин, інтенсивність мовних контактів та взаємовпливів значною мірою залежать від мови освіти. У нашій державі, крім шкіл з українською мовою навчання, функціонують освітні заклади, викладання в яких ведеться російською, угорською, румунською, кримськотатарською, молдовською, польською та іншими мовами. В усіх цих школах українська мова вивчається як державна. Вона є обов'язковим компонентом базового змісту освіти національних меншин в Україні, окремим навчальним курсом.
Проблема методики викладання української мови як нерідної привертала увагу і науковців, і педагогів-практиків, і письменників, і громадських діячів. Свідченням цього є численні наукові праці, методичні розробки, програми, підручники (серед авторів, зокрема, К.Повхан, Ж.Кошкіна, С.Черничко, Н.Гуйванюк, П.Чучка, Ю.Герцог, Г.Даниш, О.Пінзеник та ін.). Проте зміна суспільних реалій, освітніх орієнтирів ставить нові завдання перед учителями-словесниками. Дослідити, які труднощі виникають при навчанні державної мови у регіонах, де компактно проживають угорці, і які можливі шляхи поліпшення ситуації, ставили собі за мету співробітники НДІ українознавства МОН України під час роботи курсів підвищення кваліфікації у Закарпатському угорському педагогічному інституті імені Ференца Ракоці II. З огляду на це, в межах підготовки до Міжнародного конгресу "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі" було проведено соціолінгвістичний моніторинг серед слухачів курсів (учителів української мови і літератури). Результати опитування дали змогу зробити певні узагальнення.
Вдамося до ретроспекції. У 1944 р. сучасна територія Закарпаття потрапила до складу СРСР. Як слушно зазначає С. Черничко [1], зміна влади і політичних умов вплинули і на характер мовних контактів. Наприклад, за радянських часів у школах з угорською мовою навчання не викладали українську мову, лише російську. Це призвело до того, що частина угорського населення, яка проживає компактно, зовсім не мала змоги оволодіти українською мовою, тільки російською. А радянська влада з метою русифікації надавала всі переваги для функціонування російської мови в різних сферах життєдіяльності суспільства.
Після проголошення незалежності України державну мову вивчають в усіх школах Закарпаття, зокрема і в школах з угорською мовою навчання. Молоде покоління угорського населення області (яке вивчало українську мову у школі), володіє нею значно краще, ніж середнє і старше покоління.
Ж.О.Кошкіна [2], головний спеціаліст управління змісту освіти МОН України, підкреслює, що новим типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин передбачено вивчення мов національних меншин в інваріантній складовій з 1 по 12 класи. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою мови національних меншин можуть вивчатися як предмет або факультативне за рахунок варіативної складової навчального плану. Вибір навчального плану, за яким буде відбуватися навчання, як і вибір відповідної мови (румунської, угорської, російської, польської та ін.) належить батькам та учням.
Програму "Українська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання підготували П.П.Чучка, Ю.В.Герцог, Г.П.Даниш, О.М.Пінзеник та ін. Нові навчальні програми з мов національних меншин укладено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій до мовної освіти. Ці програми спрямовані на реалізацію сучасних підходів до мовної освіти і передбачають глибокі зміни усієї системи оволодіння мовою відповідно до геополітичної та мовної ситуації, нових пріоритетів, критеріїв, ціннісних орієнтацій, перспектив суспільного розвитку. Як зазначається в нормативних документах МОН України, головною при цьому стає орієнтація на задоволення потреб і культурних запитів особистості, пов'язаних із практичною діяльністю, духовним життям, комунікативними інтересами.
Серед принципів, на яких базуються новостворені навчальні програми, можна виокремити практичну спрямованість та комунікативну орієнтацію навчання; взаємопов'язаний розвиток усіх видів мовної діяльності; відбір і структурування навчального матеріалу відповідно до вимог мовознавства з урахуванням функціонального підходу, а також специфіки оволодіння українською та рідною мовами.
Вивчення державної мови в школах національних меншин починається з першого класу. На цей час діти вже володіють рідною мовою: мають певний словниковий запас, уміють висловлювати свої думки. У процесі засвоєння другої мови у свідомості учнів починають співіснувати дві мови, між якими встановлюються певні контакти. Перенесення умінь і навичок оперування рідною мовою на мову, що вивчається, є складовою людської психіки, цей механізм дозволяє людині використати в своїй діяльності те, чим вона вже оволоділа. К.Повхан у праці "Актуальні проблеми навчання державної мови в школах з національними мовами викладання" [3, 87] підкреслює, що, на жаль, це психологічне явище поки що ігнорується укладачами програм, авторами підручників з державної мови для

 
 

Цікаве

Загрузка...