WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Польське питання та проблема статусу українських територій у 1917 – 18 рр. - Реферат

Польське питання та проблема статусу українських територій у 1917 – 18 рр. - Реферат

котрими так чи інакше де-факто ставали радянські республіки, а й у своїх стосунках із Польщею. Не дарма держави Антанти остерігалася можливості закладення вРизькому договорі статті про зміну західного польського кордону на користь Німеччини [18, 224]. Рапалльський договір остаточно ліквідував дію договорів про поділи Польщі та можливості для Німеччини спиратися на них у перегляді формату стосунків із Радянською Росією та Польщею, але закладав основи нового формату міждержавних стосунків у Центральній Європі. Крім того, Рапалльський договір визначав і Радянську Росії, а згодом і СРСР в якості правонаступника Російської імперії (!!!). Але така позиція ускладнювала можливість для Польщі повернути собі юрисдикцію на території до її поділів так як Рапалльський договір 1922 р. фактично підтверджував взаємне визнання Німеччини та РСФРР, а з розповсюдженням цього договору на інші республіки, й СРСР, у наявних кордонах (Стаття 4 цього договору містила позицію про режим взаємного сприяння громадянам СРСР та Німеччини на територіях цих держав, а це є автоматичним взаємним визнанням територіальних меж одна одної цими державами) [22, 480]. Крім того, до створення СРСР існування УСРР із невизначеною територіальною юрисдикцією сприяло збереженню в дії договорів котрі визначили поділи Польщі.
Отже, відновлення польської державності постійно перепліталося з українськими державотворчими процесами, бо основною проблемою польського державотворення була ліквідація дії угод про поділи Польщі та рішення Віденського конгресу 1815 р. Ці міжнародно-правові акти стосувалися як польських так і українських територій. Відповідно, й участь в українських державотворчих процесах основних держав - підписантів рішення Віденського конгресу у польському питанні, Німеччини, Росії та Австро-Угорщини, була вирішальною, а їхні протиріччя в 1917 - 18 рр. дозволили здійснитися українській державності. Але польське питання постійно стояло на заваді українських державотворчих процесів. Тому необхідність у подальшому дослідженні участі відновленої у 1916 - 1918 рр. Польщі в процесі українського державотворення та, особливо, його політико-правових підвалин, а також міжнародно-правових основ України в якості державно-політичного утворення.
Література:
1. Телеграмма полковника Хауза президенту. Париж, 29 октября 1918 г. // Архив полковника Хауза. - У 2 тт. - Т. 2. - М., 2004. - 744 с.
2. Бодуэн-де-Картенэ И. Проект основных положений для ришения польскаго вопроса. - С. - Петербург, 1906. - 16 с.
3. Воззвание Временного правительства к польському народу с обещанием создать польское государство после решения этого вопроса Учредительным собранием. Петроград, 16(29) марта, 1917 г. // Документы и материалы по истории советско-польских отношений. - Т. 1. - М., 1963. - 548 с.
4. Гессен С. Окраинные государства. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. - Ленинград, 1925.
5. Декларация польского Временного государственного совета в связи с воззванием Временного правительства России от 16(29) марта 1917 г. Варшава, 6 апреля, 1917 г. // Там само.
6. Деникин А. Кто спас советскую власть от гибели // Деникин А.И., фон Лампе А.А. Трагедия белой армии. - М., 1991. - 32 с.
7. Доклад Э. Квиринга Наркоминодел Раковскому, наркоминодел Чичерину. 6.ХІІ.1920 №5 // ЦДАВО України. - Ф. Р. - 4 сч. - Опис 1с. - Спр. 14. - Арк. 11 - 12.
8. Донесение представителя МИД Австо-Венгрии в Варшаве С. Угрона министру иностранных дел Авсро-Венгрии О.Чернину о политическом положении в Польще. Варшава, 25 мая, 1917 г. // Там само.
9. Драгомановъ М.П. Историческая Польша и Великорусская демократія. - Кіевъ, 1917. - 145 с.
10. Запись заседания государственного министерства Пруссии (правительства Пруссии). Берлин, 8 декабря 1917 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. - У 2 тт. - Т. 1. - М., 1968.
11. Запись совещания кайзера Вильгельма ІІ с представителями имперского правительства и Верховного главнокомандования в Гамбурге. 13 февраля 1918 г. // Там само.
12. Інформація про проведення українських військових з'їздів на Південно-Західному фронті. 27.09 - 10.10.1917 р. // Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 р. Документи і матеріали. - К., 2003. - 1024 с.
13. Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918 - 1923 рр. Проблеми взаємовідносин. - К., 1998.
14. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917 - 1921. - К., 2003. - 608 с.
15. Меморандумы УНР к Генуэзской конференции и Лиге Наций // ЦДАВО України. - Ф. Р. - 4 сч. - Опис 1с. - Спр. 598. - Арк. 1 - 2.
16. Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны, и РСФСР - с другой. 9 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. - Т. 1. - М., 1968. - 758 с.
17. Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны, и Украинской Народной Республикой - с другой. 9 февраля 1918 г. // Там само.
18. Письмо председателя советской делегации в Лондоне в редакцию "Юманите" с опровержением слухов о включении в условия Советско-Польского мирного договора статьи в пользу Германии. Париж, 16 августа 1920 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. - Т. 2. - М., 1971. - 562 с.
19. Письмо представителя Польского совета межпартийного объединения Ю.Велёвейского члену этого совета С. Грабовскому о политической деятельности польских национал-демократов на Украине. Киев, ноября 26 (декабря 9), 1917 г. // Документы и материалы по истории советско-польских отношений. - Т. 1. - М., 1963. - 548 с.
20. Постановление ВЦИК об аннулировании Брест-Литовского договора. 13 ноября 1918 г. // Документы внешней политики СССР. - У 16 тт. - Т. 1. - М., 1957. - 772 с.
21. Протокол переговоров в имперской канцелярии между представителями Германии и Австро-Венгрии. Берлин, 5 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. - У 2 тт. - Т. 1. - М., 1968.
22. Рапалльский договор между РСФСР и Германией. Рапалло, 16 апреля 1922 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. - Т. 2. - М., 1971. - 562 с.
23. Россія и союзники. Обмен нотами между Союзными державами и Верховнымъ Правителем Россіи адмираломъ Колчакомъ. - К., 1919. - 10 с.
24. Телеграмма статс-секретаря ведомства иностранных дел (Кюльмана. - Авт.) ведомству иностранных дел. Восточный фронт, 21 декабря 1917 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. - Т. 1. - М., 1968. - 758 с.
25. Телеграмма статс-секретаря відомства иностранных дел (Кюльмана. - Авт.) рейхсканцлеру. Восточный фронт, 1 февраля 1918 г. // Там само.

 
 

Цікаве

Загрузка...