WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Лінгвоцид як предмет українознавства - Реферат

Лінгвоцид як предмет українознавства - Реферат

істиною, а вигодою. Тому представники народів, які панували над українцями в минулому і хотіли б зберегти чи відновити цей статус у майбутньому, дивляться на Україну не зовсім так, як українці. Об'єктивність пізнання потребує розгляду лінгвоциду не лише з позиції його жертви, але й тих, хто здійснював його. Потрібне з'ясування позицій політиків, громадських діячів і вчених в Україні, які заперечують або замовчують факти геноциду, етноциду, лінгвоциду щодо українців, які борців за свободу України вважають за її ворогів, гноблення і приниження трактують як братню допомогу і дружбу народів. З огляду на все це, встановлення істини має принципово важливе значення. Дослідження лінгвоциду, його причин, напрямків, методів, аспектів, а особливо наслідків має провадитися за всіма параметрами.
В Україні плідно працює Асоціація дослідників голодоморів. Оскільки лінгвоцид приніс українству не меншу шкоду, ніж геноцид, то на часі інституціювати і його дослідження - у вигляді наукового центру чи бодай кабінету в системі НДІ українознавства. Актуальність інституціювання посилюється тим, що лінгвоцид продовжується як щодо мови корінного народу України, так і щодо мов національних меншин, які не мають підтримки материкових ареалів (напр., білоруська мова) або ж не мають таких ареалів (напр., караїмська).
Нині набуває втілення ідея створення Інституту національної пам'яті України. Сподіваємось, у його діяльності буде сторінка під назвою "Лінгвоцид". Без історичної пам'яті не може бути національної гідності, якої так бракує багатьом українцям, та повновартісної національної (само)свідомості, а без цього нація не може мати майбутнього. Волею Господа чи природним ходом розвитку світу одна з частинок людства є українською спільнотою. Це означає, що за свою українськість ми несемо відповідальність не лише перед пам'яттю минулих поколінь, а й перед Богом і перед людством. Будучи впродовж століть під пресом поневолювачів, але ніколи не втрачаючи надії на самостійне національно-державне життя, українці перебували вумовах, коли доводилося боротися за мале в ім'я великого, за просте в ім'я шляхетного: носити вишиванку, співати свої пісні, прибирати хату рушниками, захищати літеру ґ тощо. Тепер, у незалежній державі, час, не забуваючи про мале, перейти до великого.
Література:
1. Программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий на 1985 - 2005 гг. по Украинской ССР. Развитие языкознания". - К., 1982. Проект вийшов російською мовою і під грифом "Для служебного пользования".
2. Мала енциклопедія етнодержавознавства // НАМ України: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.)та ін. - К.: Довіра; Генеза, 1996; Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - К.: Ґенеза, 1997;"Українська мова". Енциклопедія. / Ред.: Русанівський В.М., Тараненко 0.0. (співголови),М.П.Зяблюк та ін. - К. "Укр. енцикл.", 2000.
3. УСЕ Універсальний словник-довідник / Гол.ред. ради чл.-кор. НАНУ М.Попович. - К.: "Ірина",1999; Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / Вид.друге, виправлене. - К.: "Аконіт", 2001; Великий тлумачний словник сучасної української мови (з доп. і допов.) / Уклад.і голов.ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: ФТФ "Перун", 2005.
4. Політична історія України. XX століття: У 6 т. / Ред.кол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. - К.: Генеза,2002 - 2003.
5. Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. - К.: Генеза, 2004. - С. 409 - 486.
6. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. Вид. третє, доп. - Дрогобич: "Відродження", 1992. Розділ "Лінгвоцид" - С.18 - 45.
7. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. Вид. четверте, доп. - Дрогобич: "Відродження", 2004. Розділ "Лінгвоцид" - С.21 - 70.
8. Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. Вид. п'яте, випр., доп. - Камянець-Подільський: Абетка, 2003. Розділ"Лінгвоцид" - С. 5 - 33.
9. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - Розділ "Геноцид - етноцид - лінгвоцид" - С. 187 - 198.
10. Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд. Л.Масенко та ін. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2005.
11. Maurin K. Matematyka jako jkzyk i sztyka // Nauka - religia - dzeje. - Rzym, 1981. - S. 36
12. Bollnnow O. Sprache und Erziehung. - Dujsburg, 1975. Цит. за: Anusiewicz J. Lingwistika kulturowa. - Wrociaw, 1995. - S. 72.
13. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність(від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). - Львів: Літопис, 2002; Він же. Шкіц до інтегральної етнокультурології (Неофункціональне бачення культури). - Дрогобич: Коло, 2005; Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. - К., 2005. - С.83 і наст.
14. Докладніше див. у вказаних книжках автора.
15. Костюк Г. Сталінізм в Україні (Ґенеза і наслідки). - К.: Смолоскип, 1995. Цит. за: Дивослово. - 1997. - Ч. 10. - С. 64.
16. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. - К.: Спалах, 2004. - С.192.
17. Погляд зі сходу, або "Говорите нормальним человеческим языком" // Народне слово. - 2005. - № 6, лютий.
18. Шпорлюк Р. Імперія та нації / Пер. з англ. - К.: Дух і літера, 2000. - С.28.
19. Проник А. Мова, ідентичність і державність в історичній перспективі: Чехословаччина в першому десятилітті незалежності // Про український правопис і проблеми мови: 36. доповідей мовної секції 16-ої Річної конференції Української Проблематики. Урбана-Шампейн, Ілл., 20 - 25 червня 1997. - Нью Йорк - Львів: НТШ, 1997. - С.27.
20. Там само. - С.28.
21. Зан М. Міжетнічні шлюби як індикатор етнодемографічних процесів на Закарпатті 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип.13. - Ужгород: СМП "Вісник Карпат", 2005. - С. 180 - 181.
22. Сенченко Н. Духовный сионизм в глобальном историческом процессе // Персонал, - 2005. - №7. - С.14.
23. Політична історія України. XX століття: У 6 т./ ед.. кол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. - К.: Ґенеза, 2002 - 2003. - Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945 - 2002) / О.М.Майборода, Ю.І.Шаповал, О.В.Гарань та ін. - 2003. - С.229.
24. Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 2 т.: Т.1 - 2. - К.: Вид-во "Україна", 1993. - С.207.
25. Чубатий Микола. Історія християнства на Руси-Україні. - Т. І. (до р.1353). - Рим - Ню-Йорк,1965. - С.8.

 
 

Цікаве

Загрузка...