WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → «Народ без ідеї, що храм без бога». Національна ідея як українознавча проблема - Реферат

«Народ без ідеї, що храм без бога». Національна ідея як українознавча проблема - Реферат

раз у її історичнім житті всміхнеться хоч трохи повна горожанська і політична свобода" [ 16,404- 405, 409]. Із здобуттям державної незалежності України така доба настала, коли потрібні не стільки гасла й революційні фрази, скільки повсякденна копітка праця в ім'я України.
Розглядаючи питання національної гордості, патріотизму, національної свідомості, важливо наголосити на їх тісному зв'язку і взаємообумовленості з національною ідеєю. Як зазначають П.Ситник та А.Дербак, національна свідомість є таким компонентом загальної свідомості, який віддзеркалює здатність людей на особовому і суспільному рівні ідентифікувати себе з нацією, сприймати і відстоювати її інтереси й цілі, а значить і національну ідею [ 17, 6-7]. Людина, яка свідомо зробила свій вибір на користь національної ідеї, прониклась нею, осмислила її перспективні і поточні цілі, долучилася до їх практичного втілення, може розглядатися як національно свідома. Величезна роль у формуванні національної свідомості належить науці, насамперед українознавству, яке має вивчатися в усіх закладах освіти, незалежно від мови викладання. При цьому маємо враховувати, що українське суспільство поліетнічне, в якому досить вагомий компонент не українців: росіян, білорусів, кримських татар, поляків, угорців, євреїв та представників інших етносів. Деякі зних мало знають про Україну, не послуговуються українською мовою, надто заполітизовані, залишаються в полоні стереотипів радянського "інтернаціоналізму", небеззастережно сприймають українську національну ідею та її реалізацію, особливо у східних регіонах та в Криму. За таких умов дуже важливо, з одного боку, давати відсіч силам, які свідомо намагаються розпалювати міжнаціональну ворожнечу, зневажливо ставляться до національних прав українців, дискримінують їх, а з іншого - необхідно забезпечувати толерантність у трактуванні національної ідеї, сприяти міжнаціональному миру, утвердженню міжетнічної злагоди, інтеграції неукраїнців в українське суспільство. Як засвідчують соціологічні дослідження, переважна більшість громадян України незалежно від свого етнічного походження люблять її і вважають своєю Батьківщиною, а тому й вони покликані на кожному кроці давати відсіч підступним спробам, за словами В.Базилевського, "розукраїнити Україну".
Підсумовуючи сказане, варто ще раз наголосити, що українська національна ідея - це символ нації, проект її майбутнього. Вона невіддільна від етногенезу і націєтворення українців, потужний засіб їх консолідації та самоствердження. Як предмет наукового пізнання, вона носить комплексний характер, має своє минуле, сучасне і майбутнє, виступає як система і цілісність у часовому і просторовому вимірах, а тому може бути всебічно осягнута і ґрунтовно досліджена з позицій українознавства як інтегрованої системи знань про Україну й українство. За визначенням П.Кононенка, головними концентрами цієї системи виступають: Україна - етнос; Україна - природа (екологія); Україна - мова; Україна - нація, держава; Україна - культура; Україна в міжнародних відносинах; Україна - ментальність, доля; Україна і українство - історична місія [ 1, 352 ]. Системний погляд на національну ідею через призму цілісності цих концентрів плідно реалізує своїми дослідженнями творчий колектив Науково-дослідного інституту українознавства, очолюваний Петром Петровичем Кононенком. Численні наукові доповіді академіка, його праці з українознавства, в тому числі недавно оприлюднена монографія "Національна ідея, нація, націоналізм", не тільки помітно збагатили знання з історії формування національної ідеї, її суті, змісту, функцій та історичної місії, але й започаткували принципово новий, системний підхід до її дослідження. Багаторічна і самовіддана науково-педагогічна праця та громадсько-політична діяльність П.Кононенка, його патріотичне подвижництво - блискучий взірець чесного служіння Україні, українській національній ідеї, приклад невтомного втілення її у життя.
Література:
1. Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм. - К.,2005.
2. Кононенко П.П. Українознавство.- К.,1994; 1996; Кононенко П.П. Свою Україну любіть. - К., 1996; Кононенко П., Кононенко Т. Український етнос: генеза і перспективи.- Обухів, 2003.
3. Черненко А.М. Українська національна ідея. - Дніпропетровськ,1994; Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення.- К.,1997; Фартушний А. Українська національна ідея: генеза та сутність.- Львів, 1998; Лук'яненко Л. Національна ідея і національна воля.- К.,2003; Григорчак І. Національна ідея в розбудові громадянського суспільства // Українознавство.- 2004.- Ч.1-2; Павличко Д. Українська національна ідея. - К., 2004.
4. Токар Л. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації.- Українознавство.- 2002.- Ч. 4; його ж. Національна ідея в самопізнанні й самотворенні народу // Урядовий кур'єр, 2002, 7 лист.; Філіпчук Г., Чижевський Б. Українська національна ідея - основа стратегії розвитку держави і громадянського суспільства.- Українознавство.- 2003.- Ч. 1 та ін.
5. Калакура Я. Національна ідея очима українознавця.- Українознавство.- 2004. - Ч. 1-2; його ж. Українська історична думка на тлі національної ідеї // Микола Плав'юк.Україна - життя моє.- Т.3.- К.,2002.
6. Сміт Е.Д. Національна ідентичність.- К.,1996.
7. Лук'яненко Л. Національна ідея: історико-гносеологічний підхід, поняття національної ідеї //Микола Плвюк. Україна - життя моє. Т.3.- 375-378.
8. Токар Л. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації// Українознавство. -2002.- Ч.4.
9. Свідзинський А. Українська національна ідея та шляхи її втілення// Світоглядні й ідейні засади українського націоналізму. - К.,1997.
10. Кресіна І. Українська національна ідея // Український соціум: соціально-політичні виміри. - К.,2005.- С.102-104.
11. Багряний І.Національна ідея і націоналізм//Багряний І.Публіцистика. Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе.- К.,1996.
12. Кресіна І. Радикально-націоналістична концепція української ідеї //Микола Плав'юк. Україна - життя моє.- Т.3. - К.,2002.- С.342-364.
13. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст.- . К.,1993.
14. Ожеван М. Українська національна ідея та культурополітика наздоганяння модернізації // Ї, 2000.-№ 18.- С.51-60.
15. Олійник М. Йосиф Сліпий і питання українського патріархату у ХХ ст. - Івано-Франківськ, 2005.
16. Франко І.Я. Одвертий лист до Галицької української молоджежі// Франко І.Я. Зібрання творів у 50 тт. - Т. 45.- К.,1986. - С.401- 409.
17. Ситник П.К., Дербак А.П. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні.- К.2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...