WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Кількісний вимір учасників українського національно-визвольного руху на Чернігівщині на зламі ХІХ – ХХ ст. - Реферат

Кількісний вимір учасників українського національно-визвольного руху на Чернігівщині на зламі ХІХ – ХХ ст. - Реферат

вона так добре розуміла психологію і переживання молоді, що кожний з нас уважав її за найближчого приятеля" [10, 59]. Із цих гуртків у великий світ вийшло чимало переконаних українців, які засновували вже свої власні організації, гуртки, товариства. Щоправда, подальші їхні дороги могли розходитися аж надто далеко. Цікавим у цьому відношенні є спостереження І.Дзюби: "Настільки різні (під оглядом дальшої долі) люди гуртувалися в тогочасних [йдеться про передреволюційну добу - Т.Д.] українських осередках, можна бачити на прикладі чернігівського Самостійницького Братства: його очолював майбутній комуніст (з боротьбистів) і діяч Радянської України Василь Еллан-Блакитний, серед членів були Павло Тичина і... майбутній діяч УНР Євген Онацький" [37, 31]. Цей список чернігівських українців, які, звичайно, не обов'язково входили до братства, можна продовжувати нескінченно довго: Можна згадати ще одного діяча УНР Миколу Шрага, і лідера українських есерів Миколу Ковалевського, українського історика й переконаного націоналіста Романа Бжеського (Млиновецького), поета трагічної долі Аркадія Казку, журналіста Федора Коломийченка, відомого бібліографа Юрія Меженка (Іванова), здібних працівників на ниві українського культурного відродження Миколу Саєнка і Сергія Устименка, Юрія Масютина...
Ця юна поросль за доби визвольних змагань здобула місту авторитет революційного центру, помітного культурного осередку у 20-х роках минулого століття. Як сучасно звучить оцінка їхньої діяльності, яку дав С.Єфремов у 1927 р., коли говорив про працю людей, які: "працюючи на місцях, думками обіймали всю Україну, головою були в Європі і спільні думки загальнолюдського поступу прищеплювали до рідного ґрунту..." [17, 476]. Проблема зміни поколінь у національно-визвольному русі заслуговує на окрему розвідку. Процес, природно, не був суто механічним, безболісним, і аналіз його чернігівського аспекту дає тому багато підтверджень. Але спостерігалася, безумовно, і наступність поколінь. Інша річ, що радянська влада не була сприятливим середовищем для розвою саме національно орієнтованих осередків громадського руху. Про це із граничною відвертістю йдеться у спогадах М.Грінченко й А.Верзилова: "Якось дивно подіялося, що з смертю І.Л.Шрага [1919 р. -Т.Д.] остаточно вмерла, зникла мовби тінь тої старої Чернигівської Громади, та й зникли всі нові трансформовані й диференційовані партійніукраїнські групи. І самих людей у Чернигові не стало: деякі померли, деякі повиїздили, а хто тут живе, ті стали в буквальному й точному розумінні сього слова безпартійними, бо Жовтнева революція так радикально змінила ґрунт і обставини соціяльно-політичного й культурного життя, що тим старим Громадам не було вже місця..." [24, 469].
Таким чином, зазначивши загальне число діячів українського національного руху на зламі ХІХ -ХХ ст. Чернігівщині у 100 душ, ми обумовили можливість його збільшення приблизно до чотирьох сотень за рахунок зовнішніх впливів, зміни поколінь, прилучення осіб, які вагалися або ситуативно підтримували українські домагання. Безумовно, дана проблема потребує подальшого вивчення на основі пошуку нових біографічних даних, виявлення дотичної інформації у документах особового походження, тогочасній пресі, наукових розвідках тощо.
Література:
1. Размышления и афоризмы французских моралистов ХVI - XVIII веков: Сборник. - Ленинград, 1987.
2. Українське питання / Пер. з рос., упоряд., передм. та прим. М.С.Тимошика. - К.,1997.
3. Шаповал М. Соціологія українського відродження. - К., 1994.
4. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. - К., 1997.
5. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації. - К., 1996.
6. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ - ХХ століть: соціально-політичний портрет. - К., 1993.
7. Сарбей В.Г. Національне відродження України. - К., 1999.
8. Каппелер А. Структура українського національного руху в Російській імперії // Сучасність. - 1992. - № 7.
9. Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. - К., 2003.
10. Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. - Інсбрук, 1960.
11. Масненко В. Самоідентифікація українських істориків у контексті становлення національної історичної думки (брати А.В та М.В.Стороженки, І.А.Линниченко, Д.І.Багалій) // Київська старовина. - 2002. - № 6. - С. 92 - 106.
12. З.Д. И.Л.Шраг по материалам Черниговского жандармського управления // Просвещение (Чернигов). - 1919. - № 2.- С.20 - 22.
13. Див.: Листи до Михайла Коцюбинського / Упор. та ком. В.Мазного. - Київ - Ніжин, 2002 - 2003. - Тт. 1 - 4.
14. Див.: І.Л.Шраг: Документи і матеріали / Упор. В.М.Шевченко та ін. - Чернігів, 1997.
15. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1879 - 1885): У двох томах. - К., 1994. - Т. 1: 1874 - 1879; К.,1995 - Т. 2: 1880 - 1885.
16. Чикаленко Є. Щоденник (1907 - 1917). - Львів, 1931.
17. Єфремов С.Щоденники. 1923 - 1929. - К., 1997.
18. Чикаленко Є. Спогади. 1861 - 1907. - Нью-Йорк, 1955.
19. Лотоцький О. Сторінки минулого: Ч. ІІІ // Праці Українського наукового інституту: Серія мемуарів. - Варшава, 1934. - Т. ХХІ. - Кн..4.
20. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле (1901 - 1914). - Винипег, Манітоба, 1949.
21. Лазаревський Г. Чернігів за часів Коцюбинського // Українська література. - 1943. - № 3 - 4. - С. 211 - 222.
22. Коллард Ю. Спогади юнацьких років. - Торонто, 1972.
23. Верзилів А. Мої спогади про чернігівських археологів // Український історик. - Нью-Йорк - К. - Торонто - Мюнхен - Львів, 1991. - Ч. 1-2. - С. 150 - 167.
24. Грінченкова М. і Верзилів А. Чернигівська Українська Громада: Спогади // Чернигів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріяли / Під ред. М.Грушевського. - К, 1928. - С. 463 - 487.
25. Русова С. Мої спомини. - К.,1996.
26. Спогади про Михайла Коцюбинського. - 2 вид., доп. - К, 1989.
27. Черниговская земская газета. - 1913. - № 32.
28. Черниговская земская газета. - 1914. - № 46.
29. Чернігівський історичний музей. - АЛ - 59 - 26 / 603.
30. Інститут Рукопису НБУВ. - І, 33852. - Арк. 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...