WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Правове врегулювання статусу української мови (діахронічний аспект) - Реферат

Правове врегулювання статусу української мови (діахронічний аспект) - Реферат

матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача і право виступати в суді рідною мовою".
Цікавим і з лінгвістичного, і з юридичного погляду є факт існування спеціального закону, датованого 1919 р., який упорядковував функціонування мов на українських землях, щоправда, на обмеженому просторі. Йдеться про Закон Західноукраїнської Республіки про мови на її території від 15 лютого 1919 р. Повна офіційна назва цього документа - Закон з дня 15 лютого 1919 р. про уживання мови у внутрішнім і внішнім урядованю державних властей і урядів, публічних інституцій і державних підприємств на Західній області Української Народної Республіки. У ньому за українською мовою офіційно закріплено статус державної. Традиційно для України початку ХХ ст. як для багатонаціональної держави, народ якої завжди характеризувався етнічною толерантністю, документ визнає право представників законно визнаних національних меншин користуватися рідною мовою в усіх сферах життя. Закон невеликий за обсягом і цікавий змістом, тому він заслуговує на те, аби бути наведеним повністю:
Українська Національна Рада постановила:
§ 1. Державною мовою на Західній області Української Народної Республіки є мова українська.
§ 2. Цю мову вживають у внутрішнім і внішнім урядованню всі державні власті і уряди, публічні інституції і державні підприємства.
§ 3. Законно признаним національним меншостям полишається свободу уживання як усно так і в письмах їх матірної мови в урядових зносинах з державними властями і урядами, публічними інституціями і державними підприємствами.
§ 4. Закон цей обов'язує з днем його оповіщення.
За Виділ Української Національної Ради:
Д-р Горбачевський, в. р., Д-р Петрушевич, в. р.
Інший нормативний акт, який вже майже 16 років урегульовує особливості функціонування мов в Україні, - Закон "Про мови в Українській РСР" - введено в дію Постановою Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки за № 8313-11 від 28.10.1989. Про передумови ухвалення Закону так писала З.Т. Франко: "Потреба в державному статусі української мови в республіці була викликана складною мовною ситуацією, передусім звуженням сфери її функціонування у 30 - 80-і рр. Питання про державний статус української мови було порушено діячами культури, зокрема письменниками на зборах, пленумах і з'їзді СПУ. На установчих зборах Товариства української мови ім. Т. Шевченка 9 - 10.ІІ 1989 (з жовтня 1991 - Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка) схвалено проект Закону, що його згодом доопрацювала робоча група ВР УРСР. Проект документа було опубліковано 5.IX 1989 для всенародного обговорення" [40].
Разом із Законом прийнято постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР", де зазначено "термін реалізації тих чи тих статей. Закон уведено в дію з 01.01.1990, однак 12 його статей, які стосуються, передусім, регіональних особливостей, передбачено запровадити протягом 3 - 5 років, а 6 - упродовж 5 - 10 років (до 2000). Основні положення Закону знайшли відображення в ст. 10 Конституції України. Після закінчення терміну реалізації Закону можна констатувати певне розширення поля суспільного функціонування української мови як державної, зокрема у сферах дошкільного виховання, шкільної освіти, діловодства, державних органів і громадських організацій тощо" [41].
Незважаючи на недосконалість чинного Закону "Про мови", варто наголосити на тому, що розробляли й ухвалювали його у час романтичного піднесення національної ідеї, тому, порівняно з відповідними радянськими ухвалами, цей документ є досить прогресивним щодо становлення української мови як державної, а також щодо забезпечення її безперешкодного функціонування у правочинстві та суспільному житті в цілому. На основі саме його постулатів було розроблено 10 статтю Конституції України, багато інших документів, завдяки чому українська мова дедалі частіше звучить із вуст молоді, державних службовців.
Із проголошенням незалежності України мовне питання набуло надзвичайної актуальності. Проте, незважаючи на запеклі баталії політиків навколо функціонування мов в Україні, українська мова надалі залишається на периферії політичного та громадського життя, особливо у східних та південних регіонах. До такої невизначеності призводить недосконалість чинного законодавства, покликаного врегульовувати мовні проблеми.
Література:
1. Голев Н.Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении. - "Юрислингвистика - 5: Юридические аспекты языка и лингвистические аспекты права" - Ел. ресурс: .
2. Васильченко В., Доценко О. Юридично-ділова писемність Київської Русі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2003. - № 3. - С. 253 - 258.
3. Яковлів А. Українське право: Історичний нарис // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. - К., 1993 - Ел. ресурс: .
4. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2004. - С. 139.
5. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2001. - 440 с. - Ел. ресурс: .
6. Там само.
7. Яковлів А. Українське право: Історичний нарис // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. - К., 1993 - Ел. ресурс: .
8. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2001. - 440 с. - Ел. ресурс: .
9. Там само.
10. Паньонко Ігор. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVІ ст. - 1775 p.) - Ел. ресурс: .
11. Андреєв Д. Принципи судочинства військової демократії в Запорізькій Січі. - Ел. ресурс: .
12. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2001. - 440 с. - Ел. ресурс: .
13. Яковлів А. Українське право: Історичний нарис // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. - К., 1993 - Ел. ресурс: .
14. Там само.
15. Там само .
16. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2001. - 440 с. - Ел. ресурс: .
17. Там само.
18. Там само.
19. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарисута приміт. М. С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2001. - 440 с. - Ел. ресурс: .
20. Прадід Ю.Ф. Вступ до юридичної лінгвістики: Навчальний посібник. - Сімферополь: Доля, 2002. - С. 44 - 45.
21. Там само. - С. 45.
22. Перша відозва Центральної ради (9 березня 1917 р.) // Українська Центральна рада: Документи і матеріали: у 2 т. - К.: Наукова думка, 1996. - Т. 1. - С. 38.

 
 

Цікаве

Загрузка...